دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Analytic hierarchyprocess Barriers Coordination Disaster management Humanitarian supplychainmanagement زنجیره تامین بشردوستانه، عوامل کلیدی موفقیت، مدلسازی ساختاری تفسیری::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Analytic hierarchyprocess Barriers Coordination Disaster management Humanitarian supplychainmanagement زنجیره تامین بشردوستانه، عوامل کلیدی موفقیت، مدلسازی ساختاری تفسیری

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 موانع شناسایی و هماهنگی و اولویت بندی تامین بشردوستانه در مدیریت زنجیره
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
به دلیل عواملی نظیر رشد جمعیت، تغییرات شرایط جوی و یکپارچگی جهانی ، بحرانهای طبیعی در حال افزایش هستند و پیشبینی میشود که امدادهای فعلی ناکافی باشند. از طرفی ماهیت بلایای طبیعی به گونهای است که پاسخگویی به آنها باید در زمان اندک صورت پذیرد. در راستای نیل به این اهداف، زنجیره تامین بشردوستانه به عنوان حوزه های کلیدی میباشد که بهبود در آن میتواند نتایج اثربخشی را حاصل کند. این مقاله در آغاز مهمترین فاکتورهای کلیدی موفقیت در زنجیره تامین بشردوستانه را معرفی میکند و سپس با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری، به بررسی روابط بین این عوامل میپردازد. پژوهش حاضر از نوع هدف تحقیقی کابردی و از نوع گردآوری دادهها توصیفی پیمایشی میباشد. با استفاده از این -روش، فاکتورهای محرک که آثار تشدیدکنندهای بر سایر متغیرها دارند و نیز متغیرهایی که نسبت به سایر فاکتورها مستقل اند، شناسایی میشوند. تحلیل این فاکتورها نشان میدهد عواملی چون بهبود مستمر در فعالیتهای امدادرسانی و برنامه ریزی استراتژیک برای لجستیک امدادرسانی در بالاترین سطح اولویت نسبت به سایر فاکتورها قرار دارند.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi