دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Accounting restatements::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Accounting restatements

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 The relation between non-GAAP earnings and accounting restatements: Evidence after regulation G
رابطه بین درآمد غیر GAAP و بازپرداخت حسابداری: شواهد پس از مقررات G-2021
Scholarly findings on whether disclosure of Non-GAAP earnings is informative or opportunistic are inconsistent. Since the 2003 implementation of Regulation G, investors can view managements process of adjusting from GAAP earnings to Non-GAAP earnings. This study investigates the information content of Non-GAAP earnings in the context of restatements. The hypotheses of this study are based on the following two propositions. First, the IN formativeness of Non-GAAP earnings is determined by the nature of items excluded from GAAP earnings to derive Non-GAAP earnings (either nonrecurring special items or recurring exclusions). Second, restatements can be used to distinguish between informative and opportunistic Non-GAAP earnings disclosures. My results show that firms with restatements, especially fraud or core earnings restatements, exhibit greater relative use of Non- GAAP earnings disclosures that adjust GAAP earnings for positive other exclusions (recurring expenses). By contrast, disclosures of Non-GAAP earnings derived by excluding nonrecurring expenses (special items) from GAAP earnings are not associated with restatements.
keywords: درآمد غیرقانونی | تسهیلات حسابداری | مدیریت تعهدات | مدیریت فعالیت های واقعی | Non-GAAP earnings | Accounting restatements | Accruals management | Real activities management
مقاله انگلیسی
2 Fair value measurement and accounting restatements
سنجش ارزش مطلوب و بازنویسی گزارشات حسابداری-2018
This study investigates the association between accounting restatements and reporting different levels of fair value measurements as defined by SFAS No. 157. We find that firms with higher ratios of Level 3 fair value assets (i.e., financial assets which fair values are determined by unobservable, firm-generated inputs) to total assets are more likely to subsequently restate their financial statements. Further analysis shows that this association is driven by the restatements caused by errors and managerial manipulation. Overall, our results suggest that use of less reliable (Level 3) fair value measurements may reduce financial reporting quality.
keywords: SFAS No. 157 |Accounting restatements |Level 3 fair values |Corporate governance
مقاله انگلیسی
3 ساختار مالکیت و کیفیت گزارشگری مالی در تایلند: شواهد تجربی از دیدگاه تجدید ارائه صورت های حسابداری
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
در این تحقیق، رابطه بین ساختار مالکیت و کیفیت گزارش مالی برای شرکت های ذکر شده در بورس اوراق بهادار در کشور تایلند مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیقات پیشین در این زمینه به طور عمده با استفاده از کیفیت درآمدها و یا تعهدات غیرواقعی به عنوان پروکسی برای کیفیت گزارشگری مالی صورت گرفته است. بر خلاف تحقیقات پیشین، این تحقیق، تجدید ارائه صورت های حسابداری شرکتها را برای نشان دادن کیفیت ضعیف گزارشگری مالی مورد استفاده قرار می دهد. ویژگی های ساختار مالکیت در این مطالعه شامل تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، مالکیت خارجی، مالکیت دولتی، مالکیت خانوادگی و شرکت های دارای وابستگی سیاسی است. نتایج مطابق با فرضیه ای است که بر مبنای آن مطرح می شود ، ویژگی های ساختار مالکیت با کیفیت گزارشگری مالی ارتباط مسقیم دارد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که شرکت های دارای مالکیت متمرکز و شرکت های دارای وابستگی سیاسی، ارتباط مثبتی با تجدیدی ارائه صورت های حسابداری دارند. این نشان می دهد که شرکت های درای مالکیت متمرکز و شرکت های دارای وابستگی سیاسی تمایل بیشتری به تجدید بیان گزارش مالی خود دارند، بنابراین کیفیت گزارشگری مالی کمی دارند. از سوی دیگر، شرکت های دارای مالکیت خانوادگی ارتباط منفی با تجدید ارائه صورت های حسابداری خود دارند که با گفته های وانگ (2006) همخوانی دارد که مطرح کرد مالکیت خانوادگی به طور قابل توجهی با کیفیت گزارشگری مالی ارتباط دارد. در نهایت، این مطالعه هیچ ارتباط معناداری بین ویژگی های شرکت و کیفیت گزارشگری مالی را نشان نداد.
کليدواژگان: ساختار مالکيت | تجدید ارائه صورت های حسابداري | کيفيت گزارشگري مالي | تایلند
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi
بازدید امروز: 3784 :::::::: بازدید دیروز: 9616 :::::::: بازدید کل: 20068 :::::::: افراد آنلاین: 14