دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Accounting Information System::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - Accounting Information System

تعداد مقالات یافته شده: 12
ردیف عنوان نوع
1 Establishing the representational faithfulness of financial accounting information using multiparty security, network analysis and a blockchain
ایجاد وفاداری بازنمایی اطلاعات حسابداری مالی با استفاده از امنیت چند جانبه ، تجزیه و تحلیل شبکه و بلاکچین-2019
This paper aims to develop a design for an accounting information system thatwill enhance the representational faithfulness of financial reporting information. One of the functions of financial reporting is to aggregate and report the entitys private data. This paper shows that recognizing that some of the firms private data is already shared with others allows the methods of multiparty security to be applied to the reporting and audit processes. We contend that using both public key cryptography and network analysis allows the identity of an entity to bemodelled as a place on a network. We also develop accounting recordkeeping techniques to balance public access with privacy using a blockchain. Taken together, these three design ideas can enhance the representational faithfulness of financial reporting systems because they use shared data from independent entities, a transparent system, and open-access immutable storage. Faithful representation is enhanced because information from this system can be used by auditors to support their audit opinion or by stakeholders who need credible information about the entity
Keywords: Financial reporting | Audit | Faithful representation | Multiparty security | Identity | Public key cryptography | Blockchain | Design science
مقاله انگلیسی
2 مروری بر عوامل تعیین‌کننده اتخاذ سیستم اطلاعات حسابداری
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
عوامل تعیین‌کننده در اتخاذ سیستم اطلاعات حسابداری شامل عواملی هستند که بر تصمیم اتخاذ یا عدم استفاده از سیستم اطلاعات حسابداری توسط سازمان‌هایی مانند منابع انسانی، حمایت مدیریتی بالا، پشتیبانی دولتی و غیره تاثیر می‌گذارند. هدف این مطالعه شناسایی عوامل تعیین‌کننده اصلی اتخاذ سیستم اطلاعات حسابداری توسط شرکت‌ها و کارخانه ها در سراسر جهان است. همچنین مطالعه نشان داد که حمایت و تعهد مدیریتی، سهولت استفاده درک ‌شده، امید به عملکرد، در دسترس بودن منابع انسانی و حمایت دولت فاکتورهای مهمی هستند که بر اتخاذ سیستم اطلاعات حسابداری تاثیر می‌گذارند. کسانی که تحقیقات قبلی را در کشورهای مختلف انجام دادند توصیه کرده‌اند که مدیریت سازمان‌ها باید از اجرای سیستم اطلاعات حسابداری، موسسات آموزش عالی برای ایجاد فارغ التحصیلان واجد شرایط برای کارفرمایان و دولت برای حمایت از اتخاذ سیستم اطلاعات حسابداری با ایجاد انگیزه و اعطای دسترسی به مالی برای شرکت‌ها حمایت کند.
کلمات کلیدی: سیستم اطلاعات حسابداری | اتخاذ سیستم اطلاعات حسابداری | حمایت دولتی | سهولت استفاده درک ‌شده | عملکرد اجرایی
مقاله ترجمه شده
3 ایجاد اعتبار معرف در اطلاعات گزارش مالی با استفاده از ایمنی چندبخشی، تحلیل شبکه و یک بلاکچین
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
هدف این مقاله تولید یک طرحی برای یک سیستم اطلاعات حسابداری می باشد که اعتبار معرّف اطلاعات گزارش مالی را ارتقا بخشد. یکی از کارکردهای گزارش دهی مالی، یکپارچه سازی و گزارش داده های خصوصی هر نهاد می باشد. این مقاله نشان می دهد که تشخیص اینکه برخی از داده های خصوصی شرکت ازقبل با سایرین به اشتراک گذاشته می شود اجازه استفاده از روشهای ضمانتی چندبخشی برای فرآیندهای گزارش دهی و حسابرسی را می دهد. ما ادعا می کنیم که استفاده از هم رمزگذاری عمومی کددار و هم تحلیل شبکه اجازه شناسایی یک نهادی را که باید به عنوان یک مکانی روی یک شبکه مدلسازی شود می دهد. ما همچنین روشهای حسابداری حفظ داده ها را برای ایجاد تعادل بین دسترسی عمومی و خصوصی با استفاده از بلاکچین توسعه می دهیم. درکنار اینها، این سه ایده طراحی می تواند اعتبار معرّف سیستمهای گزارش دهی مالی را ارتقا بخشد چون از داده های مشترک حاصل از نهادهای مستقل، یک سیستم شفاف و ذخیره سازی تغییرناپذیر دارای دسترسی آزاد استفاده می کنند. معرّف بودن معتبر به این دلیل رتقا می یابد که اطلاعات حاصل از این سیستم می تواند توسط حسابرسان جهت پشتیبانی از عقیده حسابرسی آنها یا توسط ذی نفعانی که به اطلاعات قابل اعتمادی درباره آن نهاد نیاز دارند استفاده شود.
کلیدواژه ها: گزارش دهی مالی | حسابرسی | معرف بودن معتبر | ضمانت چندبخشی | نهاد | رمزگذاری عمومی کددار | بلاکچین | علم طراحی
مقاله ترجمه شده
4 پارادایم مبهم: کیک اپرا در پژوهش اطلاعات حسابداری مدیریت
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
سنت مرسوم سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت (MAIS) فرض می‌کند که همه مردم در یک تخدیر فرهنگی گیر کرده اند. علاوه بر این، محققین MAIS کاملا از هرچیزی راضی هستند و از سطح انطباق اطمینان دارند. در نتیجه، این به یافته‌های پژوهشی اشباع شده منجر می‌شود. در عوض، روش شناسی قومی یک جایگزین برای کشف این است که چگونه با فعالیت‌های روزانه در تعامل باشند. در عوض، محدودیت آن در تشریح اقدامات واقع بینانه یک نظریه فعالیت را از پارادایم دیگر برای چارچوب‌هایی که محصول مصنوعی ساختار مشهود هستند اجازه می‌دهد. علاوه بر این، این ترکیبات همکاری بالقوه‌ای را اجازه می‌دهد که ممکن است با کیک اپرا مشابه باشد، و افق جدیدی را در پژوهش MAIS به ارمغان آورد.
کلمات کلیدی: کیک اپرا | سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت | تخدیر فرهنگی | سیستم اطلاعاتی غیررسمی | روش شناسی قومی | نظریه فعالیت
مقاله ترجمه شده
5 Global perspectives on accounting information systems: mobile and cloud approach
دیدگاه های جهانی در سیستم های اطلاعاتی حسابداری: رویکرد تلفن همراه و ابر-2015
Cloud computing and mobile applications today are no longer buzzwords, but important resources in the business strategies of companies. More and more SMEs have adopted and currently are using cloud computing and mobile technologies. Big companies developed their own big data centers, private cloud or hybrid cloud as a support for their processes within the shared services architecture. Since Accounting Information Systems (AIS) process and store a series of sensitive and confidential data (general ledger, payroll database, and financial database), cloud and mobile technology adoption requires a rigorous analysis of data and application security. In this paper, based on a quantitative research of existing literature and specialized practice,we wish tosynthesize the potential of cloud and mobile technologies in the AIS. We also provided a SWOT analysis of these technologies in the context of AIS. Keywords: Accounting Information Systems; Mobile Accounting; Cloud Computing.
مقاله انگلیسی
6 دیدگاه های جهانی درباره سیستم های اطلاعات حسابداری: رویکرد سیار و ابری
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
امروزه کاربردهای محاسبات ابری و تلفن همراه زمان زیادی نیست که باب شده است، ولی منابع اصلی در استراتژی های تجاری شرکت ها و موسسات محسوب می شوند. SMEs بطور فوق العاده ای مورد پذیرش قرار گرفته و در حال حاضر فناوری های محاسبات ابری و موبایل مورد استفاده قرار می گیرند. شرکت های بزرگ با توسعه مراکز بزرگ داده های خود، از سیستم های ابری خصوصی یا هیبرید بعنوان پشتیبان برای پروسه های خود در داخل ساختار خدمات استفاده می کنند. از زمانیکه سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS ) مجموعه ای از داده های مهم و محرمانه (دفتر کل عمومی، پایگاه حقوق بگیران، و پایگاه مالی) را پردازش و ذخیره می کند، اتخاذ فناوری سیستم ابری و تلفن همراه نیازمند آنالیز دقیق داده ها و امنیت استعمال آنهاست. براساس تحقیق و بررسی کمی مطبوعات موجود و شیوه اختصاصی، هدف از مقاله حاضر، ترکیب پتانسیل فناوری های سیستم ابری و موبایل در AIS است. همچنین تجزیه و تحلیل این تکنولوژی ها در مضمون AIS ارائه می شود. کلمات کلیدی: سیستم های اطلاعات حسابداری، موبایل حسابداری، محاسبات ابری
مقاله ترجمه شده
7 ارزیابی کارایی سیستم های اطلاعاتی حسابداری: مطالعه ای بر روی شرکت های ارتباطات سیار در بنگلادش
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 19 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
این مطالعه به ارزیابی کارایی سیستم¬های اطلاعاتی حسابداری شرکت¬های منتخب ارتباطات سیار می-پردازد. سیستم¬های اطلاعاتی حسابداری موجود (که منابع مهم اطلاعات حسابداری را ارائه می¬کنند) در شرکت¬های منتخب ارتباطات سیار بیشتر به عنوان سیستمی برای ثبت و گزارش¬دهی عملیات کسب و کار شناخته می¬شوند تا یک سیستم اطلاعاتی برای مدیریت تصمیم¬گیری. سیستم¬های اطلاعاتی حسابداری در قالب مجموعه¬ای از سرمایه و منابع انسانی درون سازمان مسئول آماده¬سازی اطلاعات مالی و اطلاعات به¬دست¬آمده از گردآوری و پردازش داده¬های تراکنش¬ها هستند. برای اجرای اثربخش فرایند تصمیم¬گیری به اطلاعات حسابداری کافی نیاز داریم و این اطلاعات کافی زمانی به دست می¬آید که سیستم¬های اطلاعاتی حسابداری به صورت کارآمد عمل کنند. سیستم¬های اطلاعاتی حسابداری کارآمد به این دلیل اهمیت دارند که تضمین می¬کنند تمام سطوح مدیریت اطلاعات کافی، مناسب، مرتبط و صحیح را برای برنامه¬ریزی و کنترل فعالیت¬های سازمان تجاری دریافت می¬کنند. سیستم¬های اطلاعاتی حسابداری محدوده وسیعی را در محیط سازمانی پوشش می¬دهند و اطلاعات باکیفیت را برای کاربران داخلی و خارجی سازمان تجاری را تولید می¬کنند. کاربران سیستم¬های اطلاعاتی از سیستم¬های خود رضایت دارند. این مطالعه نشان می¬دهد که سیستم¬های اطلاعاتی حسابداری شرکت¬های منتخب ارتباطات سیار کارآمد هستند زیرا بررسی شاخص¬های مختلف کارایی به نتایج مطلوبی منجر شد و پاسخ پاسخ¬دهندگان پیمایش حاوی نظرهای مثبتی بود.
مقاله ترجمه شده
8 اثرات فناوری اطلاعات برروی BPR: مطالعه فناوری اطلاعات به عنوان یک توانمندساز BPR در صنعت تراکتورسازی در پاکستان
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار (BPR) به عنوان بازنگری اساسی و طراحی مجدد فرآیند کسب وکار به منظور کسب بهبود چشمگیر در معیارهای عملکردی مهم و معاصر تعریف می‌شود. در میان توانمندسازان بالقوه BPR فناوری اطلاعات (IT) دیده می‌شود. IT بدست‌آوردن بهبود در BPR را ممکن ساخت، هرچند که این بهبودها فقط بااستفاده از IT بدست نیامدند. این مطالعه یکسری از روابط بین فناوری اطلاعات (IT) و مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار (BPR) را بررسی می‌کند. مخصوصا، استدلال شده است که افراد مشتاق به انجام مهندسی‌مجدد فرآیند کسب و کار باید از بکارگرفتن قابلیت‌های فناوری اطلاعات آغاز کنند. هدف از این مقاله پاسخ به سوالات مربوط به این مسئله است، مانند: آیا استفاده از فناوری اطلاعات یک عامل موفقیت مهم مهندسی مجدد است؟ آیا بدون حضور پیشرفت‌های IT مهندسی مجدد کسب و کار ممکن است؟ چه ویژگی از IT در موفقیت مهندسی مجدد نقش داشته است؟ روش‌شناختی پذیرفته شده در این مطالعه ادبیات موضوعی را برای کشف پاسخ همچین سوالاتی بررسی کرده است. این بررسی دریافته‌است که IT دارای نقش مهمی در موفقیت پروژه BPR در راستای بدست آوردن بهبودهای چشمگیر است، در همان زمان BPR به عنوان یک استراتژی خوب تعریف شد که باعث می‌شد سازمان به شدت از همچین توانمندسازهایی با قابلیت‌های عمده، بهره‌برداری کند و IT را به درستی و به صورت کارآمد بکارگیرد.
هدف اصلی این مطالعه کشف احتمال بهبود در فرآیند سیستم اطلاعاتی حسابداری هزینه در صنعت تراکتورسازی بعد از مهندسی مجدد بااستفاده از فناوری اطلاعات است. داده از طریق مصاحبه‌های ساختارنیافته از کارشناسان فنی در شرکت‌ها و از وب‌سایت‌ها جمع‌آوری شده است. از طرفی، مطالعه گسترده‌ای برروی ادبیات موضوعی موجود صورت گرفت. با بکابردن روش و فناوری BPR، بیشتر شرکت‌ها در صنعت تراکتورسازی حدودآ 50% کاهش در ضایعات تولید (WIP) ، 20% کاهش در زمان تدارک، و 90% کاهش در اضافه کاری را تجربه کردند که به صرفه‌جویی زیادی منجر شد.
کلمات کلیدی: مهندسی مجدد فرآیند کسب وکار | فناوری اطلاعات | شرکت‌های تولیدی | صنعت تراکتورسازی در پاکستان
مقاله ترجمه شده
9 مسئولیت کنترل ، استراتژی کسب و کار و مشخصه های سیستم های اطلاعات حسابداری مدیریت
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
پدیده ارزش اطلاعات در اندونزی شامل اطلاعاتی نمی شود که برای تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد بلکه شامل اطلاعات رسمی است. با استفاده از پاسخ 195 پاسخ دهنده شامل 430 مدیر شرکت های تولیدی غالبا در شهر جاکارتا کشور اندونزی ، ما مسئولیت کنترل ساختار های غیر رسمی و رسمی و همچنین تاثیر استراتژی کسب وکار را بر ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت (MAIS) را مورد تجزیه و تحلیل و تست قرار دادیم. ما دریافتیم که مسئولیت رسمی و غیر رسمی و همچنین استراتژی کسب و کار تاثیر مثبت و قابل توجهی بر مشخصه های سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت (MAIS) دارد. استراتژی غیر رسمی کسب و کار تاثیر زیادی بر روی سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت (MAIS) در زمینه تصمیم گیری دارد درحالیکه تاثیر شکل رسمی آن بسیار کمتر است. استراتژی کسب و کار نفوذ قابل توجهی در توسعه سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت (MAIS) داشته است. مسئولیت رسمی در جهت مخالف مسئولیت غیر رسمی است و این دو به هم در یک راستا نیستند. استراتژی کسب و کار انطباق بیشتری با مسئولیت غیر رسمی دارد نسبت به مسئولیت رسمی. این باعث می شود که استراتژی کسب و کار مدیران فقط بر مبنای اطلاعات رسمی نباشد بلکه از اطلاعات غیر رسمی نیز استفاده کنند.
کلمات کلیدی: مشخصه های سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت | کالج کسب و کار | دانشگاه یوتارا مالزی
مقاله ترجمه شده
10 تاثیرسیستم های اطلاعات حسابداری کامپیوتری برکاهش قیمتها درشرکتهای تجاری سومالی
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سیستم های اطلاعات حسابداری کامپیوتری بر کاهش هزینه ها در شرکت های تجاری سومالی ،کمپانی Telesom و کارخانه ساخت و ساز Shaam می باشد. ابزار مطالعه ای که برای این تحقیق طراحی شده بود پرسشنامه ای بودکه به تک تک افراد بخش حسابداری کمپانی Telesom ؛ بیشترین مصرف کننده شبکه مخابراتی در سومالی ؛ و کارخانه ساخت و ساز Shaam داده شد. مطالعه این مورد، از روش توصیفی تحلیلی_بررسی موردی_به تصویب رسید. یافته های مطالعه نشان دادکه سیستم های اطلاعات حسابداری کامپیوتری تاثیر قابل توجهی درکاهش قیمت های کمپانی Telesom و کارخانه Shaam دارد. و ارتباطی مثبت بین هرمورد ازسیستم های اطلاعات حسابداری (منابع انسانی،سخت افزار و تجهیزات،نرم افزار، و روال ها) و کاهش هزینه ها درکمپانی Telesom وکارخانه Shaam را نشان داد. این مطالعه حفظ بالاترین سطح سیستم های اطلاعات حسابداری کامپیوتری رابرای نگهداری منابع انسانی،سخت افزار و تجهیزات، نرم افزار، و روش های کار در حال توسعه با پیشرفت سیستم های اطلاعات حسابداری کامپیوتری را پیشنهاد میدهد. و همچنین مطالعات بیشتری برای شناخت تاثیر سیستم های اطلاعات حسابداری کامپیوتری بر کاهش هزینه هادرسایرکمپانی هاوبخش هاتوصیه میکند. کلمات کلیدی: سیستم های اطلاعات حسابداری کامپیوتری | هزینه ها درکمپانی Telesom و کارخانه ساخت و ساز Shaam.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi