دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Area shrinkage::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - Area shrinkage

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 Monitoring the hot-air drying process of organically grown apples (cv: Gala) using computer vision
نظارت بر فرایند خشک شدن سیب های ارگانیک در هوا (cv: Gala) با استفاده از بینایی ماشین-2021
The feasibility of using a computer-vision (CV) system embedded in a hot-air dryer for nondestructive and real-time monitoring of the drying behaviour of organic apples was investigated in the present study. Apple cylinders were subjected to anti-browning treatments with different dipping solutions (water as control, trehalose (4% w/v) or trehalose þ ascorbic acid (4% w/v and 1% w/v)) and dipping pressures (atmospheric, 101.3 kPa and sub-atmospheric pressure, 50 kPa) followed by drying at 60 C to a final dry basis moisture content of 0.18 g g1. The CV system was used as an in-line process analytical technology (PAT) tool to capture images reflecting the physico-chemical changes during product drying coupled with in-line mass changes and off-line reference analyses. The spatial and colour changes from the image analysis described well the complex and non-homogenous nature of apple drying. The results of spatial changes allowed successful development of accurate linear prediction models for moisture content as a function of area shrinkage (on scaled variables) with excellent prediction capability (|BIAS| < 8.5 103, RMSE < 0.04, Adj-R2 ~ ¼ 99%). Also, the CV system identified the differently pre-treated samples, particularly the dipping pressures as reflected by two linear models and their respective parameters. The obtained results demonstrate the versatile advantages of CV systems as an in-line tool for continuous, real-time monitoring of apples during drying. The insights from this study can provide a platform for applications of CV embedded ‘Smart dryers’ as an efficient monitoring and control system for industrial drying processes.
Keywords: Malus domestica B. | Image analysis | Dipping treatments | Vacuum impregnation | Smart drying | Area shrinkage
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi