دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Consumption experience::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - Consumption experience

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 نقش ارزش ‌های مصرف در تجربه برند لوکس: اثرات تعدیل‌کننده طبقه بندی و شکاف نسلی
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
این مطالعه به بررسی این نکته می پردازد که چگونه ارزش‌های مصرفی برندهای لوکس منجر به حمایت آن‌ها می‌شود. ما اثرات ارزش‌های کابردی یا عملکردی، نمادین، تجربی و صفر حقیقت (‏ZMOT)‏ را بر قصد حمایت از طریق فرآیند پاسخ عاطفی جریان و سازگاری با استفاده از چارچوب محرک- ارگانیسم- پاسخ (S-O-R)، بررسی کردیم. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل میانگین نهفته اثرات تعدیل کنندگی گروه‌های مختلف انجام شد. یافته‌ها نشان می‌دهند که ارزش‌های تجربی، کاربردی، نمادین و ZMOT بر واکنش‌های احساسی به تجربیات برند لوکس تاثیر می‌گذارند و این واکنش‌ها در میان انواع گروه‌ها کاملا به شکلی متفاوت هستند. بازاریابان باید ارزش تجربه مصرف لوکس را افزایش دهند و ارزش‌های متفاوتی را برای گروه‌ها و دسته‌های مختلف مصرف‌کننده برای توسعه برندهای لوکس ایجاد کنند.
کلمات کلیدی: ارزش مصرفی لوکس | چارچوب محرک- ارگانیسم- پاسخ (S-O-R) | گروه‌ها یا نسل های هزاره
مقاله ترجمه شده
2 نقش ارزش ‌های مصرف در تجربه برند لوکس: اثرات تعدیل‌کننده طبقه بندی و شکاف نسلی
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
این مطالعه به بررسی این نکته می پردازد که چگونه ارزش‌های مصرفی برندهای لوکس منجر به حمایت آن‌ها می‌شود. ما اثرات ارزش‌های کابردی یا عملکردی، نمادین، تجربی و صفر حقیقت (‏ZMOT)‏ را بر قصد حمایت از طریق فرآیند پاسخ عاطفی جریان و سازگاری با استفاده از چارچوب محرک- ارگانیسم- پاسخ (S-O-R)، بررسی کردیم. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل میانگین نهفته اثرات تعدیل کنندگی گروه‌های مختلف انجام شد. یافته‌ها نشان می‌دهند که ارزش‌های تجربی، کاربردی، نمادین و ZMOT بر واکنش‌های احساسی به تجربیات برند لوکس تاثیر می‌گذارند و این واکنش‌ها در میان انواع گروه‌ها کاملا به شکلی متفاوت هستند. بازاریابان باید ارزش تجربه مصرف لوکس را افزایش دهند و ارزش‌های متفاوتی را برای گروه‌ها و دسته‌های مختلف مصرف‌کننده برای توسعه برندهای لوکس ایجاد کنند.
کلمات کلیدی: ارزش مصرفی لوکس | چارچوب محرک- ارگانیسم- پاسخ (S-O-R) | گروه‌ها یا نسل های هزاره
مقاله ترجمه شده
3 ارتقا عملکرد رابطه مندی برند از طریق مشارکت مشتری و ایجاد ارزش در جوامع برند رسانه اجتماعی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
تحقیقات موجود بر فرصت های تازه ایجاد ارزش مشترک از طریق مشارکت مشتری در تجربه برند تاکید دارند. به هر حال، دانش کمی درباره نحوه اثرگذاری مشارکت مشتری بر تولید ارزش و پیامدهای عملکرد رابطه مندی برند در جوامع رسانه اجتماع در بخش خرده فروشی وجود دارد. این مقاله از منطق غالب خدمات و نظریه ارزش مصرف برای بررسی نحوه ارزش افزایی مشتریان بر مبنای مشارکت مشتری در جوامع برند رسانه اجتماعی استفاده می کند. نتایج تجربی 584 مصرف کننده تاثیر مشارکت مشتری بر ارزش کارکردی، ارزش احساسی، ارزش رابطه ای و ارزش خلاقیت نشان داد که به پیامدهای عمکرد رابطه مندی برند تبدیل می گردد. این چارچوب نظری نگرش های جدیدی برای مدیران بازاریابی در شناخت نحوه اثرگذاری مشارکت مشتری بر ایجاد ارزش برند خرده فروشی و نحوه اثرگذاری ایجاد ارزش بر شکل گیری برند خرده فروش فراهم می سازد.
واژگان کلیدی: مشارکت مشتری | تولید مشترک ارزش | برندهای خرده فروشی | رسانه اجتماعی | تجربه مصرف | جنسیت
مقاله ترجمه شده
4 اثر خرده‌فروشی تلفن همراه در تجارب خرید مصرف‌کنندگان: دیدگاهی پویا
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
فرهنگ خرده‌فروشی در حال ظهور با استفاده¬ی گسترده¬ی فناوری تلفن همراه، ارتباط بالا، فناوری محاسبات و تماس حاضر، مصرف‌کنندگان را قادر به تجربیات متفاوتی از خرید می¬کند. در واقع، فناوری‌های نوین تلفن همراه، ابزارهای جدید (نرم‌افزار) را ارائه می¬دهد که به مصرف‌کنندگان اجازه¬ی خرید توسط طریق تلفن همراه و وصول در خانه و یا در فروشگاه (طرح بوتیک و یا وصول نقاط)، علاوه بر خدمات مرسوم فروشگاه (خرید و وصول / مصرف در فروشگاه) را می‌دهد و آن‌ها را قادر به تفکیک زمان خرید از زمان مصرف مؤثر می¬کند. هدف از این مقاله درک میزان تأثیر فناوری تلفن همراه بر رفتار مصرف‌کننده، با تأکید بر محرک ایجاد انگیزه مصرف‌کنندگان به اتخاذ تجربه مصرف‌کننده از خرید تلفن همراه می¬باشد. برای رسیدن به این هدف، رویکرد کیفی 29 مصرف‌کننده در بازار ایتالیا که در آن هنوز هم خرید تلفن همراه در مراحل اولیه است، استفاده شد. این یافته‌ها میزانی از دانش فراهم می‌کند که مصرف‌کنندگان از کانال‌های الکترونیکی به سوی کانال‌های تلفن همراه بروند و از دیدگاه شناختی که در آن مطالعات محدود است، اثر این نوآوری‌های فناوری در تنظیمات خرده‌فروشی بررسی شد. سپس این امر برای محققان و پژوهشگران مورد بحث قرار گرفت، با درک خرده‌فروشی، نیاز به توسعه¬ی توانایی¬های خدمات تلفن همراه جدید، یکپارچه¬سازی و ترکیب تنظیمات فیزیکی خرده فروشی با احتمال و ویژگی‌های تلفن همراه است.
کلیدواژه‌ها: بازار تلفن همراه | خرده‌فروشی تلفن همراه | مدیریت فناوری | تجربه مصرف | رفتار مصرف‌کننده
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi