دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Compensation::صفحه 4
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید

با سلام خدمت کاربران در صورتی که با خطای سیستم پرداخت بانکی مواجه شدید از طریق کارت به کارت مقاله خود را دریافت کنید (تا مشکل رفع گردد). با تشکر از صبوری شما!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-->
نتیجه جستجو - Compensation

تعداد مقالات یافته شده: 105
ردیف عنوان نوع
31 APD optimal bias voltage compensation method based on machine
روش جبران ولتاژ سوگیری بهینه APD مبتنی بر دستگاه-2019
The signal-to-noise ratio (SNR) of avalanche photodiode (APD) in optical detection system is greatly influenced by background radiation and operating temperature, so an APD optimal bias voltage compensation method based on machine learning is designed to accurately judge the current laser emission state and APD working state so that dichotomy compensation can be carried out to make APD work in optimal state. By means of cross-verification, the accuracy of judging laser emission state and APD working state is as high as 100% and 99.3% separately, then the number of input variables in the model is reduced appropriately by experiment and the prediction speed of the algorithm is further improved. Finally, road detection application is taken as the experimental background and comparison between the proposed method and the most widely used signal amplitude feedback compensation method is carried out. The results of this study suggest that the proposed APD optimal bias voltage compensation method based on machine learning offers a new and promising approach.
Keywords: APD | Bias voltage compensation | Machine learning | Dichotomy compensation
مقاله انگلیسی
32 Error-related brain activity in relation to psychopathic traits in multiproblem young adults: An ERP study
فعالیت مغزی مرتبط با خطا در رابطه با صفات روانی در بزرگسالان جوان چندبعدی: یک مطالعه ERP-2019
One of the most prominent issues in psychopathy is the inability to adequately monitor one’s performance and learn from one’s mistakes. We investigated the relationship between psychopathic traits, as measured with the Youth Psychopathy Inventory – Short Version, and both early and late error-related brain activity in an at-risk sample of male young adults. These multi-problem young adults (age 18–27) are severely dysfunctional in society and suffer from multiple problems including financial problems, delinquency, psychological problems, and drug use. Our final sample consisted of 115 multi-problem young adults and 26 controls. Participants performed an Eriksen-Flanker task during EEG measurements. We used the difference wave of the error-related negativity (ΔERN) as a measure of early error processing and the error positivity (Pe) as a measure of late error processing. Multi-problem young adults showed reduced ERN amplitudes compared to controls, but did not differ in Pe amplitude. We found no statistically significant relation between psychopathic traits and ERN and Pe amplitudes within the multi-problem group. Thus, we found evidence for dysfunctional error-processing in multi-problem young adults compared to controls. However, within the multi-problem sample we did not find evidence for a relationship between psychopathic traits and dysfunctional error-processing. One explanation may be that this is due to the specific developmental stage of our young adult participants in which a transition between error-processing deficits, as present in adolescents high in psychopathic traits, and error-processing overcompensation, as present in adults high in psychopathic traits, may occur.
Keywords: Psychopathy | Electroencephalography | Event-related potential | Young adulthood |Error-processing | Error-related negativity
مقاله انگلیسی
33 When data is capital: Datafication, accumulation, and extraction
وقتی داده سرمایه است: داده سازی، انباشت و استخراج-2019
The collection and circulation of data is now a central element of increasingly more sectors of contemporary capitalism. This article analyses data as a form of capital that is distinct from, but has its roots in, economic capital. Data collection is driven by the perpetual cycle of capital accumulation, which in turn drives capital to construct and rely upon a universe in which everything is made of data. The imperative to capture all data, from all sources, by any means possible influences many key decisions about business models, political governance, and technological development. This article argues that many common practices of data accumulation should actually be understood in terms of data extraction, wherein data is taken with little regard for consent and compensation. By understanding data as a form capital, we can better analyse the meaning, practices, and implications of datafication as a political economic regime.
Keywords: Big Data | digital capitalism | value | political economy | Marx | Bourdieu
مقاله انگلیسی
34 بهبود کیفیت توان و تزریق توان PV توسط DSTATCOM با کنترل ولتاژ متغیر لینک dc RSC-MLC
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
این مطالعه روشی را برای بهینه‌سازی ولتاژ لینک dc جبران کننده استاتیکی توزیع براساس تقاضای جبران بار با استفاده از مبدل کاهش یافته چند سطحی چند سوئیچه (RSC-MLC) با ادغام سیستم فتوولتائیک (PV) پشنهاد می کند . روش پیشنهادی قادر به جبران توان راکتیو ، نامتعادلی و هارمونیک های مورد نیاز برای سه فاز نامتعادل و غیرخطی است که به سمت توزیع متصل شده اند و منجر به بهبود کیفیت توان می شود. هم چنین قادر به فراهم نمودن توان اکتیو متحمل شده بار است و بنابراین از بارگیری بیش از حد منبع در زمان نیاز جلوگیری می‌کند . در طول بارهای زمان کم مصرف (off-peak) ، ولتاژ لینک DC می‌تواند به مقدار پایین‌تری آورده شود ، تا تنش ولتاژ بین سوییچ‌های اینورتر را کاهش دهد و تلفات سوییچینگ را به حداقل برساند. ولتاژ dc-link متغیر با استفاده از RSC-MLC تامین می شود ، که نیاز به تامین ولتاژ DC دارد. این روش از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند سلول‌های خورشیدی به عنوان منبع ولتاژ DC استفاده می‌کند. ولتاژ خروجی پنل PV با استفاده از مبدل تقویت کننده بوست گین بالا به مقدار بیشتری افزایش می یابد و به RSC-MLC داده می شود. ردیابی نقطه ماکزیمم توان پنل های PV با استفاده از الگوریتم Perturb و Observe بدست می آید. نتایج از طریق شبیه سازی و مطالعات تجربی تأیید شده است.
کلمات کلیدی: ولتاژ DC-link | DSTATCOM | کیفیت برق | سیستم PV | مبدل چند سطحی تعداد سوئیچ کاهش یافته (RSC-MLC) | تلفات سوئیچینگ
مقاله ترجمه شده
35 ارزیابی سطح قدامی قرنیه با استفاده از یک سیستم صفحه نول (صفحه نمایش خالی) بهبود یافته
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
در این مقاله، یک توپوگرافی صفحه نول مخروطی قرنیه ارائه شده‌ است. این دستگاه برای انطباق با مورفولوژی صورت انسان طراحی شده ‌است و قرنیه انسان را با این فرض که شکل آن بصورت یک سطح کروی است اندازه‌گیری می‌کند. ارزیابی عملکرد توپوگرافی بدون صفحه مخروطی قرنیه شامل کالیبراسیون دستگاه و ارزیابی و جبران اعوجاج ایجاد شده توسط لنز مورد استفاده برای به دست آوردن تصاویر است. برای کالیبراسیون دستگاه، ما ارزیابی سطح مرجع کروی با شعاع انحنای ۷.۸ میلی متر و قطر ۱۱ میلی متر را انجام می‌دهیم. در اینجا ما تفاوت RMS را در ساجیتا (Sagitta) بین سطح ارزیابی ‌شده و بهترین کره متناسب با حدود ۲.۱ متر به دست می‌آوریم. ما نمونه‌هایی از اندازه‌گیری‌های توپوگرافی سطح را در برخی از قرنیه‌های انسان ارائه می‌دهیم. نقشه‌های انحنای افقی، انحنای سهمی شکل یا انحنای ساژیتال و انحنای نصف النهاری را می توان محاسبه کرد. پارامترهای هندسی دیگر مانند شعاع انحنا و ثابت مخروطی به دست آمده‌اند. نتایج توپوگرافی سطح قرنیه با دستگاه توپوگرافی تجاری مبتنی بر پلاسیدو مقایسه شد.
مقاله ترجمه شده
36 Multichannel service failure and recovery in a O2O era: A qualitative multimethod research in the banking services industry
نقص و بهبود خدمات چند کاناله در دوره O2O: یک تحقیق کیفی چند منظوره در صنعت خدمات بانکی-2019
This article aims to investigate how service providers are employing their channels to support the handling of customer complaints in an online to offline era. It provides a timely contribution by characterizing multichannel recovery practices, discussing its implications for customers, and discovering new trends. The study employs a qualitative multi-method research, which includes not only more than one method of collecting data, but also more than one method of analyzing data. Data collection involved 50 records of customer complaints, 10 semistructured interviews, direct observation and internal bank reports. The results suggest that multichannel customers are not willing to interact with a large number of channels to solve their problems leading to a high number of interactions. Customers expect a complex recovery not in terms of interactivity but in terms of depth. Recovery solutions, such as apologizing and monetary compensations are non-permanent solutions, are inefficient in the long term and imply financial losses. Despite the investment that is required, this investigation advocates for permanent solutions. To avoid service failures and complex recovery processes, it is possible that companies are improving their operations management in search of new strategies that are blurring the boundaries of O2O into a mix of offline and online channels (O2).
Keywords: Multichannel services | Failure | Recovery | Operations management | Offline channels | Online channels
مقاله انگلیسی
37 Deferred cash compensation and risk-taking: Evidence from the Chinese banking industry
جبران خسارت معوق و ریسک پذیری: شواهدی از صنعت بانکی چین-2019
Starting in 2010, the China Banking Regulatory Commission (CBRC) mandated that between 40% and 50% of the annual variable compensation of senior commercial bank managers be paid over the subsequent 3 years or longer. We examine the implications of the CBRC deferred compensation regulation for bank risk-taking using a sample of 156 bank executives from 14 listed Chinese commercial banks. We find that before the 2010 regulation, high-risk banks deferred executive compensation less than low-risk banks. We also find that banks reduced their risktaking after the 2010 regulation, and the reduction was greater for banks with higher pre-regulation risk. Unlike prior research which examines equity compensation, we provide evidence on the use of deferred executive cash compensation and its implications for bank risk-taking in an emerging market
Keywords: Deferred executive compensation | Bank risk-taking | Compensation regulation | Multi-period agency
مقاله انگلیسی
38 Evaluating machine learning performance in predicting injury severity in agribusiness industries
ارزیابی عملکرد یادگیری ماشینی در پیش بینی شدت جراحات در صنایع کشاورزی-2019
Although machine learning methods have been used as an outcome prediction tool in many fields, their utilization in predicting incident outcome in occupational safety is relatively new. This study tests the performance of machine learning techniques in modeling and predicting occupational incidents severity with respect to accessible information of injured workers in agribusiness industries using workers’ compensation claims. More than 33,000 incidents within agribusiness industries in the Midwest of the United States for 2008–2016 were analyzed. The total cost of incidents was extracted and classified from workers’ compensation claims. Supervised machine learning algorithms for classification (support vector machines with linear, quadratic, and RBF kernels, Boosted Trees, and Naïve Bayes) were applied. The models can predict injury severity classification based on injured body part, body group, nature of injury, nature group, cause of injury, cause group, and age and tenure of injured workers with the accuracy rate of 92–98%. The results emphasize the significance of quantitative analysis of empirical injury data in safety science, and contribute to enhanced understanding of injury patterns using predictive modeling along with safety experts’ perspectives with regulatory or managerial viewpoints. The predictive models obtained from this study can be used to augment the experience of safety professionals in agribusiness industries to improve safety intervention efforts.
Keywords: Injury severity classification | Injury severity prediction | Machine learning
مقاله انگلیسی
39 شکاف جنسیتی در حقوق معلمان K-12
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
ما شکاف های جنسیتی موجود در حقوق و مزایای معلمان K-12 را بررسی می کنیم. این یک شغلی است که در آن تبعیض جنسیتی مستقیم کمتر است چراکه حقوق و مزایا توسط یک مقیاس پرداخت واحد تعیین می شود و زنان اکثریت استخدام شده ها را تشکیل می دهند. ما با استفاده از داده های حاصل از ارزیابی جامعه آمریکا (ACS) یک شکاف جنسیتی 12000 دلاری در درآمد فردی معلمان K-12 پیدا کردیم که فقط بخشی از این شکاف ریشه در تفاوت های جنسیتی موجود در مقامات مدیریتی، مدارک تحصیلی و درجات تدریس دارد. برعکس، وقتی که ما از یک سری داده های مربوط به حقوق و مزایای عمومی معلمان K-12 استفاده می کنیم، یک شکاف جنسیتی خامی را پیدا می کنیم که تقریبا" سه برابر کوچکتر است. وقتی که ما مستقیما" توزیع درآمد سالانه برای معلمان مرد و زن را بین حقوق عمومی و داده های ACS مقایسه می کنیم، پی می بریم که بخش مهمی از شکاف جنسیتی ریشه در داشتن درآمد اضافی و خارج از حقوق اصلی تدریس معلمان مرد دارد.
مقاله ترجمه شده
40 Does inside debt alleviate banks risk taking? Evidence from a quasi-natural experiment in the Chinese banking industry
آیا بدهی داخل بانکها باعث کاهش ریسک در بانکها می شود؟ شواهدی از یک آزمایش شبه طبیعی در صنعت بانکی چین-2019
This paper investigates the causal effects of inside debt on banks risk-taking behavior by using a quasi-natural experiment of compensation deferring policy in the Chinese banking industry. We find that the policy reduces banks risk-taking by approximately 16.25%. Banks with high levels of government control significantly reduced their risk-taking after the compensation deferring policy was enacted, while those with low levels did not have the same response. By showing that CEOs compensation deferring significantly reduces banks risk-taking in an emerging market, we offer direct evidence for the academic understanding of the governance role of inside debt in emerging markets with weak country-level investor protection. Our results provide timely empirical evidence for government regulators who are concerned about the costs and benefits of banks risk shifting or the risk of the financial system.
Keywords: Deferred Compensation | Inside Debt | Banking Industry | Risk-shifting | China
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi
بازدید امروز: 1017 :::::::: بازدید دیروز: 52 :::::::: بازدید کل: 1069 :::::::: افراد آنلاین: 13