دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Digitization::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - Digitization

تعداد مقالات یافته شده: 17
ردیف عنوان نوع
1 Generative Deep Learning in Digital Pathology Workflows
یادگیری عمیق مولد در گردش کار آسیب شناسی دیجیتال-2021
Many modern histopathology laboratories are in the process of digitizing their workflows. Digitization of tissue images has made it feasible to research the augmentation or automation of clinical reporting and diagnosis. The application of modern computer vision techniques, based on deep learning, promises systems that can identify pathologies in slide images with a high degree of accuracy. Generative modeling is an approach to machine learning and deep learning that can be used to transform and generate data. It can be applied to a broad range of tasks within digital pathology, including the removal of color and intensity artifacts, the adaption of images in one domain into those of another, and the generation of synthetic digital tissue samples. This review provides an introduction to the topic, considers these applications, and discusses future directions for generative models within histopathology.
مقاله انگلیسی
2 Message personalization and real-time adaptation as next innovations in sport sponsorship management? How run-of-play and team affiliation affect viewer response
شخصی سازی پیام و سازگاری در زمان واقعی به عنوان نوآوری های بعدی در مدیریت حمایت ورزشی؟ نحوه اجرای بازی و وابستگی به تیم چگونه بر پاسخ بینندگان تأثیر می گذارد-2021
The digitization of sports content and technological innovations in sports media offer disruptive new ways to adapt sponsor messages to real-time events during live broadcasts. To date, sponsorship management mostly ignores the run-of-play and viewers’ team affiliation. This paper seeks to demonstrate how a dynamic management approach can contribute to greater sponsor message efficiency. For this purpose, real-time data were collected during live broadcasts of the 2018 soccer World Cup. Arousal was captured using changes in heart rate, attention to sponsor brands was measured via eye tracking, and in-play betting odds were continuously obtained from a sports betting website. Mixed models predict viewer arousal and sponsor brand attention from biometric and betting data. Evidence is provided for how run-of-play and viewer characteristics affect sponsor message communication outcomes. The applicability of the models for distinctive sponsor exposure tactics is demonstrated, and the theoretical and managerial implications are outlined.
مقاله انگلیسی
3 Digital transformation: Five recommendations for the digitally conscious firm
تحول دیجیتال: پنج توصیه برای شرکت آگاه دیجیتالی-2020
Digital transformation is one of the key challenges facing contemporary businesses. The need to leverage digital technology to develop and implement new business models forces firms to reevaluate existing capabilities, structures, and culture in order to identify what technologies are relevant and how they will be enacted in organizational processes and business offerings. More often than not, these profound changes require firms to revisit old truths as they develop strategies that thread the needle between beneficial innovation and harmful disruption. This article uses the Internet of Things (IoT) as a backdrop to demonstrate the concerns associated with transformative technologies and offers five recommendations as to how firms can develop the strategies needed for digital transformation and become digitally conscious: (1) Start small and build on firsthand benefits; (2) team up and create competitive advantage from brand recognition; (3) engage in standardization efforts; (4) take responsibility for data ownership and ethics; and (5) own the change and ensure organization-wide commitment. As such, this article shows that digital transformation should be a top management priority and a defining trait of corporate business strategy, and that by becoming digitally conscious, firms may get a head start on their transformation journey.
KEYWORDS: Digital transformation | Digitization | Digitalization | Internet of Things | Digital consciousness
مقاله انگلیسی
4 Potentials of Blockchain Technologies in Supply Chain Management – A Conceptual Model
پتانسیل های فناوری های بلاکچین در مدیریت زنجیره تأمین - یک مدل مفهومی-2020
Meanwhile the rapidly advancing digitization affects almost all areas of society and business. This development is based in particular on the omni-present use of digital information technology. One of these technologies awarded with special potential related to business is the distributed ledger technology. The objective of this study is to investigate influences on the potentials of blockchain technology, being one distributed ledger technology, in the area of supply chain management. An empirical, qualitative data collection attained through expert interviews forms the data basis. The conceptual model is derived by using Grounded Theory Methodology to evaluate the interviews. Important influencing factors (trust, efficiency, costs, control, privacy, scalability) for the potential of blockchain technology in supply chain management and moderating effects (use case, knowledge, collaboration, regulations) form the conceptual model in order to deduce recommendations for business.© 2020 The Authors. Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0)Peer-review under responsibility of the scientific committee of the KES International.
Keywords: blockchain technology | distributed ledger | supply chain management | potentials | empirical results | qualitative study | Grounded Theory
مقاله انگلیسی
5 تاثیر تحول دیجیتال بر نوآوری و کارآفرینی در بخش گردشگری: مورد مطالعه ارائه دهندگان خدمات گردشگری در کشور لبنان
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
صنعت خدماتی از جمله خطوط هواپیمایی، آژانس های مسافرتی و هتل ها، از اولین اتخاذ کنندگان فرآیند دیجیتالی شدن هستند. این دیجیتالی شدن یک بخش جدید را در صنعت گردشگری ایجاد کرده است که گردشگری الکترونیک نام دارد( که زین پس به صورت ای-توریسم مطرح می شود). گردشگری الکترونیک به ارائه همه خدمات گردشگری با استفاده از یک پلتفرم واحد اشاره دارد. سیر تکاملی گردشگری الکترونیک شیوه و استراتژی کاری کسب و کارها را تغییر داده است و به صورت مستقیم بر رفتار تامین کنندگان و همچنین رفتار مصرفی مصرف کنندگان تاثیر گذاشته است. اکثر پلتفرم های آنلاین رویکرد گردشگری آنلاین را تایید کرده اند و سیستم های توزیع سنتی شان را به فرآیندهای توزیع دیجیتال تغییر داده اند. به کارگیری پلتفرم های دیجیتال، خدمات توریسم را برای همه بخش های بازار در دسترس قرار داده است و مصرف بالای خدمات گردشگری را به ثبت رسانده است. در حقیقت، فعالیت های گردشگری بین المللی در طول 10 سال گذشته رشد سریعی داشته است و نسبت به سال 2007 دو برابر شده است. این مقاله در مورد تاثیر تحول دیجیتال در صنعت گردشگری با افزایش رفتارهای کارآفرینانه تامین کنندگان از یک طرف و تاثیرگذاری فرهنگ مصرف مسافران/گردشگران از طرف دیگر بحث می کند. یک رویکرد کیفی با انجام مصاحبه های عمیق از مدیران اجرایی بخش گردشگری برای ایجاد ارتباط بین گردشگری الکترونیک با کارآفرینی صورت پذیرفت. علاوه بر این، یک پرسشنامه نیز بین مشتریان گردشگری الکترونیک به منظور درک الگو و فرهنگ مصرفی شان توزیع شد. هدف این مقاله تصدیق اهمیت دیجیتال سازی گردشگری در تقویت نوآوری و کارآفرینی در صنعت گردشگری است.
کلمات کلیدی: گردشگری الکترونیک | تحول | دیجیتال | کارآفرینی
مقاله ترجمه شده
6 The digital transformation of innovation and entrepreneurship: Progress, challenges and key themes
تحول دیجیتال نوآوری و کارآفرینی: پیشرفت ، چالش ها و مضامین کلیدی-2019
The emergence of novel and powerful digital technologies, digital platforms and digital infrastructures has transformed innovation and entrepreneurship in significant ways. Beyond simply opening new opportunities for innovators and entrepreneurs, digital technologies have broader implications for value creation and value capture. Research aimed at understanding the digital transformation of the economy needs to incorporate multiple and cross-levels of analysis, embrace ideas and concepts from multiple fields/disciplines, and explicitly acknowledge the role of digital technologies in transforming organizations and social relationships. To help realize this research agenda, we identify three key themes related to digitization—openness, affordances, and generativity—and, outline broad research issues relating to each. We suggest that such themes that are innate to digital technologies could serve as a common conceptual platform that allows for connections between issues at different levels as well as the integration of ideas from different disciplines/areas. We then summarize the contributions of the 11 papers presented in this Special Issue relating them to one or more of these themes and outlining their implications for future research.
Keywords: Digital transformation | Innovation | Entrepreneurship | Digital innovation | Digital platforms | Openness | Generativity | Affordance
مقاله انگلیسی
7 استفاده از بلاکچین برای بازگشت در دنیای جدید پس از حقیقت و بررسی گسترش اخبار جعلی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
این مشکل به دلیل ظهور پدیده‌های مختلف همراه مانند (‏۱)‏ دیجیتال سازی زندگی انسان و سهولت انتشار اخبار از طریق برنامه‌های شبکه‌های اجتماعی (‏مانند فیس بوک و واتس آپپ)‏ (‏۲)‏ در دسترس بودن داده‌های بزرگ که امکان سفارشی‌سازی تغذیه اخبار و ایجاد به اصطلاح " فیلتر - حباب‌ها و (‏۳) ‏پیشرفت سریع ایجاد شده توسط یادگیری ماشین مولد (‏ML) ‏و یادگیری عمیق (‏DL) ‏را فراهم می‌کند، به وجود آمده‌ است. نیاز حیاتی برای مبارزه با ظهور شایع اخبار تقلبی و اطلاعات دروغ وجود دارد. در این مقاله، ما یک مرور سطح بالا از یک چارچوب مبتنی بر بلاکچین برای جلوگیری از اخبار ساختگی پیشنهاد می‌کنیم و موضوعات مختلف طراحی و توجه به چنین چارچوب مبتنی بر بلاکچین برای مقابله با اخبار جعلی را برجسته می‌کنیم.
مقاله ترجمه شده
8 Aligning knowledge sharing interventions with the promotion of firm success: The need for SHRM to balance tensions and challenges
هماهنگی مداخلات به اشتراک گذاری دانش با ارتقاء موفقیت شرکت: نیاز به مدیریت منابع انسانی استراتژیک به تعادل تنش ها و چالش ها-2018
Knowledge sharing plays a key role in facilitating organizational goals. However, the extensive digitization of employee knowledge can potentially undermine the full realization of the premises for sustainable competitive advantage advanced by the knowledge-based view. As a corollary, it is crucial that the generation and exchange of knowledge remains continuous, but this presents tensions and challenges for management. Thus, the roles of knowledge management interventions and recognition and reward in influencing knowledge-sharing views and behaviors are examined in this paper through the investigation of four propositions. The findings reveal tensions that extend beyond firm borders and shape employee views and behaviors in relation to strategic knowledge management initiatives. In addressing the challenges presented, a framework for enhancing and sustaining knowledge-based success is developed, which contributes to the refinement of the knowledge-based view and strategic HRM aligned with it.
Keywords: Knowledge sharing ، Strategic knowledge management ، Strategic human resource management ، Recognition ، Reward
مقاله انگلیسی
9 Virtual currency as an inclusive monetary innovation for the unbanked poor
اسکناس مجازی به عنوان یک نوآوری پولی فراگیر برای فقر غیر بانکی-2018
The narrative about the future of money in developing countries is dominated by international financial institutions (IFIs) and their affiliates, multinational payment service providers, mobile network operators and academia. Most have reduced the future of money or monetary needs of the unbanked to the eradication of cash by digitization. In contrast to this techno-centric narrative, in this article, I situate the future of money in a new sociotechnical model which I refer to as the quantity, quality and public authority deficit (QPAD) hypothesis. It recognizes three disadvantages (or deficits) from the use of money: quantitative limits, which relates to the fact that its capacity to act as medium of exchange, is conditional on its availability; a qualitative deficit, involving the failure to embody attributes of transacting parties (identity, reputation etc.); and a public authority deficit, represented by weak central authority involvement in addressing the monetary needs of the unbanked poor. On this basis, any future inclusive monetary innovations which do not address these three deficits will most likely be unsuccessful. These ideas are based on findings from a participatory ethnographic study that draws on a sociology of scientific knowledge framework (Mackenzie, 1996, Pinch and Bijker, 1984, Spinardi, 2008) to evaluate technological properties of the Edinburgh local exchange trading scheme (LETS)-issued virtual currency. This currency is compared and contrasted with the properties of government-issued money.
keywords: Digital money |Edinburgh local exchange trading scheme |Future of money |Materiality of money |Neocommodity theory of money |Quantity, quality and public authority deficit hypothesis |Technological properties of money |Public authority deficit |Unbanked poor |Virtual currencies
مقاله انگلیسی
10 Who benefits and how? Public expectations of public benefits from data-intensive health research
چه کسی سود می کند و چگونه؟ انتظارات عمومی از مزایای عمومی از تحقیقات بهداشتی با داده های با تراکم زیاد-2018
The digitization of society and academic research endeavours have led to an explosion of interest in the potential uses of population data in research. Alongside this, increasing attention is focussing on the conditions necessary for maintaining a social license for research practices. Previous research has pointed to the importance of demonstrating ‘‘public benefits’’ from research for maintaining public support, yet there has been very little consideration of what the term ‘‘public benefits’’ means or what public expectations of ‘‘public benefits’’ are. In order to address this pressing issue a series of deliberative workshops with members of the public were held across Scotland in May and June 2017. The workshops aimed to engage a cross-section of the Scottish population in in-depth discussions of the ways that the public – or publics – might benefit from data-intensive health research. The findings reported here discuss workshop participants’ understandings and expectations of health research; who they considered to be ‘‘the public’’ that should benefit from health research and; in what ways they felt ‘‘the public’’ should benefit. Workshop participants’ preference was clearly for the widest possible public benefit to be felt by all, but they also acknowledged the value in research aiming to primarily benefit vulnerable groups within society. A key focus of discussions was the extent to which workshop participants were confident that potential public benefits would be realised. A crucial consideration then is the extent to which mechanisms and political support are in place to realise and maximise the public benefits of data-intensive health research.
Keywords: Public benefits | data science | health informatics | public engagement
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi