دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Business process improvement::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - Business process improvement

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 Customer-centric prioritization of process improvement projects
اولویت بندی مشتری محور پروژه های بهبود فرآیند-2020
Today, customers can conveniently compare products and decide how to interact with companies. With customer centricity becoming an important success factor, companies must drive customer satisfaction not only through excellent products but also through customer-centric processes. As many companies face an abundance of action possibilities, fast-changing customer needs, and scarce resources, guidance regarding the customercentric prioritization of process improvement projects is in high need. As existing approaches predominantly focus on process efficiency, we propose a decision model that accounts for the effects of process improvement on customer centricity in line with justificatory knowledge on value-based process decision-making, project portfolio selection, and the measurement of customer satisfaction. When building the decision model, we adopted the design science paradigm and used multi-criteria decision analysis as well as normative analytical modeling as research methods. We evaluated the model by discussing it with practitioners, by building a software prototype, and by applying it at a German insurance company. Overall, our research extends the prescriptive knowledge on process prioritization and customer process management.
Keywords: Business process management | Business process improvement | Process decision-making | Customer centricity | Project portfolio selection | Kano model
مقاله انگلیسی
2 Customer-centric prioritization of process improvement projects
اولویت بندی مشتری محوری پروژه های بهبود فرآیند-2020
Today, customers can conveniently compare products and decide how to interact with companies. With cus- tomer centricity becoming an important success factor, companies must drive customer satisfaction not only through excellent products but also through customer-centric processes. As many companies face an abundance of action possibilities, fast-changing customer needs, and scarce resources, guidance regarding the customer- centric prioritization of process improvement projects is in high need. As existing approaches predominantly focus on process efficiency, we propose a decision model that accounts for the effects of process improvement on customer centricity in line with justificatory knowledge on value-based process decision-making, project port- folio selection, and the measurement of customer satisfaction. When building the decision model, we adopted the design science paradigm and used multi-criteria decision analysis as well as normative analytical modeling as research methods. We evaluated the model by discussing it with practitioners, by building a software prototype, and by applying it at a German insurance company. Overall, our research extends the prescriptive knowledge on process prioritization and customer process management.
Keywords: Business process management | Business process improvement | Process decision-making | Customer centricity | Project portfolio selection | Kano model
مقاله انگلیسی
3 بررسی تلاقی بهبود فرآیند کسب ‌و کار و توسعه قابلیت BPM
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 20 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
هدف - علیرغم یک ارتباط آشکار، توسعه فرآیند کسب‌وکار و مدیریت فرآیند کسب‌ وکار (BPM) به طور جدی اما جدای از هم مورد مطالعه قرار گرفته ‌است. هدف نویسندگان این است که این مورد را برای تحقیق حاضر در تقاطع هر دو جریان ایجاد کنند. نویسندگان از این طریق بر برنامه ‌ریزی یکپارچه بهبود فرآیند تجارت و توسعه قابلیت BPM متمرکز هستند، چرا که به نظر نویسندگان هر دو جریان دارای نزدیکترین تعامل هستند. نویسندگان به حوزه تحقیقاتی واقع در فصل مشترک بهبود فرآیند کسب ‌وکار و توسعه قابلیت BPM به عنوان مدیریت پورتفولیوی پروژه اشاره می‌کنند. هدف از این مقاله بحث در مورد این مسائل است.
طراحی / روش‌شناسی / رویکرد - نویسندگان حوزه مدیریت پورتفولیوی (سبد پروژه) پروژه با استفاده از دانش موجود مربوط به BPM، مدیریت پورتفولیوی پروژه و مدیریت عملکرد را ساختار بندی می‌کنند. نویسندگان نیز یک دستور کار تحقیقاتی از نظر سوالات تحقیق و روش‌های تحقیق ارایه می‌دهند.
یافته‌ها - ساختار پیشنهادی نشان می‌دهد که در هنگام درگیر شدن در مدیریت پورتفولیوی پروژه، اشیا و تعاملات تجاری باید در نظر گرفته شوند. دستور کار تحقیقاتی شامل پرسش‌های نمونه از ساختار BPM، مدیریت پورتفولیوی پروژه و مدیریت عملکرد است.
محدودیت‌ها / مفاهیم تحقیق - محدودیت اصلی این مقاله این است که منعکس ‌کننده نقطه نظرات افراد براساس تجربیات چندین پروژه صنعتی و تحقیقات قبلی است. اصالت / ارزش - این مقاله به یک زمینه تحقیقاتی فراموش ‌شده می‌پردازد و راه‌های جدیدی را برای تحقیقات BPM ایجاد می‌کند و یک دیدگاه جدید را به بحث در مورد آینده BPM ارائه می‌کند.
کلمات کلیدی: مدیریت عملکرد | مدیریت فرآیند کسب‌ وکار | مدیریت پورتفولیوی پروژه | بهبود فرآیند کسب ‌وکار | توسعه قابلیت | فرایند مدیریت پورتفولیوی پروژه
مقاله ترجمه شده
4 معرفی فرآیندهای تجاری آگاه از تصمیم
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
فرآیندهای تجاری برای عملیات تحت چند شرایط طراحی شده اند. هر شرایط از نظر فنی اشاره به دوره اجرایی متفاوت دارد. این موقعیت نشان می دهد که فقدان ویژگی تصمیم گیری آگاه از شرایط وجود دارد. این مقاله به مسأله تصمیم گیری آگاه از شرایط در چارچوب فرآیندهای تجاری توجه دارد. ما مفاهیم فرآیند تجاری آگاهی از شرایط و تصمیم گیری را برای معرفی مفهوم جدید فرآیندهای تجاری آگاه از تصمیم تلفیق می کنیم که در آن اجزاء تصمیم، اساسی می باشد. یک جزء تصمیم به پارامترهای شرطی جمع آوری شده با انتخاب یا توصیه تصمیمات مناسب واکنش نشان می دهد. در حقیقت، کانون توجه این تحقیق، معرفی یک فرمالیسم جدید برای طراحی این اجزاء به وسیله الگوها می باشد. در تمام این روش، هر الگوی پیشنهادی منجر به ایجاد اجزاء تصمیم به شیوه ساده می شود. یک نمونه کلی برای شرح روش ما پیشنهاد شده که از صنعت بانکداری الهام گرفته و یک فرآیند تجاری آگاه از تصمیم را معرفی می کند. برای خلاصه، شرکت کنندگان تجاری تازه کار یا فصلی قادر به صرفه جویی زمان در انجام اقدامات می باشند. علاوه بر این جریان کار دیگر در فرآیند تجاری راکد نمی باشد. در عوض آن خود را با هر مجموعه از شرایط تجاری تحمیل شده با ورودی های جمع آوری شده انطباق می دهد. واژه های کلیدی: فرآیندهای تجاری آگاه از تصمیم | بهبود فرآیند کسب و کار | BPMN | تصمیم گیری | زمینه
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi