دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Adsorption model::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی

با سلام خدمت کاربران عزیز، به اطلاع می رساند ترجمه مقالاتی که سال انتشار آن ها زیر 2008 می باشد رایگان بوده و میتوانید با وارد شدن در صفحه جزییات مقاله به رایگان ترجمه را دانلود نمایید.

نتیجه جستجو - Adsorption model

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 Adsorption characteristics of supercritical CO2/CH4 on different types of coal and a machine learning approach
ویژگی های جذب CO2 / CH4 فوق بحرانی در انواع مختلف ذغال سنگ و رویکرد یادگیری ماشین-2019
The injection of CO2 into deep coal beds can not only improve the recovery of CH4, but also contribute to the geological sequestration of CO2. The adsorption characteristics of coal determine the amount of the greenhouse gas that deep coal seams can store in place. Using self-developed adsorption facility of supercritical fluids, this paper studied the adsorption behavior of supercritical CO2 and CH4 on three types of coal (anthracite, bituminous coal A, bituminous coal B) under different temperatures of 35 °C, 45 °C and 55 °C. The influence of temperature, pressure, and coal rank on the Gibbs excess and absolute/real adsorption amount of supercritical CO2/CH4 on coal samples has been analyzed. Several traditional isotherm models are applied to interpret the experimental data and Langmuir related models are verified to provide good performances. However, these models are limited to isothermal conditions and are highly depended on extensive experiments. To overcome these deficiencies, one innovative adsorption model is proposed based on machine learning methods. This model is applied to the adsorption data of both this paper and four early publications. It was proved to be highly effective in predicting adsorption behavior of a certain type of coal. To further break the limit of coal type, the second optimization model is provided based on published data. Using the second model, one can predict the adsorption behavior of coal based on the fundamental physicochemical parameters of coal. Overall, working directly with the real data, the machine learning technique makes the unified adsorption model become possible, avoiding tedious theoretical assumptions, derivations and strong limitations of the traditional model.
Keywords: Supercritical CO2 | Supercritical CH4 | Coal | Adsorption model | Machine learning
مقاله انگلیسی
2 خواص جذبی اسید فولیک بر نانولوله کربنی عامل دار شده :مطالعات ایزوترمی و ترمودینامیکی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
در این مقاله نتایجی از مطالعات سیستماتیک بر روی خواص جذبی اسید فولیک FA روی نانولوله کربنی تک دیواره SWCNT عامل دار شده با استفاده از فاکتورهای متنوع مانند دوز جذب شده، زمان تماس، دما و غلظت اسید فولیک اولیه گزارش شده است. نتایج بیان می کند که SWCNT جاذب سطحی عالی برای اسید فولیک است. همراه درصد جذبی رو به بالا تا 76.2 درصد در غلظت اولیه اسید فولیک به میزان 20 PPM و دمای 298.15 کلوین است.تفسیر ایزوترم تعادلی در پایه از مدل های جذب مختلف شامل لانگمویر و فروندلیچ، نشان می دهد که مدل لانگمویر در توصیف فرایند جذب بهتر از نوع دیگر عمل می کند. با امتحان رفتار جذبی، محاسبات ترمودینامیکی تهیه شد و هر کدام نشان داد که واکنش جذبی اسید فولیک بر SWCNT گرمازا و فرایند خودبه خودی در رنج دمایی 298.15 تا 313و15 است. اساس کارهای ازمایشگاهی .، در SWCNT عامل دار شده پیش بینی پتانسیل موثر در جاذب سطحی و همچنین استفاده از یک حامل انتقال داروی مناسب در داخل سیستم بیولوژیکی است.
کلمات کلیدی: جاذب | جذب | مدل های ایزوترم | توابع ترمودینامیکی | تعادل
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi