دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Cost of financing::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - Cost of financing

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 خوش بینی کارآفرینانه، دسترس پذیری اعتبارات، و هزینه ی تأمین مالی: شواهدی از کسب و کارهای کوچک ایالات متحده
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 19 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 47
ما با استفاده از نمونه ی بزرگی از کسب و کارهای کوچک ایالات متحده و یک معیار جدید برای خوش بینی، نقش خوش بینی کارآفرینانه در اعطای وام به کسب و کارهای کوچک را مورد بررسی قرار دادیم. ما شواهدی ارائه دادیم که پرداخت وام به کارآفرینان خوش بین از سوی وام دهندگان، به صورت جیره ای و محدود نیست. کاملاً برعکس، نتایج ما نشان می دهد که آنها دسترسی بهتری به اعتبارات دارند و هزینه ی کمتری هم برای تأمین مالی پرداخت می کنند. نتایج ما برای معیارهای ثانویه ی خوش بینی و کنترل های اعمالی بر اطلاعات شخصی بین وام دهندگان و وام گیرندگان نیز صادق است.
کلیدواژه ها: اعطای وام به کسب و کارهای کوچک | خوش بینی کارآفرینانه | هزینه ی تأمین مالی
مقاله ترجمه شده
2 محدودیتهای مالی و استفاده از عملکردهای حساس بدهی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39
عملکرد حساس بدهی (PSD) یکی از ابزارهای مالی مشهور در ساختار بازارهای بدهی (اوراق قرضه) شرکتهایِ خصوصی است. در محیط اختیارات واقعی این مطالعه با هدفِ تصریحِ چگونگی تاثیرگذاری PSD روی سیاست سرمایه گذاری ، ساختار سرمایه، و هزینه های نمایندگیِ محدودیتهای مالی ،زمانیکه شرکت با حد بالایی از صدور اواراق قرضه مواجهه شده ، صورت گرفته است . ما نشان میدهیم که اهرم های محدودیت مالی بسختی به حساسیت عملکرد وابسته هستند . بویژه ، نتایج ما پیش بینی میکند که PSD میتواند محدودیتهای تامینِ مالی را نسبت به سند قرضه ثابت کاهش دهد و ارزش شرکت وز بروز بیشتر کاهش می یابد که ناشی از تحریف مالی و سرمایه گذاری به دلیل وجود محدودیتهای مالی است . هر چه حساسیت عملکردی بیشتر باشد ، احتمال اینکه شرکت از نظر مالی دچار محدودیت شود کمتر است . این یافته ها توضیحی مبتنی بر سرمایه گذاری برای صدور اوراق قرضه ارایه میکنند .
واژگان کلیدی : عملکرد حساس بدهی | اختیارات واقعی / حقیقی | محدودیتهای مالی
مقاله ترجمه شده
3 خوش بینی کارآفرینانه، دسترس پذیری اعتبارات، و هزینه ی تأمین مالی: شواهدی از کسب و کارهای کوچک ایالات متحده
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 19 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 53
ما با استفاده از نمونه ی بزرگی از کسب و کارهای کوچک ایالات متحده و یک معیار جدید برای خوش بینی، نقش خوش بینی کارآفرینانه در اعطای وام به کسب و کارهای کوچک را مورد بررسی قرار دادیم. ما شواهدی ارائه دادیم که پرداخت وام به کارآفرینان خوش بین از سوی وام دهندگان، به صورت جیره ای و محدود نیست. کاملاً برعکس، نتایج ما نشان می دهد که آنها دسترسی بهتری به اعتبارات دارند و هزینه ی کمتری هم برای تأمین مالی پرداخت می کنند. نتایج ما برای معیارهای ثانویه ی خوش بینی و کنترل های اعمالی بر اطلاعات شخصی بین وام دهندگان و وام گیرندگان نیز صادق است.
کلیدواژه: اعطای وام به کسب و کارهای کوچک | خوش بینی کارآفرینانه | هزینه ی تأمین مالی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi