دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Accountability::صفحه 11
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید

با سلام خدمت کاربران در صورتی که با خطای سیستم پرداخت بانکی مواجه شدید از طریق کارت به کارت (6037997535328901 بانک ملی ناصر خنجری ) مقاله خود را دریافت کنید (تا مشکل رفع گردد). 

نتیجه جستجو - Accountability

تعداد مقالات یافته شده: 104
ردیف عنوان نوع
101 حسابداری دولت مرکزی و گزارشگری مالی : مقایسه ای بین فرانسه، ایتالیا و اتحادیه اروپا
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 40
در سال های اخیر، بسیاری از کشورها به منظور پاسخگویی به نیاز به شفافیت، پاسخگویی و مقایسه، به اصلاحات سیستم حسابداری دولتی و گزارشگری مالی خود، در سطح مرکزی و همچنین در سطح محلی، پرداخته اند. علاوه بر این، هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش دولتی ، اولین مجموعه استانداردهای حسابداری را انتشار نموده که به طور خاص به بخش دولتی اختصاص دارد؛ اما پذیرش این استانداردها اجباری نیست، لذا تمام اصلاحات بخش دولتی مبتنی بر آنها نمی باشند. با توجه به اینکه مدل حسابداری دولتی و گزارشگری مالی استانداردی وجود ندارد، این مقاله قصد دارد بر دقت و توجه قاره اروپا تمرکز نماید: اولاً، حسابداری دولت مرکزی و سیستم های مالی گزارشگری دو کشور اروپایی (فرانسه و ایتالیا) را به منظور مقایسه این دو سیستم و با تاکید بر شباهت ها و تفاوت آنها و توجه خاص به اصلاحات اخیراً انجام شده تجزیه و تحلیل می نماید ؛ ثانیاً، از آنجا که فرانسه و ایتالیا عضو اتحادیه اروپا هستند، ارزیابی می نماید که آیا مدل های حسابداری مرکزی این دو کشور در راستای سیستم اتحادیه اروپا قرار دارد یا خیر.
واژه های کلیدی: حسابداری بخش دولتی | حسابداری تعهدی | گزارشگری مالی دولت مرکزی.
مقاله ترجمه شده
102 اطلاعات حسابداری و اندازه گیری عملکرد در یک سازمان غیرانتفاعی
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 24 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
هدف: حسابداری و عملکرد اندازه گیری یکی از موضوعات بسیار مهم و ضروری برای یک سازمان غیر انتفاعی شده است. (Nops)، همانطور که آنها با افزایش رقابت از سوی مدیر سازمان ها، روبرو شدند، همه ی رقابت ها برای بودجه دولتی است. این مطالعه بررسی می کند که چگونه منافع چندگانه سهام داران وارد سیستم های اطلاعات شده است تا سهم داران اطلاعات مفید را کسب کنند که ارزیابی عملکرد سازمان را آسانتر می سازد و به آن کمک می کند. روش شناسی رویکرد: این مقاله بر اساس ترکیب مصاحبه های دقیق انجام شده با مدیران NOP تجزیه و تحلیل ( آنالیز ) مستندات گسترده و مشاهدات شرکت کنندگان برای فهم و توضیح اینکه چگونه، اطلاعات حسابداری را استفاده می کنند، مطرح شده است. این مطالعه به صورت یک مطالعه ی کیفی بر روی تعداد زیادی از پرتقالی های NPO انجام شده است. مدیران در مورد استفاده اطلاعتشان و نیاز به ارزیابی عملکرد NPO و تصمیم گیری تحقیق کردند. نتایج این مصاحبه ها با آنالیز مستندات زیادی از NPO تکمیل شده است. یافته ها: موضوع عملکرد اندازه گیری برای سازمان های غیر انتفاعی گسترده است اما به طور کلی بی نتیجه است زیرا NPO فاقد ظرافت ( ریزه کاری ) ساده یک اندازه گیری مالی است مانند سود آوری که توسط سازمان های سودآوری برای دستیابی به عملکردشان، استفاده شده. در این موارد، این تحقیق یک سنجش تجربی را ایجاد می کند و به ما اجازه ی مطرح کردن چارچوبی را می دهد که مکمل شاخص های مالی با شاخص های غیر مالی است. محدودیت های تحقیق/ مفاهیم و ( دلالت ) : به دلیل رویکرد انتخاب شده ی تحقیق، نتایج ما شاید کسی نباشد و بنابراین پژوهشگران به ترغیب آزمودن چارچوب پیشنهادی می شوند.
مقاله ترجمه شده
103 ارتقاء کیفیت ارتباطات سازمانی: ارائه معیارهای مبتنی بر انعکاس
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
هدف - هدف این مقاله معرفی معیارهای عملی مبتنی بر ارتباطات سازمانی موثر است.
طراحی / روش شناسی / رویکرد : دامنه موضوع برای این مقاله ارتباطات سازمانی می باشد.
مطالعه در بررسی ادبیات و مطالعه کیفی ، متضمن اصول اولیه روش پدیدار شناختی، با 20 نفر بوده است.
یافته ها: چهار معیار اضافی برای ارتباطات موثر در شرکت[های] بزرگ آشکار شد: مسئول؛ حرفه ای(گرایی)؛ مختصر(و مفید) و صداقت.
محدودیتهای پژوهش / استلزامات: مطالعات بررسی کرد، اگر چه در عمق، در یک نمونه کوچک در یک محیط شهری بکار برده شد، اما در فرهنگ های مختلف عمومیت دارد.
مفهوم عملی : مدیران سازمانی در صورت لزوم بر پایه یافته های این تحقیق، ممکن است برای انعکاس راهبردهای ارتباطی و بهبود آنها در سازمانشان از این یافته ها استفاده کنند.
نوآوری پژوهش : ارزش مقاله بر چهار معیار اضافی قرارگرفته که در نتیجه بازتابش اعضای نیروی کار شرکت ها یافت می شود. بعد از اینکه ارتباطات سازمانی مطابق با معیارهای این مطالعه قرار گرفت. بنابراین، معیار های اضافی ممکن است برای کارگران شرکت[های] بزرگ با اهمیت تلقی شود، و بنابراین مدیران نباید آنها را نادیده بگیرند.
کلمات کلیدی: پاسخگویی مدیریت | عملکرد سازمانی | ارتباطات | آموزش عالی
نوع مقاله: مقاله مفهومی
مقاله ترجمه شده
104 حسابداری کلی دولتی در بریتانیا
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 37 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 69
دولت بریتانیا تأمین اعتباری برای تولید یک مجموعه یکپارچه از بخش عمومی مبتنی بر حساب های تلفیقی، شناخته شده به عنوان مجموع حساب دولت (WGA)، به عنوان یک بخشی از اصلاحات حسابداری خود، به عنوان مثال منابع حسابداری و بودجه (RAB) انجام داد. این نیاز به دستور توسط منابع دولتی و قانون حساب ها بود. (2000)
دولت ادعا کرده است که WGA به دلایل زیر مورد نیاز است : (1) کمک به اقتصاد کلان و برنامه ریزی مالی؛ (2) رسیدن به پاسخگویی بیشتر و شفافیت مالی عمومی؛ و (3) بهبود گسترده سیستم اطلاعات حسابداری در سراسر بخش دولتی. اسناد این گزارش به تاریخ و توسعه WGA متکی است و درجه پیشرفت تا به امروز به تحقق ادعاهای چنین سیستم یکپارچه حسابداری بخش دولتی بستگی دارد.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi
بازدید امروز: 2837 :::::::: بازدید دیروز: 0 :::::::: بازدید کل: 2837 :::::::: افراد آنلاین: 7