دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Cognitive training::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - Cognitive training

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 تأثیر آموزش شناختی مبتنی بر واقعیت مجازی بر کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم
سال انتشار: 2021 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
واقعیت مجازی (VR) یک محیط مصنوعی است که از طریق محرک های حسی که یک رایانه ایجاد می‌کند، تجربه می شود. قابلیت VR برای شبیه سازی واقعیت دسترسی به درمان های روانی را تا حد زیادی افزایش می‌دهد. برای تحلیل تأثیر آموزش ذهنی مبتنی بر VA روی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (ASD) مدل آموزش مداخله زود هنگام و بازخورد هوشمند جزئی ایجاد شد. برای کمک به شدت علائم و اثربخشی درمان آموزش ذهنی مبتنی بر VA در کودکان مبتلا به ASD ، از لیست بررسی رفتار اوتیسم (ABC) ، مقیاس درجه‌بندی اوتیسم دوران کودکی (CARS) و مقیاس رفتار اوتیسم Clancy (کابین) استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش ذهنی مبتنی بر VA برای کودکان مبتلا به ASD بسیار جذاب بود؛ آموزش ذهنی مبتنی بر VA علائم معمول (اختلال ارتباط اجتماعی ، تاخیر گفتاری، کم توجهی و رفتار جدی) کودکان مبتلا به ASD را به طور چشمگیری بهبود بخشید و طی 4 هفته پس از درمان لیست بررسی رفتار اوتیسم (ABC)، مقیاس درجه‌بندی اوتیسم دوران کودکی (CARS) و مقیاس رفتار اوتیسم را بهبود بخشید (کابین ها). داده ها حاکی از آن است که آموزش ذهنی مبتنی بر VA ممکن است روش خوبی برای درمان کودکان مبتلا به ASD باشد.
کلمات کلیدی : اختلال طیف اوتیسم | آموزش روانی کودکان | واقعیت مجازی | مداخله
مقاله ترجمه شده
2 نسبت تعصب خصمانه در کودکان و نوجوانان: یک بررسی ادبی سیستماتیک در مورد تأثیر نوع و جنسیت پرخاشگری
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
نسبت قصد خصمانه در رابطه با توسعه و حفظ رفتار پرخاشگرانه در کودکان طی بیش از سی سال مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند. در این زمان، عواملی از قبیل زیرگونه ها در عملکرد (واکنش پذیر در برابر کنشگرا) و شکل (رابطه‌ای در برابر جسم) پرخاشگری و همچنین تعدیل کننده هایی از پرخاشگری، مانند جنسیت، در افزایش جزئیات در رابطه با نسبت قصد مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. مقاله حاضر مقالات مربوط به قصد خصمانه و رفتار پرخاشگرانه در کودکان و نوجوانان را مورد بررسی قرار می‌دهد که در زیر در نظر گرفتن زیرمجموعه و تاثیر جنسیت مورد توجه قرار می‌گیرد. نتایج ۲۷ مقاله تحقیقاتی تجربی نشان می‌دهد که تعصبات نسبت به قصد خصمانه (۱) به طور پیوسته به واکنش انفعالی نسبت به پرخاشگری واکنشی مرتبط هستند (۲) نشان می‌دهند که شواهدی برای مسیرهای جداگانه بین پرخاشگری رابطه‌ای و فیزیکی و تعصب مربوطه، و (۳) با پرخاشگری در هر دو جنس مرتبط هستند، بدون هیچ تفاوت جنسیتی روشن در قدرت ارتباطی. مفاهیم برای آموزش شناختی برای کاهش گرایش نسبت به رفتار پرخاشگری در دوران کودکی و دیدگاه حوزه‌های تحقیقاتی دیگر در این زمینه بیشتر مورد بحث قرار می‌گیرند.
کلید واژه ها: تعصب و متعصب خصمانه | پرخاشگری واکنشی | پرخاشگری کنشی | پرخاشگری ارتباطی | پرخاشگری فیزیکی
مقاله ترجمه شده
3 تاثیر تحریک زیرپوستی با جریان مستقیم روی کارکرد شناختی در بیماران سکته ای
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
پیش زمینه: اختلال شناختی پس از سکته، رایج و معمول است و می تواند باعث ایجاد ناتوانی شده و تاثیرات مهمی روی کیفیت زندگی و استقلال داشته باشد. تحریک زیرپوستی با جریان مستقیم می تواند بیانگر یک ابزار نویدبخش برای شکل گیری مجدّد کارکردهای شناختی در بیماران سکته ای باشد.
اهداف: هدف این مطالعه بررسی تاثیر تحریک زیرپوستی با جریان مستقیم روی کارکردهای شناختی در بیماران سکته ای می باشد.
بیماران و روشها: 40 بیمار سکته ای مرد مشمول این مطالعه شدند. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه یکسان (A و B) تقسیم شدند. گروه A تحریک زیرپوستی با جریان مستقیم را در ترکیب با برنامه آموزشی شناختی انتخاب شده توسط رِهاکام (RehaCom) دریافت کرد. گروه B تحریک ساختگی زیرپوستی با جریان مستقیم را در ترکیب با همان برنامه آموزشی شناختی دریافت کرد. بررسی شناختی و سنجش استقلال کارکردی برای همه بیماران قبل و بعد از عمل تحریک انجام شد.
نتایج: یک بهبود قابل توجهی در نمرات توجه و تمرکز، حافظه ی شکلی، استدلال منطقی، رفتار واکنشی و رفتارهای پس از سنجش استقلال کارکردی در هردو گروه وجود داشت؛ این بهبود در گروه A در مقایسه با گروه B به صورت قابل توجهی بالاتر بود.
نتیجه گیری: تحریک زیرپوستی با جریان مستقیم یک روش توانبخشی عصبی موثر است که کارکردهای نامناسب شناختی پس از سکته را بهبود می بخشد. به علاوه، تحریک زیرپوستی با جریان مستقیم دارای یک تاثیر مثبت روی عملکرد فعالیتهای روزمره است.
کلیدواژه ها: سکته | تحریک زیرپوستی با جریان مستقیم | کارکردهای شناختی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi