دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Channel estimation::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - Channel estimation

تعداد مقالات یافته شده: 5
ردیف عنوان نوع
1 پایلوت¬های downlink تا چه میزان MIMO عظیم فاقد سلول را بهبود می¬بخشند؟
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
در این مقاله، ما مزایای گنجاندن پایلوت¬های downlink در یک سیستم MIMO عظیم فاقد سلول را تحلیل می¬کنیم. ما تقریبی برای نرخ downlink قابل دستیابی به ازای هر کاربر برای فرآیند پرتودیسی توأمان به دست می¬آوریم که خطاهای برآورد کانال uplink و downlink و کنترل توان در آن لحاظ شده است. مقایسه¬ی عملکرد در قالب توان خروجی خالص به ازای کاربر با در نظر گرفتن عملکرد MIMO عظیم فاقد سلول با و بدون آموزش downlink برای حالات مختلف تراکم شبکه انجام می¬شود. ما ارتقای عملکرد حاصل از کنترل توان منصفانه¬ی بیشینه-کمینه در downlink را در نظر می¬گیریم. نتایج عددی نشان می¬دهد که استفاده از پایلوت¬های downlink می¬تواند عملکرد در طرح متداول را که در ان کاربران صرفاً بر اطلاعات آماری کانال تکیه دارند، تا حد زیادی بهبود بخشد. در شبکه¬های با تراکم بالا، ارتقای عملکرد، متوسط است.
مقاله ترجمه شده
2 تخصیص پایلوت و تحلیل نرخ برآیند در سیستم های MIMO عظیم فاقد سلول
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
این مقاله به مسأله ی چالش برانگیز سرریز غیرمقرون به صرفه ی آموزش کانال در سیستم چند ورودی چند خروجی (MIMO) عظیم متراکم فاقد سلول در زمان خدمت رسانی همزمان به تعداد زیادی کاربر می پردازد. با استفاده از روش خوشه ی کاربرمحور، طرح استفاده ی مجدد پویا از پایلوت ها (DPR) برای فراهم آوردن امکان اشتراک گذاری یک زنجیره پایلوت واحد توسط دو کاربر پیشنهاد شد. بطور ویژه، طرح استفاده ی مجدد پیشنهادی با هدف به حداکثر رسانیدن نرخ برآیند قابل دستیابی uplink مشروط به الزامات "نسبت سیگنال به تداخل به اضافه ی نویز" (SINR) و محدودیت های منابع پایلوت حاصل شد. بر این اساس، نمایش SINR برای تمامی کاربرانی که پایلوت خود را با کاربر دیگر شریک می شوند، با استفاده از هر دو روش تشخیص خطای حداقل ریشه ی میانگین مربعات (MMSE) و برآورد کانال استخراج شد. یک الگوریتم استفاده ی مجدد از کانال با پیچیدگی کم براساس تفکیک فاصله ی بین کاربران، ارائه شد. روش جستجوی شبکه ای تکرارشونده (IGS) برای یافتن آستانه ای که بتوان در الگوریتم پیشنهادی برای به حداکثر رسانیدن نرخ برآیند مورد استفاده قرار داد به کار گرفته شد. نهایتاً نتایج شبیه سازی برای نمایش اثربخشی طرح DPR با آستانه ی بهینه به لحاظ نرخ برآیند قابل دستیابی uplink ارائه شد.
کلمات کلیدی: ارتباطات MIMO | آنتن | Uplink | برآورد کانال | تداخل | نسبت سیگنال به نویز | واحد پردازش مرکزی
مقاله ترجمه شده
3 On the Performance of Narrow-Band Internet of Things (NB-IoT)
کارایی اینترنت اشیا محدود (NB-IoT)-2017
Narrow-Band Internet of Things (NB-IoT) is 3GPP’s cellular technology designed for narrow-band and Low-Power Wide Area Network (LPWN). NB-IoT provides deep indoor coverage for thousands of low-data-rate and low-powered devices. Coverage enhancement for devices in weak coverage condition is enabled by having signal repetitions over extended period of time in order to boost the signal quality. Performance gain from repetitions of signals is limited by channel estimation quality. In this paper we analyze impact of channel coherence time on the uplink coverage. In addition to analytical performance bound and simulation results, we also present coverage performance results from practical measurements using a NB-IoT prototype. It is reported how the NB-IoT coverage improvement is limited by the channel estimation quality and coherence time of the channel.
مقاله انگلیسی
4 پایلوت های downlink تا چه میزان MIMO عظیم فاقد سلول را بهبود می بخشند؟
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
در این مقاله، ما مزایای گنجاندن پایلوت های downlink در یک سیستم MIMO عظیم فاقد سلول را تحلیل می کنیم. ما تقریبی برای نرخ downlink قابل دستیابی به ازای هر کاربر برای فرآیند پرتودیسی توأمان به دست می آوریم که خطاهای برآورد کانال uplink و downlink و کنترل توان در آن لحاظ شده است. مقایسه ی عملکرد در قالب توان خروجی خالص به ازای کاربر با در نظر گرفتن عملکرد MIMO عظیم فاقد سلول با و بدون آموزش downlink برای حالات مختلف تراکم شبکه انجام می شود. ما ارتقای عملکرد حاصل از کنترل توان منصفانه ی بیشینه-کمینه در downlink را در نظر می گیریم. نتایج عددی نشان می-دهد که استفاده از پایلوت های downlink می تواند عملکرد در طرح متداول را که در ان کاربران صرفاً بر اطلاعات آماری کانال تکیه دارند، تا حد زیادی بهبود بخشد. در شبکه های با تراکم بالا، ارتقای عملکرد، متوسط است.
کلمات کلیدی: لینک دانلود | MIMO | برآورد کانال | آموزش | لینک دانلود | پردازش سیگنال آرایه ای | انسجام
مقاله ترجمه شده
5 تکنیکهای تخمین کانال برای ارتباطات ملکولیِ مبتنی بر انتشار
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
در سیستمهای ارتباطات ملکلولی (MC) ، تعداد مورد انتظار از ملکولهای مشاهده شده در گیرنده، در زمان مشخصی پس از آزاد سازی آنی ملکولها توسط فرستنده، پاسخ ضربه‌ی کانال(CIR) نامیده میشود. برای طراحی طرح های آشکارسازی و برابر سازی ، وجود دانش در مورد CIR ضروری میباشد. در این مقاله، ما برای سیستمهایMC ، چارچوبی را برای تخمین CIR که مبتنی بر آموزش و تمرین است ارائه میکنیم، هدف این چارچوب، تخمین CIR، بر اساسِ تعداد ملکولهای مشاهده شده در گیرنده، به دلیل انتشار یک دنباله‌ی (توالی) دارای تعداد مشخصی ملکولها، توسط فرستنده میباشد. ما به طور ویژه، حداکثر احتمال (ML) و تخمین‌زننده‌های حداقل مجموع مربعاتِ خطاها (LSSE) را به دست می‌آوریم.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi