دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Circuit breaker::صفحه 1
تبریک غدیر خم

با سلام خدمت کاربران عزیز، به اطلاع می رساند ترجمه مقالاتی که سال انتشار آن ها زیر 2008 می باشد رایگان بوده و میتوانید با وارد شدن در صفحه جزییات مقاله به رایگان ترجمه را دانلود نمایید.

نتیجه جستجو - Circuit breaker

تعداد مقالات یافته شده: 5
ردیف عنوان نوع
1 Artificial intelligence SF6 circuit breaker health assessment
ارزیابی سلامت سلامت قطع کننده مدار SF6 هوش مصنوعی-2019
This paper presents advance artificial intelligence (AI) methods for health assessment of high voltage SF6 circuit breakers. Paper presents an overview of monitoring and diagnostics of most important indicators of the state of high voltage SF6 circuit breakers. Special attention is devoted to identifying and determining indicator limit values which can be used by AI in order to create new health assessment. Fuzzy logic as a part of AI was applied to define fuzzy expert systems which will make decisions about the maintenance of circuit breakers. Three fuzzy expert systems are created to indicate the state of: contacts, the fluid for extinguishing the electric arc and the drive mechanism. Unsupervised machine learning (UML) was applied through the k-means cluster method and cluster tree for classifying and dividing the examined high-voltage circuit breakers into groups with similar state and probability of failure. Artificial neural network (ANN) as part of supervised machine learning (SML) is created in order to predict end-life and accelerated aging of tested circuit breakers. The presented AI methods can be used to improve health assessment of high-voltage SF6 circuit breakers
Keywords: Circuit breaker | Diagnostics | Artificial intelligence | Fuzzy logic | Machine learning
مقاله انگلیسی
2 Evaluating VPIN as a trigger for single-stock circuit breakers
بررسی VIPN به عنوان یک سکوی پرتاب برای مدارشکن های تک - سهامی-2018
We study if VPIN (Easley et al., 2012a) is an efficient advance indicator of toxicity-induced liquidity crises and related sharp price movements. We find that high VPIN readings rarely signal abnormal illiquidity, and very occasionally anticipate large intraday price changes leading to actual trading halts. We find significant differences in illiquidity and price impact between VPIN-identified toxic and non-toxic halts, but they tend to vanish when we control for ex ante realized volatility. We conclude that the capacity of VPIN to anticipate truly toxic events is limited.
keywords: VPIN| BVC| Circuit breakers| Trading halts| Price limits| Order flow toxicity
مقاله انگلیسی
3 Novel dc/dc choppers with circuit breaker functionality for HVDC transmission lines
رویکرد DC / DC چاپرز با قابلیت قطع کننده مدار برای خطوط انتقال HVDC-2014
This paper proposes two novel dc/dc choppers with dc circuit breaker functionality for HVDC transmission lines. These converters feature step-up and/or step-down functions with instant interruption of short circuit faults. Compared to other state-of-the-art converter topologies described in the literature, the proposed topologies have better control functions, lower manufacturing costs and reduced energy losses. A double closed-loop controller is designed to regulate the inductor current and output voltage of the converters. An auxiliary controller is also proposed to ensure proper shut-down of the circuit breaker in the event of dc short-circuit faults. The simulation and experimental results are presented to validate the effectiveness of the proposed converter configurations and control scheme. Keywords: HVDC circuit breakers dc/dc chopper HVDC transmission Multi-terminal HVDC Closed-loop control
مقاله انگلیسی
4 Topologies of multiterminal HVDC-VSC transmission for large offshore wind farms
توپولوژی چند ترمیناله انتقال HVDC-VSC برای مزارع بزرگ بادی دریایی-2011
Topologies of multiterminal HVDC-VSC transmission systems for large offshore wind farms are investigated.SystemrequirementsformultiterminalHVDCaredescribed,particularlythemaximumpowerloss allowed in the event of a fault. Alternative control schemes and HVDC circuit topologies are reviewed, including the need for HVDC circuit breakers. Various topologies are analyzed and compared according to a number of criteria: number and capacity of HVDC circuits, number of HVDC circuit breakers, maximum power loss, flexibility, redundancy, lines utilization, need for offshore switching platforms and fast communications. Keywords: HVDC transmission Multiterminal HVDC Offshore wind farms HVDC circuit breakers HVDC grid topologies
مقاله انگلیسی
5 تاثیر محدودیت های قیمتی بر واکنش بیش از حد در بازار های نوظهور: گواهی از بازار سهام مصر
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر محدودیت های قیمتی بر فرضیه واکنش بیش از حد در بازار سهام مصر ( EGX) در طول دوره بین سالهای 1999 تا 2010 است. من شواهدی را در زمینه انحراف بازده در بازار سهام مصر ( EGX) را با نظام محدودیت های قیمتی مختلف پیدا کردم. تغییرات قیمتی نیز در دو سه روز دارای بالاترین و پایین ترین محدوده قیمتی در نظام محدودیت های قیمتی مشاهده شد. با این حال بعد از فقط یک روز برای هر دو محدودیت قیمتی بالا و پایین در نظام شکننده این جریان گردش رخ داد. این نتایج از فرضیه اثر مستقیم به صورت جنبش های قیمت سهام بزرگ و به تبع آن برگشت قیمتی در جهت عکس پشتیبانی می کند. علاوه بر این ، نتایج از فرضیه اثر بزرگ به این صورت پشتیبانی کردند که جنبش های قیمتی اولیه بزرگتر باعث برگشت های بالاتر بعدی می شوند.
کلمات کلیدی: فرضیه بازده | تغییر قیمت | بازار های نو ظهور
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi