دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Constitutive models::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Constitutive models

تعداد مقالات یافته شده: 6
ردیف عنوان نوع
1 Structural models based on 3D constitutive laws: Variational structure and numerical solution
مدل های ساختاری مبتنی بر قوانین سازنده سه بعدی: ساختار تغییرات و راه حل عددی-2020
In all structural models, the section or fiber response is a relation between the strain measures and the stress resultants. This relation can only be expressed in a simple analytical form when the material response is linear elastic. For other, more complex and interesting situations, kinematic and kinetic hypotheses need to be invoked, and a constrained three-dimensional constitutive relation has to be employed at every point of the section in order to implement non-linear and dissipative constitutive laws into dimensionally reduced structural models. In this article we explain in which sense reduced constitutive models can be expressed as minimization problems, helping to formulate the global equilibrium as a single optimization problem. Casting the problem this way has implications from the mathematical and numerical points of view, naturally defining error indicators. General purpose solution algorithms for constrained material response, with and without optimization character, are discussed and provided in an open-source library.
Keywords: Structural models | Constitutive models | Variational method | Error estimation
مقاله انگلیسی
2 Analysis of the structural behavior of a membrane using digital image processing
تجزیه و تحلیل رفتار ساختاری یک غشاء با استفاده از پردازش تصویر دیجیتال-2015
This article presents a methodology for the experimental analysis of thin membranes using digital image processing techniques. The methodology is particularly suitable for structures that cannot be monitored using conventional systems, particularly those systems that involve contact with the structure. This methodology consists of a computer vision system that integrates the digital image acquisition and processing techniques online using special programming routines. Because the membrane analyzed is very thin and displays large displacements/strains, the use of any conventional sensor based on contact with the structure would not be possible. The methodology permits the measurement of large displacements at several points of the membrane simultaneously, thus enabling the acquisition of the global displacement field. The accuracy of the acquired displacement field is a function of the number of cameras and measured points. The second step is to estimate the strains and stresses on the membrane from the measured displacements. The basic idea of the methodology is to generate global two-dimensional functions that describe the strains and stresses at any point of the membrane. Two constitutive models are considered in the analysis: the Hookean and the neo-Hookean models. Favorable comparisons between the experimental and numerical results attest to the accuracy of the proposed experimental procedure, which can be used for both artificial and natural membranes. Keywords: Displacement measurement Large displacements/strains Digital image processing Experimental analysis of structures Nonlinear constitutive laws
مقاله انگلیسی
3 Analysis of the structural behavior of a membrane using digital image processing
جزیه و تحلیل رفتار سازه یک غشاء با استفاده از پردازش تصویر دیجیتال-2015
This article presents a methodology for the experimental analysis of thin membranes using digital image processing techniques. The methodology is particularly suitable for structures that cannot be monitored using conventional systems, particularly those systems that involve contact with the structure. This methodology consists of a computer vision system that integrates the digital image acquisition and processing techniques online using special programming routines. Because the membrane analyzed is very thin and displays large displacements/strains, the use of any conventional sensor based on contact with the structure would not be possible. The methodology permits the measurement of large displacements at several points of the membrane simultaneously, thus enabling the acquisition of the global displacement field. The accuracy of the acquired displacement field is a function of the number of cameras and measured points. The second step is to estimate the strains and stresses on the membrane from the measured displacements. The basic idea of the methodology is to generate global two-dimensional functions that describe the strains and stresses at any point of the membrane. Two constitutive models are considered in the analysis: the Hookean and the neo-Hookean models. Favorable comparisons between the experimental and numerical results attest to the accuracy of the proposed experimental procedure, which can be used for both artificial and natural membranes. &2014 Elsevier Ltd. All rights reserved Keywords: Displacement measurement | Large displacements/strains | Digital image processing | Experimental analysis of structures | Nonlinear constitutive laws
مقاله انگلیسی
4 بررسی مدلهای منحنی مشخصه رطوبتی (SWRC) بین اشباع و خشک شده
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
منحنی مشخصه رطوبتی از ویژگیهای کلیدی مورد استفاده در آبیاری مزرعه، هیدرولوژی ، مهندسی زمین شناسی و علم خاک در کل است. پس از ورود و خروج نقشه های دیجیتال خاک و ارزیابی الگوهای خاک، صعود ناگهانی در سطح مدلهای استنتاجی خاک و نیاز به افزایش دقت نقشه های کاربردی تولیدی است.تمام خاک ها به اندازه ای با آب اشباع شدند و همچنین توسط آون خشک شدند. بنابراین مدلهای ساختمانی خاک بطور مطلوب رفتار ف خاک را بیان میکند . این مقاله مدلهای رایج SWRC را استفاده میکند. به عبارتی برای پتانسیل محوری مشخص ، مدلها در سه دسته با توجه به پارامترهای ثابت برازشی نامگذاری شدند از جمله مدلهای پنج پارامتری، چهار پارامتری و سه پارامتری. برای انتخاب مدلی که بهترین عملکرد را در هر دسته ارائه داده است از پارامترهای اماری همبستگی و باقیمانده خطا استفاده گردید. نتایج بعنوان یک راهنما برای انتخاب مدلی با بهترین برازش است و البته محدودیت هایی در سطح پتانسیل در داده های اندازه گیری وجود دارد.
واژه های کلیدی: نگهداشت اب | پارامترهای هیدرولیکی | مدلها
مقاله ترجمه شده
5 یک مدل ساختاری اصلاح شده برای بتن محصور شده با FRP در مقاطع دایروی و اجرای آن با برنامه نویسی OpenSees
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
Open sees نرم افزاری شناخته شده با منبع آزاد با سطح سازگاری بالا است و دارای یک روش گسترش یافته المان الیافی برای انجام تحلیل سازه ای غیر خطی می باشد. بتن محصور شده با پلیمرهای مسلح به الیاف (FRP) می تواند به طور موثری عملکرد لرزه ای ساختمان های بتنی را بهبود بخشد. با این حال، مدل های ساختاری پیچیده برای بتن محصور شده با FRP در ویرایش کنونی استفاده شده open sees موجود نیست. در این مقاله بعد از مرور چندین مدل ساختاری بتن محصور شده با FRP، یک مدل ساختاری برای بتن محصور شده با FRP با مقطع دایروی بر اساس مدل لام و تنگ با چهار اصلاح اساسی شامل تعیین کرنش شکست FRP، شرایط نهایی، شکل محیطی و قواعد هیسترزیس پیشنهاد شده است. پیاده سازی مدل ساختاری پیشنهاد شده در برنامه ‌open sees ، یک راه حل عملی برای شبیه سازی مهندسی است. ازین رو، تعمیم ثانویه OpenSees (usermat) به طور مختصر شرح داده شده و مجموعه ای از گامهای اصلی در فلوچارتی نمایش داده شده اند. در نهایت، با پیاده سازی عددی مجموعه اعضای بتن محصور شده با FRP تحت طیف وسیعی از حالات مختلف بارها، حالات مختلف محصورشدگی FRP و مشخصات هندسی، کارایی و دقت مدل بیان شده با مدل لام وتنگ مقایسه شده و مصالح جدید در OpenSees به خوبی ارزیابی شده اند.
کلمات کلیدی: بتن محصور شده با FRP | مدل سازمانی | OpenSees | مواد کاربران | توسعه ثانویه
مقاله ترجمه شده
6 تحلیل تاریخچهء کشسانی– پلاستیکی برای ساختمان های بسیار بلند خاکی، تحت تاثیر زمین لرزه
سال انتشار: 2011 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
جهت مطالعهء بر روی واکنش مربوط به فشار ساختمان های بسیار بلند، اثرات متقابل ساختمان های بسیار بلندِ خاکی نیز تحت برانگیختگی زمین لرزه در قلمرو زمانی در نظر گرفته شده اند. ضمنأ برنامه ترمیم نیروی ساختاری ضریب بتن ها، میله های فولادی، و چارچوب ساختار فولادی را توسعه بخشیده است. بعلاوه مشخصات غیرخطی خاک توسط معیارِ cohr-moulomb از طریق کد مربوطه ارائه شده است. مدل سه بُعدی واکنشات از SFSI استنباط گردیده است و تعدیل چسبناک و تماس غیرخطی بین خاک و اساس آن را در نظر گرفته است. با در نظر گرفتن مهندسی کاربردی، نمونه ای از ساختمان های فوق العاده بلند، رفتارهای دینامیکی و پیشینهء تحلیل ها را برآورد نموده است. نتیجه تحلیل ها نشان می دهد که رفتارهای دینامیکی و مکانیکی، اجزای ساختاری را بطور صریح تغییر داده و این برنامه راه مهمی را در پیشینهء این تحلیلها قرار داده است.
کلمات کلیدی: بازگرداندن مدل نیروی ساختاری | CM معیار تطبیق CM معیار DP | تعامل | پاسخ لرزه الاستیک و پلاستیک
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi