دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Business excellence::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - Business excellence

تعداد مقالات یافته شده: 8
ردیف عنوان نوع
1 Scenario based examination of institutional leaning using fuzzy cognitive maps
بررسی مبتنی بر سناریو از یادگیری نهادی با استفاده از نقشه های شناختی فازی-2020
Institutionalization refers to systematically carrying out the processes of a company or organization, notwith- standing particular managers or employees. This may be achieved in business operations when an institution’s mission, vision, core values, policies, and strategic aims are converted into action plans with the goal of in- tegrating core values and strategic objectives within institutional structure and culture. When institutions are unable to successfully navigate the institutionalization process, its life cycle may not be sustainable. Thus, to find useful means of evaluating and developing the institutionalization level is a considerable challenge that all organizations must contend with. Though many researchers have examined institutionalization, the in- stitutionalization tendency has generally not been considered on a going-forward basis. In this context, the institutionalization tendency of an organization is a focus of an investigation examining organization using suitable criteria. In this paper, an inclusive model with concepts that affect the institutionalization tendency of organizations is proposed and FCMs method, which is used widely in the analysis of complex systems, is used. First, a model containing concepts that affect institutionalization was created as a result of the literature and expert opinions. Then, the weights of the interactions among the concepts are calculated via expert opinion. Finally, the concepts, which are most important to institutionalization, are revealed with the help of using Fuzzy Cognitive Maps (FCMs). According to the results of this study, organization should attach great importance to Process Management, Human Recourse Management and Nepotism. Moreover, this study also provides that organizations can have insight about their institutionalization situation with scenarios created hypothetically.
Keywords: Business excellence | Fuzzy Cognitive Maps | Institutionalization | Management | Multi-Criteria Decision Making (MCDM)
مقاله انگلیسی
2 Crossing Cultural Boundaries Using the Internet: Toward Building a Model of Swift Trust Formation in Global Virtual Teams
عبور از مرزهای فرهنگی با استفاده از اینترنت: به سوی ساختن یک مدل از شکل گیری اعتماد سریع در تیم های مجازی جهانی-2020
This study employs a qualitative research method to advance understanding of the process of swift trust formation in global virtual teams (GVTs), which rely heavily on the Internet for virtual collaboration. We explore two key research questions: 1) What is the process of swift trust for- mation in GVTs? 2) How do GVTs develop swift trust behaviors during virtual collaboration? Over a period of two years (2014–2016), we interviewed 57 individuals from 16 countries. The interviewees had been GVT members in an international experiential learning project, and our aim was to explore their in-depth experiences of teamwork dynamics and swift trust formation. Our key contributions to the international management literature are 1) the development of a descriptive model of global virtual collaboration that explains the cyclical process of swift trust formation and 2) the formulations of prescriptions for promoting high-trust behaviors in GVTs. In the conclusion, this study reviews the theoretical and practical implications of understanding swift trust behaviors in the GVT context in order for firms to achieve business excellence and management effectiveness internationally.
Keywords: Global virtual teams | Internet | Swift trust | Cultural values | Task orientation | Relationship orientation | Team development | Millennials
مقاله انگلیسی
3 دستیابی به تعالی کسب و کار از طریق خودارزیابی برای تعالی شخصی و حرفه ایی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 22 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 42
هدف از این مطالعه ، فراهم نمودن یک مدل مرجع تعالی فردی است که بطور همزمان توسعه شخصی و حرفه ایی را در زندگی شخصی و کاری تحت عنوانِ توسعه ی صلاحیت حرفه ایی در سیستمهای لجستیک ناب ادغام نماید . بمنظور حمایت از ارزیابی روانشناختی و پیشرفت مستمر و یادگیری مادام العمر کارگران خط تولید در صنعت ، تلاشهایی صورت گرفته که شامل انتقال بنیاد مدیریت کیفیت اروپا بمنظور توسعه ی تعالی کسب و کار در مدلِ و روش شناسی خودارزیابی برای تعالی شخصی است . بمنظور تایید مدل مرجع ، یک برنامه آزمایشی در 12 سازمان در اروپا اجرا و ارزیابی شد . نتایج نشان داد که بهبود مستمر کارگران خط تولید منجر به بهینه سازی تولید و تعالی شخصی شده است .
واژگان کلیدی : تعالی کسب و کار | تعالی فردی / شخصی | یادگیری مادام العمر | خودارزیابی | لجستیک ناب .
مقاله ترجمه شده
4 مدیریت کیفیت جامع و برتری تجارت (کسب و کار): بهترین عملکرد برحسب شرکت خودرو تویوتا
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
رقابت های سخت امروز در سطح جهانی در تمامی حوزه‌های فعالیت، شرکت‌ها را در سراسر جهان به منظور تلاش مداوم در بهبود محصولات، خدمات و فرآیندهای خود قرار می دهد. صنعت خودرو سازی همواره نمونه‌های ارزشمندی از شرکت‌هایی ارائه کرده ‌است که با قرار دادن کیفیت در هسته (مرکز) سیستم تولید مثل شرکت تویوتا " برتری کسب و کار را کسب کرده‌اند. آن به طور مداوم طراحی، اجرا و توسعه سیستم تولید تویوتا را طراحی و توسعه داده‌ است که بر پیدایش مدل‌های برتری کسب‌وکار تاثیر می‌گذارد. هدف از این مقاله برجسته کردن رابطه بین مفاهیم مدیریت کیفیت کلی و برتری کسب‌ وکار و شناسایی و تجزیه و تحلیل بهترین عملکرد مربوط به آن‌ها در شرکت خودروسازی تویوتا، یک رهبر صنعت خودرو سازی است. اطلاعات به ‌دست‌آمده از طریق روش مشاهدات مستقیم و شخصی و از منابع ثانویه اطلاعات جمع‌آوری، پردازش و آنالیز شد تا به اهداف این مقاله دست یابد. نتایج اصلی نشان می‌دهد که بهترین تجارب شرکت خودروسازی تویوتا مربوط به مدیریت کیفیت کلی و برتری کسب‌وکار از سیستم تولید تویوتا به دست می‌آیند و این روش‌ها باید در ویژگی‌های برتری کسب‌وکار یافت شوند.
کلمات کلیدی: مدیریت کیفیت جامع | برتری کسب ‌و کار | بهترین عملکرد | سیستم تولید تویوتا | شرکت خودرو تویوتا
مقاله ترجمه شده
5 توسعه قابلیت روابط تولید کننده- مصرف کننده(نیمه حرفه ای ) ( prosumer ) برای کارایی کسب و کار
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
در یک محیط همیشه در حال تغییر ،باید شرکتها برای تعالی کسب و کار تلاش کنند.عملکرد شرکتها توسط اعطای منابع شرکت و اثر بخشی سازمان در تبدیل این منابع به قابلیتها مشخص می شود. در استدلال مقاله حاضر به تشریح گرایش مصرف کنندگانی که راه جدیدی برای توسعه CRM ( مدیریت روابط مشتری ) مانند مدل مدیریت روابط تولید کننده-مصرف کننده (PoRM ) ارائه میدهد. تولید کننده-مصرف کننده ها یا prosumer ها مصرف کننده های خلاق و جدیدی هستند که در فعالیتهای شرکتها شرکت می کنندو با همکاری یکدیگر ایجاد ارزش می نمایند. نوآوری بالقوه آنها باید پرورش یافته و با فرایند ها و ابزارهای مناسب فعال گردد.پنج خوشه از الگوهای مفهومی برای PoRM را پیشنهاد می کند.با این هدف نهایی که آنها را در کنارسایر منابع سرمایه فکری درقابلیت PoRM به مزیت رقابتی تبدیل می کنیم. کلمات کلیدی: CRM، PoRM، قابلیت، عملکرد کسب و کار، تعامل خلاق، prosumer پیشرو، CRM اجتماعی، سرمایه های فکری، الگوهای مفهومی.
مقاله ترجمه شده
6 چارچوب برتری سازمانی
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
هدف – هدف این مقاله توصیف توسعه چارچوب برتر سازمانی می باشد ،که اصول وشیوه های چارچوب برجسته مدیریت را که دراسترالیا، اروپا، ایالات متحده آمریکا وکانادا انجام میشود را محکم می کند . تا به امروز ، برای داشتن یک دستورالعمل اجرایی برای مشاوران صنایع و مشاغل با کیفیت ، این امر به منظور پرکردن جای خالی ها در نظر گرفته شده است . طراحی / روششناسی / رویکرد – این مقاله اصول وشیوه های برتر چارچوب را محکم می کند و منجر به کار با تیم مدیریت مشاوران وحرفه های با کیفیت شده که آن به بدنه علم و دانش موجود افزوده میشود (BOK)،دستورالعمل های اجرایی را در زمینه هنر ارائه میدهد، منابع اضافی و مرجع هایی را فراهم می آورد. یافته ها – داده های ذهنی و عینی جمع آوری شده در زمینه موضوع مورد مطالعه، پاسخ های مشاوره مدیریت وحرفه های با کیفیت را در زمینه ارزش بالقوه شاغلان وسازمان ها،جمع آوری می کند . اصالت / ارزش – این تحقیق ترکیبی از محتوای چارچوب های برتر میباشد ودستورالعملهای اجرایی را برای مدیریت گروه مشاوره و شاغلان با کیفیت فراهم می آورد. ارزش چارچوب برتر سازمانی، ارائه مزایایی مشابه دیگر طرحهای ارائه شده می باشد که زمانی که شاغلان از چارچوب استفاده می کنند وسازمان آن را اجرا می کند و برای طرح های برتر ملی و بین المللی بکار می گیرد ، ارزش آن درک میشود . کلمات کلیدی: مدیریت کیفیت،طرح های کیفیت،کسب وکار/ تجارت برتر، سیستم های مدیریت کیفیت، رویکرد سیستم، تفکرسیستم، ابزار و تکنیک های کیفیت،اجرای سیستم مدیریت کیفیت
مقاله ترجمه شده
7 نقش تعدیل کننده‌ی رهبری در رابطه‌ی بین کنترل مدیریت و برتری کسب و کار
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 22 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 36
این پژوهش به نقش تعدیل کننده‌ی رهبری در رابطه‌ی بین کنترل مدیریت به عنوان بخشی از مدیریت کیفیت کلی (TQM) و برتری کسب و کار از نظر تغییرات هدفمند می‌پردازد. داده‌ها از طریق نظرسنجی جمع آوری شده است و پرسشنامه‌ها توسط مدیرانی پر شده است که در 44 موقعیت در بخش خدمات اصلاحی آژانس موسسات اصلاحی (DJI) در هلند کار می‌کرده‌اند. در مجموع 618 پاسخ (83%) بدست آمدند. فرضیه ی ما از یک مدل مفهومی بدست آمده است و با استفاده از پارامتر پیرسون به عنوان شاخص اندازه‌ی اثر بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهند که رابطه‌ی قوی بین ابعاد کنترل مدیریت و سبک رهبری فعال وجود دارد و از سوی دیگر رابطه‌ای بین ابعاد کننرل مدیریت و برتری کسب و کار از جنبه‌ی تغییر هدف دیده می‌شود. همچنین نتایج نشان می دهند که رهبری تحول گرا موثرترین عامل در رابطه‌ی بین ساختار کنترل مدیریت و تغییرات هدفمند هستند. همچنین این نتیجه بدست آمده است که سازمان‌ها توسط سیستم کنترل مدیریتی تقویت می‌شوند که در ترکیب با رویکرد ارتباط مدیریت فشرده در رهبری تحول آمیز به کار گرفته می‌شود. این یافته‌ها، پیامدهای مهمی برای پژوهش بیشتر در زمینه‌ی مداخلات کنترل مدیریت به عنوان بخشی از TQM دارند.
کلمات کلیدی: مدیریت عملکرد | کنترل مدیریت | رهبری | تغییرات هدفمند
مقاله ترجمه شده
8 مدل تعالی کسب و کار بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت یک مرور ترکیبی و دستور کار پژوهشی
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 19 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
هدف- هدف این مقاله، بررسی ماهیت موضوعات و متدولوژی های پژوهشی مورد استفاده در مطالعات مدل تعال کسب و کار بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) و نیز پیشنهاد دستور کار پژوهشی آینده است.
طراحی/ متدولوژی/ روش- از یک متدولوژی مرور ادبیات ترکیبی برای بررسی تنوع مطالعات انجام شده در ارتباط با مدل EFQM استفاده شد.
یافته ها- نتایج این مرور نشان می دهد که اکثر مقالات بر روی موضوعات پژوهشی بسیار محدود (مثل اندازه گیری عملکرد) با متدولوژی های محدود (مثل مطالعه موردی) تمرکز کرده اند.
محدودیت ها/ نتایج پژوهش- این مقاله به پژوهشگران و متخصصان امکان می دهد تا مسیرهای نادیده گرفته شده مطالعات فعلی و نحوه بهبود این مسیرها را شناسایی کنند. این مقاله ایده هایی را به منظور تشویق پژوهشگران برای به کارگیری روش های متدولوژیکی متنوع و مختلف ارائه می کند. این مقاله برای بهبود کیفیت و حجم مطالعات مدل EFQM مفید خواهد بود.
اصالت/ ارزش- این مقاله، وضعیت فعلی مطالعات مدل EFQM را از لحاظ موضوع پژوهشی و مسائل متدولوژیکی شناسایی می کند.
واژگان کلیدی: بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت | مدل تعالی کسب و کار | جوایز کیفیت | خودارزیابی
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi