دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Calciumrelease : Neurodevelopment : Aging : FK506-binding protein : Oxidative stress : Presenilin انتشار کلسیم، رشد عصبی، پیری، پروتئین متصل FK506، تنش اکسایشی، پرسنیلین::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید 2
نتیجه جستجو - Calciumrelease : Neurodevelopment : Aging : FK506-binding protein : Oxidative stress : Presenilin انتشار کلسیم، رشد عصبی، پیری، پروتئین متصل FK506، تنش اکسایشی، پرسنیلین

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 گیرنده های رایانودین عصبی در دوران رشد و پیری
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
گیرنده های رایانودین (RyRs) کانال های انتشار کلسیم بین سلولی می باشند که در شبکه اندوپلاسمی تمام سلول ها وجود دارند. تمام سه ایزوفرم RyR، RyR1-3، در مغز بیان می شوند در حالی که RyR2 غالب می باشد. RyR ها در داخل سوما، آکسون ها، خارهای دندریتی و ترمینال های پیش سیناپسی نورون ها متمرکز می شوند. RyR ها بیشتر در مخچه، هیپوکامپ، ناحیه بویایی، عقده های قاعده ای و غشاء مغزی بیان می شوند. در طول فرآیندهای فیزیولوژیکی رشد و پیری، هم ایستایی کلسیم بین سلولی توسط RyR ها تنظیم می شود. در این پژوهش مکانیزم های بالقوه ای را بررسی می کنیم که اساس تنظیم RyR در ارتباط با سن و رشد می باشند. اختلال در تنظیم RyR می تواند باعث عدم تعادل در سطح کلسیم بین سلولی شود، که منجر به آسیب پذیری سلولی، اختلال در عملکرد نورن سیناپسی، و در نهایت مرگ نورونی می شود. تنظیم RyR نقشی اساسی در پیری سلول در دوران کهنسالی دارد و بدین ترتیب ممکن است که جزء اهداف فارمالوژیکی برای آهسته کردن روند فرآیند های نادرست و بیماری های تحلیل عصبی مانند آلزایمر باشد.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi