دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Blasting excavation Smooth blasting Delay time Crack propagation Stress wave superposition حفاری انفجاری؛ انفجار صاف؛ زمان تاخیر؛ انتشار ترك؛ برهم نهی موج تنش::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - Blasting excavation Smooth blasting Delay time Crack propagation Stress wave superposition حفاری انفجاری؛ انفجار صاف؛ زمان تاخیر؛ انتشار ترك؛ برهم نهی موج تنش

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 مطالعه‏ای بر مکانیسم‏های شکستگی انفجاری دیوار صاف با استفاده از روش کنترل ترتیب زمانبندی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
معمولا در حفاری انفجاری کیفیت بالای ترک و عمق کم آسیب در دیواره مورد نیاز است. برعکس، فاصله زیاد از سوراخ انفجار می‏تواند به طور موثر هزینه را کاهش دهد. بنابراین روش کنترل ترتیب زمانبندی (TSC) می‏تواند مورد استفاده قرار گیرد، تا به چالش برخورد کند. در روش کنترل ترتیب زمانبندی، تاخیر بسیار کوتاه بین دو حفره انفجار مجاور وجود دارد، به عنوان مثال، به ترتیب، گمانه اولیه (PBH) و گمانه هدف (TBH). بررسی روند ترک خوردگی در اطراف گمانه مجاور نشان می‏دهد که تمرکز بیشتر بر روی دیوار چال، اگر گمانه هدف پس از موج تنش گذری از گمانه اولیه آغاز شده است. ترک اوليه توليد شده در گمانه هدف به احتمال زياد در جهت گمانه اتفاق مي‏افتد. مطالعه ما نیز نشان می‏دهد که، با ثابت نگه داشتن فاصله گمانه و قطر گمانه، ترک را می‏توان بین گمانه مجاور تشکیل شده داد هنگامی که زمان تاخیر، فاصله از گمانه اولیه و گمانه هدف، و سرعت موج عرضی از یک رابطه قطعی پیروی کند. با ثابت نگه داشتن فاصله چال بین گمانه اولیه و گمانه هدف، قطر گمانه و زمان تاخیر برای گمانه اولیه و گمانه هدف، گمانه از طریق ترک بین گمانه مجاور تنها زمانی می‏تواند تشکیل شود که فاصله گمانه هدف برابر یا کمتر از 25 برابر قطر گمانه باشد.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi