دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Czech Republic::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - Czech Republic

تعداد مقالات یافته شده: 6
ردیف عنوان نوع
1 Attacks on the confidentiality, integrity and availability of data and computer systems in the criminal case law of the Czech Republic
حمله به محرمانه بودن ، یکپارچگی و در دسترس بودن سیستم های داده و رایانه ای در پرونده کیفری جمهوری چک-2019
Uncovering attacks on data and computer systems and those responsible for them is one of the contemporary problems that the authorities involved in criminal proceedings have to deal with. Where this sort of cybercrime is concerned we can expect not only high levels of latency but also a low clearup rate for crimes on file. This paper demonstrates this using the example of the Czech Republic, by providing an analysis of all cases of this type of cybercrime dealt with by courts between 2008 and 2016. It focuses in particular on proceedings concerned with illegal access and data and system interference. The cybercrimes that are brought to court in the Czech Republic is not representative of the cybercrime committed in the Czech Republic either in terms of its type or its extent. The cases dealt with by the courts are primarily connected with personal relationships and the Internet. The most frequent type of case thus concerns the misuse of passwords for accessing social networking sites or email inboxes. We were also surprised to find that the courts had begun to apply facts relevant to cybercrime cases in cases involving the manual manipulation of gambling machines. The Czech Republic has evidently not yet found a way of demonstrating criminals’ guilt in more complex cybercrime cases.
Keywords: Cybercrime | Czech Republic | Illegal access | Data interferecnce | System interference
مقاله انگلیسی
2 How do turbulent sectoral conditions sector influence the value of coal mining enterprises? Perspectives from the Central-Eastern Europe coal mining industry
چگونه اشفتگی بخش های آشفته بر ارزش شرکت های معدن زغال سنگ تاثیر می گذارد؟ چشم انداز صنعت استخراج معادن زغال سنگ اروپا-2018
The main aim of the article is to estimate the value of and indicate the most significant industrial risk factors associated with the Central-Eastern Europe coal mining industry. The research concerns four coal mining en terprises from Poland, Czech Republic, and Ukraine listed on the Warsaw Stock Exchange and excavating coal in underground coal mines. According to the research results, the key national risk factors in a book value creation are the coal share in the domestic energy balance and the domestic coal consumption. With respect to external risk factors, the dominant role belongs to coal prices and its substitutes’ prices. Research conclusions allow academics and practitioners to formulate theories on (1) price risk monitoring and hedging, (2) improving and strengthening relations with suppliers and customers, and (3) developing relations with internal and external stakeholders by using CSR assumptions. Such analyses and research contribute to energy economics in the area of value and risk management in mining enterprises. Additionally, it contribute to the non-renewable resources management and could be interesting for managers, investors as well for local governments and communities.
Keywords: Value and risk management in coal mining ، Mining enterprises in Central-Eastern Europe ، Mineral economics and finance
مقاله انگلیسی
3 The sources of contagion risk in a banking sector with foreign ownership
منابع ریسک گریزی در بخش بانکی با مالکیت خارجی-2017
Foreign-dominated banking sectors, such as those prevalent in Central and Eastern Europe, are susceptible to two major sources of systemic risk: (i) linkages between local banks and (ii) linkages between a foreign parent bank and its local subsidiary. During and after the global financial crisis, the second source of risk has been stressed by local regulators. Using a nonparametric method based on extreme value theory, we analyze interdependencies in downward risk in the banking sectors of the Czech Republic, Poland, Slovakia, and Turkey during 1994–2013. We find that the risk of contagion from a foreign parent bank to its local subsidiary is substantially smaller than the risk between two local banks.
Keywords: Systemic risk | Extreme value theory | Financial stability | Central and Eastern Europe | Banking | Parent–subsidiary relationship
مقاله انگلیسی
4 Mapping of Real Estate Prices Using Data Mining Techniques
نقشه برداری از قیمت املاک و مستغلات با استفاده از تکنیک های داده کاوی-2015
The paper describes an innovative software that is used for real estate evaluation and mapping and analyzing of real estate advertisements published on the internet in the Czech Republic. The software systematically collects, analyzes and assesses data about the changes in the real estate market. For each half year, the software assembles over 650,000 price quotations concerning sale or rental of apartments, houses, business properties and building lots. All real estate advertisements are continuously stored in a software database and are thoroughly analyzed for their credibility.There have been numerous articles concerning real estate market analysis in both mass media and scholarly publications. Unfortunately, not all presented information is objective and unbiased. Many cases by “independent specialists” have stated information with no verified research. We have witnessed manipulation of information by lobbies (such as banks offering mortgage agents, real estate companies and agents, building companies, developers, majority owners, etc.). The author of this paper offers objective and unbiased evaluation of price development in real estate market. The author brings forward information based on extensive research and large amounts of statistical data which has been collected continuously from year 2007 until today.© 2015 The Authors. Published by Elsevier Ltd.Peer-review under responsibility of the organizing committee of the Creative Construction Conference 2015.© 2015 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).Peer-review under responsibility of the organizing committee of the Creative Construction Conference 2015
data mining | evaluation of properties | real estate market | software | statistical methods
مقاله انگلیسی
5 نقش اتحادیه اروپا در روابط حقوقی خصوصی سازمانهای عامل در بازار برق یا گاز داخلی در کشورهای عضو متوسط و کوچک
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
این مقاله به مطالعه قوانین اتحادیه اروپا (EU) در روابط حقوق خصوصی سازمان های فعال در بازار برق و گاز داخلی در کشورهای عضو کوچک ومتوسط می پردازد. این تحقیق شامل تجزیه و تحلیل قوانین اصلی اتحادیه اروپا (معاهدات)وقوانین فرعی (دستورات و مقررات)می باشد. یک تحقیق به سازمان هایی که در بازار انرژی داخلی در چهار کشورعضو: یونان، جمهوری چک، فنلاند، و مالت فعالیت می کنند فرستاده شد. . در طی تحقیق ، این مقاله مناطقی که با قانون فعلی اتحادیه اروپا مشکل دارند را مشخص و آنها را با قانون جدید که در2011 مارس 3اعمال شده است مقایسه می کند. (بسته آزادسازی سوم) این مقاله به بررسی همه قوانین مهم انرژی اتحادیه اروپا در روابط حقوق خصوصی از سازمان های فعال در بازار انرژی داخلی مانند غیر متمرکزکردن، تدارکات، آئین دادرسی، وظایف مربوط به اطلاعات و قوانین دیگر در قراردادهای انرژی می پردازد. این مطالعه نشان میدهد که، با وجود برخی از مشکلات کوچک، قوانین آزاد سازی انرژی از جمله بسته قانونی آزادسازی سوم به شیوه ای صحیح پیشرفت کرده است. تقریبا هیچ مشکلی در دسترسی به انتقال و توزیع سیستم ها وجود ندارد مهم ترین مشکل درعملکرد بازار گاز می باشد. کلمات کلیدی: اتحادیه اروپا، برق و گاز، قوانین حقوق خصوصی
مقاله ترجمه شده
6 بروز مالیات بر ارزش افزوده دردفتر مالیاتی کشورهای مرکزی و شرقی اروپا
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
مقامات دولتی مالیات بر ارزش افزوده را برای انجام وظایف غیر مالی استفاده می کنند. در بسیاری از کشورها نرخ مالیات ارزش افزوده در دفاتر کاهش یافته است، زیرا فرض بر این است که حمایت از این راه ممکن است به سطح آموزش عالی و در نتیجه افزایش رفاه اجتماعی منجر شود. هدف اصلی این مقاله پاسخ به این سوال است که چه کسانی واقعا از نرخ مالیات پایین تر سود می برند. من این فرضیه را که نرخ مالیات در دفاتر بالاتر از نرخ بازده ناشران این دفتار است را به چالش کشیدم. برای آزمون این فرضیه من از داده های پنل ناشران کتاب کشورهای جمهوری چک، مجارستان، لهستان و اسلواکی در دوره 2003 – 2010 استفاده کردم. در هر مدل اقتصادی مجموعه ای یا یک واحد یک تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه، که در آن نرخ بازده یک متغیر وابسته است ، ارزش افزوده نرخ مالیات تبدیل به یک متغیر توضیحی قابل توجه با ضریب منفی می باشد.
کلمات کلیدی: بروز مالیاتی | مالیات بر ارزش افزوده | بازار کتاب.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi