دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Corporate social responsibility Family involvement Accrual-based earnings management Real earnings management مسئولیت اجتماعی شرکتی،درگیری خانواده،مدیریت درآمد ها مبتنی براقلام تعهدی،مدیریت درآمد های واقعی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Corporate social responsibility Family involvement Accrual-based earnings management Real earnings management مسئولیت اجتماعی شرکتی،درگیری خانواده،مدیریت درآمد ها مبتنی براقلام تعهدی،مدیریت درآمد های واقعی

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 آیا درگیری خانواده علت اینکه مسئولیت اجتماعی شرکتی بر مدیریت درآمد ها تاثیر می گذارد را توضیح میدهد؟
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
ما به بررسی این می پردازیم که درگیری خانواده در مالکیت، مدیریت، یا حاکمیت یک تجارت چطور بر درگیری آن در مدیریت درآمد ها به شکل مستقیم و غیرمستقیم از طریق فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) تاثیر می گذارد. با استفاده از نمونه ای از شرکت های S&P 500، ما پی بردیم که شرکت های خانوادگی میل به این دارند که عملکرد CSR بالاتری داشته باشند، که این می تواند به آنها کمک کند تا مشروعیت و سرمایه ی اجتماعی-احساسی خود را حفظ کنند. شرکت های خانوادگی همینطور کمتر در مدیریت درآمد مبتنی بر اقلام تعهدی درگیر می شوند، اگرچه آنها از نظر مدیریت درآمد واقعی فرقی با شرکت های غیرخانوادگی ندارند. برعکس تحقیقات قبلی، ما پی بردیم که عملکرد CSR ارتباط نزدیکی با رفتار مدیریت مبتنی بر اقلام تعهدی یا مدیریتواقعی درآمد ها پس از در نظر گرفتن اثر درگیری خانواده ندارد. یافته های ما نشان می دهند که ارتباط بین عملکرد CSR و درگیری خانواده پیشران اصلی ارتباط بین عملکرد CSR و مدیریت درآمد ها است که در تحقیقات قبلی ذکر شد.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi