دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Automatic text summarization::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی

با سلام خدمت کاربران عزیز، به اطلاع می رساند ترجمه مقالاتی که سال انتشار آن ها زیر 2008 می باشد رایگان بوده و میتوانید با وارد شدن در صفحه جزییات مقاله به رایگان ترجمه را دانلود نمایید.

نتیجه جستجو - Automatic text summarization

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 A text summarization method based on fuzzy rules and applicable to automated assessment
یک روش خلاصه سازی متن بر اساس قوانین فازی و قابل استفاده برای ارزیابی خودکار-2019
In the last two decades, the text summarization task has gained much importance because of the large amount of online data, and its potential to extract useful information and knowledge in a way that could be easily handled by humans and used for a myriad of purposes, including expert systems for text assess- ment. This paper presents an automatic process for text assessment that relies on fuzzy rules on a vari- ety of extracted features to find the most important information in the assessed texts. The automatically produced summaries of these texts are compared with reference summaries created by domain experts. Differently from other proposals in the literature, our method summarizes text by investigating correlated features to reduce dimensionality, and consequently the number of fuzzy rules used for text summariza- tion. Thus, the proposed approach for text summarization with a relatively small number of fuzzy rules can benefit development and use of future expert systems able to automatically assess writing. The pro- posed summarization method has been trained and tested in experiments using a dataset of Brazilian Portuguese texts provided by students in response to tasks assigned to them in a Virtual Learning En- vironment (VLE). The proposed approach was compared with other methods including a naive baseline, Score, Model and Sentence, using ROUGE measures. The results show that the proposal provides better f-measure (with 95% CI) than aforementioned methods.
Keywords: Text assessment | Computer-assisted assessment | Automatic text summarization | Fuzzy logic
مقاله انگلیسی
2 بهبود خلاصه سازی متن با استفاده از منطق فازی و تحلیل معنایی پنهان
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
در عصر جدید ، وقتی اطلاعات عظیم در اینترنت دردسترس است ، بسیار مشکل است تا اطلاعات با سرعت و بالاترین دقت استخراج گردد . در اینترنت مطالب زیادی دردسترس است که می توان از آنها اطلاعاتی را کسب کرد و اینکار به مکانیسم مناسبی نیاز دارد . این مشکل با مکانیسم خودکار خلاصه سازی متن قابل رفع شدن است . خلاصه سازی متن فرایند ایجاد نسخه های کوتاه تر از متن اصلی می باشد که شامل اطلاعات مهم می باشد . خلاصه سازی متن به طور گسترده به دو طبقه تقسیم می شود : چکیده و استخراج که برای خلاصه سازی متن بکار می رود . رویکرد ما از روش استخراج بهره گرفته است که مبتنی بر رویکرد استخراج منطق فازی و رویکرد تحلیل معنایی خلاصه سازی متن با استفاده از تحلیل معنایی پنهان می باشد .
کلمات کلیدی : خلاصه سازی متن | منطق فازی | قاعده فازی | تحلیل معنایی پنهان
مقاله ترجمه شده
3 بهبود خلاصه سازی متن با استفاده از روش مبتنی بر منطق فازی
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
خلاصه سازی خودکار متن که در جریان تحقیق گسترده صورت گرفته است اهمیت زیادی کسب نموده است به طوریکه از طریق این روش ، دردسترس بودن اطلاعات آنلاین روبه افزایش است . خلاصه سازی خودکار متن به گونه ای است که متون بزرگتر اصلی را به صورت خلاصه به متون کوتاه تبدیل می کند . دو روش عمده چکیده و استخراج است که برای خلاصه سازی متن بکار می رود . رویکرد ما از روش استخراج بهره گرفته است . خلاصه سازی با استفاده از استخراج شامل مشخص کردن ویژگیهای مهم و جملات استخراج شده بر اساس حوزه آنها می باشد . سی سند از اخبار مبتنی بر URL به عنوان ورودی استفاده شده است . پس از پیش پردازش سند ورودی ، هشت ویژگی استفاده شدند تا حوزه آنها برای هر جمله محاسبه گردد . در این تحقیق ، برای بهبود در استخراج جملات خلاصه ، روش منطق فازی پیشنهاد شده است .
کلمات کلیدی : روش منطق فازی | مبتنی بر ویژگی | مرکز فازی | خلاصه سازی متن | امتیاز جمله
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi