دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Creating shared value (CSV)::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Creating shared value (CSV)

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 The role of leadership in shared value creation from the public’s perspective: A multi-continental study
نقش رهبری در ایجاد ارزش مشترک از دیدگاه عموم: یک مطالعه چند قاره ای-2020
Porter and Kramer’s concept of creating shared value (CSV) has been welcomed as an approach to corporate social responsibility (CSR) among corporations that also provides a practical opportunity for dialogue in public relations, but it has been little examined from the general population’s (i.e., the public’s) perspective. Such scrutiny is important because its findings enable public relations to contribute to the debate and development of CSV from both the public’s and the organization’s viewpoints. Additionally, if public relations professionals understand how the public perceives CSV, they can give a strategic perspective to top management for maximizing moral capabilities of the business and formulate effective communication to promote CSV initiatives. This study investigates whether the public prefers corporations to practice CSV as opposed to intrinsic CSR as a separate pursuit from business interests. It also explores the role of leadership as an influential and ethical construct in implementing effective CSV as perceived by the public. The public’s preference for CSV over in trinsic CSR was revealed in a survey of 1784 participants in the United States (US), Germany, and China. Factor analysis results further suggested that effective CSV competencies of CEOs were construed as a unidimensional concept in the US, but German and Chinese participants viewed it as two-dimensional. The public perceived that leaders’ moral character played a more important, core role in effective CSV than did altruistic and behavioral attributes, across nations. Network analysis of the perceived effective CSV-characteristics provides further implications for CSV communication.
Keywords: Corporate social responsibility (CSR) | Creating shared value (CSV) | Leadership | CEO characteristics | Comparative study
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi