دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Analytical Wavelet Transform::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Analytical Wavelet Transform

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 ارزیابی عیب برای بررسی سلامت ساختاری، یافتن عیب، جلوگیری از شکست و پیش بینی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
در این مقاله، دو موضوع نگه داری بر حسب شرایط و بررسی سلامت ساختار و پیش بینی ها توضیح داده شده است. شناسایی و تخمین عیوب قدمی بسیار مهم و لازم در زمینه نگه داری بر حسب شرایط است. در این مقاله، آزمایشی به وسیله تجهیزات سفارشی یک تست با ایجاد نواقصی بر روی دوایر بیرونی و درونی یاتاقان غلتکی انجام شده است.در این مقاله همچنین، ارتباط بین اطلاعات بدست آمده از آزمایش ارتعاشات و رابطه بین نواقص ایجاد شده، بدست آمده است. هنگامی که آزمایش بر روی تجهیزات تست طراحی شده برای پیش بینی عیوب انجام شد، روش تحلیلی انتقال موجی نشان داد که ابزار موثری برای تحلیل سیگنال ارتعاشات است. در این مقاله، که توسط روش چگالی طیف قدرت تبعیت می شود، بر روی سیگنال های ارتعاشات ناشی از یک یاتاقان غلتکی معیوب اعمال شده است. پس از یافتن عیب موجود در یاتاقان، مکان و شدت آن، عمر مفید باقی مانده یاتاقان تخمین زده می شود.
کلمات کلیدی: نظارت بر سلامت سازه | تجزیه و تحلیل داده های ارتعاش | تحول موج تحلیلی | باقی مانده عمر مفید
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی