دانلود و نمایش مقالات مرتبط با DIgSILENT::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - DIgSILENT

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 مروری بر اثر حالت گذرای کنترل توان راکتیو سیستم های فتوولتائیک بر شبکه ی توزیع
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
سیستم های تولید پراکنده (DG) با وجود ظرفیت کوچکی که دارند، در صورتیکه توان تولید آنها برای سیستم توزیع بطور مناسب کنترل نشود، می توانند موجب افزایش ولتاژ فیدر شوند. برای جلوگیری از این افزایش ولتاژ، می توان از به روزترین اینورترها برای تطبیق توان راکتیو استفاده کرد، این کنترل Volt/Var نامیده می شود. به علاوه، این سیستم های DG مبتنی بر اینورتر بطور دائم به شبکه ی توزیع بزرگ متصلند. در نتیجه، هدف از این مقاله ارائه ی یک روش بهینه ی کنترل توان راکتیو برای سیستم های DG، بویژه سیستم های فتوولتائیک (PV) در حالت ماندگار است. هدف دوم این مقاله تحلیل پاسخ حالت گذرای یک شبکه ی توزیع به اندازه ی کافی بزرگ متصل به سیستم های PV با ظرفیت بالا است که توانایی کنترل توان راکتیو را دارند. این شبکه ی بزرگ می تواند در مقایسه با برنامه ی تحلیل حالت گذرای مبتنی بر ویرایشگرهای گرافیکی، به شیوه ی کارآمدتری توسط برنامه ی تحلیل پخش بار حالت ماندگار یا OpenDSS مبتنی بر ویرایشگرهای متنی، بسط داده شود. در نتیجه، این مقاله روشی را بیان می کند که مدل های فیدر ایجادشده در OpenDSS را به برنامه ی تحلیل سیستم های قدرت حالت گذرا یا DIgSILENT انتقال می دهد. یعنی روش پیشنهادی یک شبکه ی توزیع واقعی به حد کافی بزرگ دارای صدها گره و سیستم های PV با ظرفیت بالا را مدل می کند که توانایی کنترل توان راکتیو را دارد. این مقاله در ادامه به بررسی دینامیک های حالت گذرای فیدرها می پردازد. از تحلیل های حالت ماندگار و حالت گذرا به این نتیجه رسیدیم که سیستم های PC با ظرفیت بالا و دارای قابلیت کنترل Volt/Var می توانند افزایش ولتاژ ناشی از تزریق توان خود به فیدر را کاهش داده و اگر به خوبی کنترل شوند، ولتاژ باسی را که به آن متصلند در چارچوب بازه ی ولتاژی مورد نظر، تنظیم کنند.
کلیدواژه ها: DIgSILENT | OpenDSS | سیستم های فتوولتائیک (PV) | کنترل توان راکتیو | پاسخ حالت گذرا | کنترل Volt/Var.
مقاله ترجمه شده
2 تشخیص انتشار عدم تعادل ولتاژ در سیستم های قدرت شعاعی
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
تشخیص انتشار عدم تعادل ولتاژ (VU)، بخشی انتگرالی در فرآیند مدیریت عدم تعادل ولتاژ (VU) است که بارها نسبتی از ظرفیت جذب عدم تعادل سیستم قدرت را به خود اختصاص می دهند. گزارش کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک IEC/TR 61000-3-13:2008 بیان دارنده یک روش اختصاص انتشار عدم تعادل ولتاژی می باشد که نشان دهنده این حقیقت است که VU (عدم تعادل ولتاژ) می تواند در نقطه اتصال رایج(PCC) مبنی بر عدم تعادل شبکه بالادست و عدم تعادل بار بوجود آید. اگرچه این در صورت تخصیص انتشار عدم تعادل می باشد، تکنیک های تشخیص انتشار پس از اتصال (منظور اتصال یک تاسیس خاص)، فقط در صورتی وجود دارد که بار تنها شرکت کننده عدم تعادل ولتاژ در نقطه ی PCC باشد. این روش تشخیص، نیازمند تفکیک سطح انتشار VU پس از اتصال، به بخش های اصلی اش می باشد. برای توسعه روش های مناسب بدین منظور، اطلاعات مورد نیاز مربوط به پیش و پس از اتصالات باید داده شوند تا اطمینان حاصل شود که این اطلاعات به سادگی پذیرفته می شوند. این مقاله مبانی نظری اصولی را که می توان از آن برای تشخیص سهم انتشار VU (عدم تعادل ولتاژ) ایجاد شده توسط منبع بالا دست، خطوط نامتقارن، و بار برای یک سیستم قدرت شعاعی استفاده کرد، ارایه می دهد. این روش، پیکربندی های مختلفی را برای بارها، شامل موتورهای القایی، ارایه می دهد. ارزیابی های بدست آمده با بکارگیری مبانی نظری بر سیستم مورد مطالعه، با استفاده از تجزیه تحلیل های پخش بار نامتعادل در MATLAB و با استفاده از نرم افزار DIgSILENT PowerFactory بدست آمده اند.
کلمات کلیدی: عدم تعادل جریان | عدم تقارن بار | کیفیت توان | عدم تقارن ذاتی شبکه | عدم تعادل ولتاژ (VU) | اختصاص انتشار VU | تشخیص انتشار VU.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi