دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Drinking water::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - Drinking water

تعداد مقالات یافته شده: 10
ردیف عنوان نوع
1 داده های مربوط به خورندگي ‏آب در منابع و شبکه توزیع آب آشامیدنی در شمال ایران
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
اين مطالعه با هدف تعيين پارامترهاي مقیاس پذیری و پتانسيل خورندگي آب آشاميدني در منابع و شبكه هاي توزيع آب در دو شهر شمال ايران انجام شد. نتایج حاصل از آنالیز املاح آب املش(شهر) در فصل زمستان نشان داد که میانگین مقادیر شاخص های Langelier، Ryznar، Aggressive، Pockorius و Larson-skold به ترتیب -1.31، 7.93، 11.5، 74.9.7 و 0.24، اما در تابستان آنها 1.51-، 10.71، 11.36، 10.72 و 0.25بدست آمد. نتایج آنالیز نمونه های آب در فصل زمستان در رودسر، نشان داد که میانگین مقادیر Langelier، Ryznar، Aggressive، Pockorius و Larson به ترتیب 1.12-، 69.9، 11.33، 19.19 و 0.16 ، در حالی که در تابستان به ترتیب 1.05-، 10.04، 11.92، 18.10 و 0.19بدست آمد. داده ها، تصویری روشن از کیفیت آب آشامیدنی را نشان می دهند و برای پیشگیری از مشکلات اقتصادی و ایمنی مرتبط با خوردگی و مقیاس آب آشامیدنی مفید هستند.
واژه های کلیدی : آب آشامیدنی | خوردگی آب | پتانسیل مقیاس | املش | رودسر
مقاله ترجمه شده
2 داده های مربوط به قابلیت خوردگي و مقیاس پذیری منابع آب آشامیدنی با استفاده از شاخص های پایداری در جلفا، آذربایجان شرقی، ایران
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10
این مطالعه مقطعی بر روی منابع آب آشامیدنی شهر جلفا (استان آذربایجان شرقی ایران) با نمونه برداری از 30 چاه انجام شد. سختی، کلسیم، pH، قلیاییت کل ، TDS، دما و سایر پارامترهای شیمیایی با استفاده از روش های استاندارد اندازه گیری شد. . شاخص اشباع لانژليه (LSI)، شاخص پایداری ريزنار (RSI)، شاخص مقباس پذیری (PSI) پوكوريوس ، شاخص لارسون-اسكولد(LS) و شاخص (AI)شدت خوردگي محاسبه شد و نتایج نشان داد که شاخص های شاخص اشباع LSI ، شاخص پایداری RSI ، شاخص مقباس پذیری PSI ، شاخص LS و شاخص AI به ترتیب 1.15 ( 7.43 ± )، 6.92 ( 0.54 ± )، 6.42 (0.97 ± )، 0.85 (0.72 ± ) و 7.97 (7.47 ± ) بدست آمد. از لحاظ طبقه بندی آب، 30 درصد از نمونه ها در دسته NaCl و 6/26 درصد در دسته NaHCO3 و 43.4 درصد نمونه ها در دسته CaHCO3، MgHCO3 و MgCl قرار گرفتند. شاخص های رسوب نشان داد که آب چاه ها می تواند خورنده درنظر گرفته شود.
کلید واژه : پتانسیل خوردگي و مقیاس پذیری | شاخص های پایداری | آب زیرزمینی | جلفا
مقاله ترجمه شده
3 داده های مربوط به غلظت فلوراید و ارزیابی ریسک بهداشت آب آشامیدنی استان خراسان رضوی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 8
در حالی که فلوراید (F) آنیون ضروری برای حفظ سلامت بدن انسان است، مصرف زیاد فلوراید می تواند منجر به مشکلات جدی سلامتی شود. نظارت بر میزان فلوراید آب آشامیدنی در مسیر اصلی مصرف فلوراید ، یک عامل کلیدی در پیشگیری از پیامدهای منفی بهداشتی آن است. در این مقاله به سطوح فلوراید در شبکه های توزیع آب آشامیدنی استان خراسان رضوی دسترسی داریم که طی 2016 تا 2017 جمع آوری شده است. محاسبه خطر ابتلا به سرطان ناشی از فلوراید در مناطق شهری و روستایی نیز با محاسبه¬ی مصرف روزانه مزمن (CDI) و فاکتور خطر (HQ) برای بزرگسالان و کودکان انجام شد. نمونه برداری از شبکه توزیع آب آشامیدنی در 112 منطقه مختلف خراسان رضوی صورت گرفت و غلظت فسفر ، با روش استاندارد SPADNS تعیین شد. حداقل سطح فلوراید در نمونه های شهرداری و روستایی به ترتیب 0.09 و 0.16 میلی گرم در لیتر، حداکثر آن نیز به ترتیب 1.7 و 1.1 و میانگین آن به ترتیب 0.74 و 0.59 میلی گرم در لیتر است. میانگین مقادیر میانگین CDI فلوراید در نمونه های شهری برای مردان، زنان و کودکان به ترتیب 2-10 × 1.3، 4-10 × 3.34 و 6-10 × 6.56 میلی گرم/کیلوگرم/ روز بدست امد. CDIبرای نمونه های روستایی به ترتیب برای مردان، زنان و کودکان به ترتیب2-10 × 1.51، 4-10 × 3.34 و 6-10 × 8.56 میلی گرم/کیلوگرم/ روز بدست آمد. میانگین HQ فلوراید برای مردان، زنان و کودکان در نمونه های شهری و روستایی به ترتیب 1-10 × 2.17، 3-10 × 5.56 ، 4-10 × 1.43 و 1-10 × 2.44، 3-10 × 6.26 ، 4-10 × 1.61 است. به منظور جلوگیری از خطرات بالقوه سلامتی در مناطق دارای HQ>1 به استراتژی مناسب برای کاهش سطح فلوراید آب آشامیدنی نیاز است.
کليدواژه: فلورايد | ارزيابي ريسك سلامتی | آب آشاميدني | خراسان رضوي
مقاله ترجمه شده
4 داده هاي مربوط به کيفيت آب زيرزميني، پتانسيل مقياس پذیری و خوردگي نمونه هاي آبي در منابع آب آشاميدني مناطق روستايی تربت حيدريه استان خراسان رضوي
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10
بر اساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی، کنترل خورندگی یکی از جنبه های مهم تامین آب آشامیدنی است. داده های ارائه شده، پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی در مناطق روستایی شهرستان تربت حیدریه است و برای تعیین شاخص های خورندگی کاربرد دارد. این مطالعه مقطعی با 188 نمونه در سال 2014 و 13 پارامتر آنالیز شده بر اساس روش استاندارد، انجام شد. همچنین نتیجه این مقاله با استانداردهای آژانس حفاظت محیط زیست و استانداردهای ملی ایران مقایسه شد. پنج شاخص: شاخص اشباع لانژليه (LSI)، شاخص پایداری ريزنار (RSI)، شاخص مقباس پذیری (PSI) پوكوريوس ، شاخص لارسون-اسكولد(LS) و شاخص (AI)شدت خوردگي ، با استفاده از نرم افزار Microsoft Excelکد نویسی شد و این نرم افزار به دلیل سادگی ، به راحتی می تواند توسط محققان و اپراتورها مورد استفاده قرار گیرد. پارامترهای شامل سولفات، سدیم، کلرید و هدایت الکتریکی به ترتیب 13.5٪، 28٪، 10.5٪ و 15٪ بیشتر از سطح استاندارد بود. مقدار نیترات در 98٪ موارد در حد مجاز و حدود 2٪ بیشتر از سطح استاندارد بود. نتايج نشان داد که LSI، RSI، PSI، LS و AI، به ترتیب طبق شاخص ها 6/6 درصد، 4/89 درصد، 2/87 درصد، 6/60 درصد و 9/14 درصد منابع آب آشاميدني خورنده است.
کليدواژه: آب آشاميدني | روستاهاي شهر تربت حيدريه | شاخص پایداری
مقاله ترجمه شده
5 پیش بینی شاخص های پایداری و نسبت جذب سدیم در منابع آب آشامیدنی رودخانه لردگان در غرب ایران با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
بر اساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی، کنترل خوردگی یکی از جنبه های مهم تامین آب آشامیدنی است. آب معمولا شامل مواد تشکیل دهنده، گازهای حل شده و مواد معلق است. اگر چه برخی از این مواد آب برای انسان ضروری است، ولی مقدار بیش از حد مجاز این عناصر ، می توانند سلامت انسان را به خطر بیندازند. هدف از این مطالعه ارزیابی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی در مناطق روستایی شهرستان لردگان، همچنین تعیین شاخص های خوردگی است. این مطالعه مقطعی در سال 2017 با 141 نمونه و 13 پارامتر انجام شده است که براساس روش استاندارد و برای ارزیابی شاخص های کیفیت آب آبهای زیرزمینی با استفاده از ANFIS انجام شد. همچنین نتایج این مقاله با استانداردهای آژانس حفاظت محیط زیست و استانداردهای ملی ایران مقایسه شده است. پنج شاخص، شاخص اشباع لانژليه (LSI)، شاخص پایداری ريزنار (RSI)، شاخص مقیاس پذیری پوكوريوس (PSI) ، شاخص لارسون-اسكولد(LS) و شاخص شدت خوردگي(AI) با استفاده از نرم افزار مایکروسافت اکسل محاسبه شد. با توجه به سادگی نرم افزار، این نرم افزار به راحتی توسط محققان و اپراتورها مورد استفاده قرار می گیرد. پارامترهایی چون سولفات، سدیم، کلرید و هدایت الکتریکی به ترتیب 13.5، 28، 10.5 و 15 درصد بیشتر از سطح استاندارد بود. مقدار نیترات در 98٪ موارد بیش از حد مجاز و حدود 2٪ بیشتر از سطح استاندارد بود. نتايج حاصل از تحقيق حاضر نشان مي دهد که طبق LSI، RSI، PSI، LS و AI، آب در 6/6 درصد، 4/89 درصد، 2/87 درصد، 6/60 درصد و 9/14 درصد مخازن آب آشاميدني خورنده است.
کليدواژه: آب آشاميدني | روستاهاي شهر لردگان | شاخص ثبات
مقاله ترجمه شده
6 مطالعه ای روی ارزیابی منابع آبی بومی، تقاضاها و کیفیت آن در منطقه تفریحی بودوم پنینسولا، ترکیه
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
بوردوم پنینسولا یکی از مهمترین مکان های گردشگری در ترکیه می باشد. به دلیل جمعیت رو به افزایش و تقاضای بالای گردشگری، کمبودهای آبی به عنوان مشکل قابل توجهی درطی ماههای تابستان در سالهای اخیر پدیدار شده است. این کمبود اکنون به نقطه ای رسیده است که پنینسولا دیگر برای برآورده کردن نیازهای خود، تامین کافی، ایمن و مستمر آب ندارد. در این مطالعه، طرح های جمعیتی پنینسولا تا سال 2060 به همراه تخمین های نیازهای آبی جمعیت آن، مقدار منابع آبی موجود و منابعی که باید برای تامین آب دارای کیفیت موردنیاز، توسعه پیدا کنند، فراهم می شود. نتیجه گیری می شود که باتوجه به رشد جمعیت و تقاضای گردشگری، در هر یک از سالهای 2020، 2030، 2040، 2050 و 2060 نیازهای آبی به ترتیب برابر 47/23، 46/32، 52/45، 76/60 و 18/83 هکتومتر مربع در سال خواهد بود.
کلیدواژه ها: رشد جمعیت | آب آشامیدنی | گردشگری | خانه دوم | منابع آبی | کیفیت آب | بوردوم پنینسولا | ترکیه
مقاله ترجمه شده
7 مطالعه ای بر روی کاهش آلایندگی فنول ها در آب نقاط مختلف نمونه گیری در نزدیکی روخانه پاتالگانگا
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
ترکیبات فنولی حضور خود در بدنه های آبی را به عنوان نتیجه ای از فعالیتهای صنعتی نشان داده است که توسط دیگر اغتشاشات طبیعی درحال تولید شدن هستند. بررسی حاضر با مطالعه تاثیرات آبشویی چنین ترکیباتی و نیز کاهش آلایندگی آنها با استفاده از یک سری کربن های به دست آمده از طبیعت که توسط ZnCl2 در آزمایشگاه فعالسازی شده اند سروکار دارد. همه نمونه های آبی برای تعیین محتوای فنولی توسط روش آتی پیرین 4 آمینه تحلیل شده و توسط روش برم دار کردن تایید شدند. این بررسی نتیجه داد که محتوای فنولی در نمونه ها از حداقل ppm 01/0 تا ppm 65/79 متغیر هستند که طبق اعلام سازمان سلامت جهانی بسیار بالاتر از سطح مجاز ppm 2/0 برای تری کلروفنول های 2، 4، 6 و ppm 04/0 برای دی کلروفنول های 2، 4 می باشد. تری کلروفنول های 2، 4، 6 و دی کلروفنول های 2، 4 دو مورد از محتمل ترین ترکیبات فنولی برای اتفاق افتادن در آب آشامیدنی هستند. افزایش مقادیر محتوای فنولی در نمونه های ساولا و جاتادا به تاثیر آبشویی مواد حاصل از صنعت کشت و ساخت و حشره کشی می باشد که در نزدیکی این دهکده ها واقع شده اند. کاهش آلایندگی محتوای فنولی ازطریق آماده سازی کربن های حاصل از مانگیفرا ایندیکا، ساراکا اوسوکا، سیدیم گواجاوا و نیز کربن تجاری انجام شد که در آزمایشگاه با استفاده از ZnCl2 فعالسازی شده اند. هر یک از کربن های طبیعی نشانگر یک ظرفیت متمایز برای کاهش محتوای فنولی بودند.
کلیدواژه ها: روش آنتی پیرین 4 آمینه | روش برم دار کردن | مانگیفرا ایندیکا | ساراکا اوسوکا | سیدیم گواجاوا | کربن تجاری
مقاله ترجمه شده
8 Mining web-based data to assess public response to environmental events
داده کاوی مبتنی بر وب برای ارزیابی پاسخ های عمومی به حوادث زیست محیطی-2015
We explore how the analysis of web-based data, such as Twitter and Google Trends, can be used to assess the social relevance of an environmental accident. The concept and methods are applied in the shutdown of drinking water supply at the city of Toledo, Ohio, USA. Toledo's notice, which persisted from August 1 to 4, 2014, is a high-profile event that directly influenced approximately half a million people and received wide recognition. The notice was given when excessive levels of microcystin, a byproduct of cyanobacteria blooms, were discovered at the drinking water treatment plant on Lake Erie. Twitter mining results illustrated an instant response to the Toledo incident, the associated collective knowledge, and public perception. The results from Google Trends, on the other hand, revealed how the Toledo event raised public attention on the associated environmental issue, harmful algal blooms, in a long-term context. Thus, when jointly applied, Twitter and Google Trend analysis results offer complementary perspectives. Web content aggregated through mining approaches provides a social standpoint, such as public perception and interest, and offers context for establishing and evaluating environmental man- agement policies.© 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Twitter | Google trends | Social media | Web search trends | Data mining | Algal blooms | Public perception and interest
مقاله انگلیسی
9 ريشه‌كني جهاني كرم گينه در سال 2015 : تجربه سودان جنوبي
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
برای قرن ها، انگل کرم گینه (دراكونكولوس مديننسس) موجب شده است تابدبختی ناتوان کننده اي ، مردمي را که آب راکد آلوده به لارو کرم مي نوشند آلوده کند . در سال 2012، 542 مورد از کرم گینه كه در سطح جهان وجود داشت گزارش شده بود ، که از آن تعداد 521 مورد (96.1٪) در جنوب سودان گزارش شده است. جنگ های داخلی طولانی ، نیروی کار ناکافی ، غفلت از برنامه های تامين آب آشامیدنی، نظارت کمتر از حد مطلوب برکرم گینه و کنترل موردی ، و پراكندگي اشتراك سیستم های بهداشتی برای بسیاری از سازه ها و عوامل عملیاتی تلاش ریشه کن کردن کرم گینه را در جنوب سودان ناكام ميگذارد . این مقاله به بررسی تاثیر شش استراتژی اتخاذ شده کنترل کرم هاي گینه در سودان جنوبی مي پردازد : (1) نظارت به منظور تعیین تعداد پرونده های واقعی انتشارو روند واكنش برای کنترل اقدامات ؛ (2) آموزش آن دسته از اعضای جامعه كه در انان کرم ها در حال ظهور هستند برای جلوگیری از فرو بردن اعضاء آسیب دیده در منابع آب آشامیدنی ؛ (3) فیلتر به طور بالقوه آب آشامیدنی آلوده با استفاده از فیلتر پارچه اي و یا فیلتركردن با نوشیدن توسط ني ؛ (4) تصفیه آب هاي سطحي به طور بالقوه آلوده با حشره کش كوپ پاد temephos (خرد کردن)؛ (5) تامين آب آشامیدنی سالم از چاه و یا چاه هاي حفرشده با دست ؛ و (6) مهار انتقال از طریق جداسازی داوطلبانه بیمار برای جلوگیری از آلودگی منابع آب شرب ، ارائه کمک های اولیه ، و استخراج کتابچه راهنمای کرم . نظارت ، آموزش جامعه ،تامين آب آشامیدنی ، ومحدود نگاه داشتن موارد آلوده جنبه های ضعف برنامه را پوشش ميدهد .كاهش آفت کش ها راه حل مناسبی برای کنترل کرم گینه در جنوب سودان نمی باشد . با توجه به روند تشخیص فعلی مورد آلودگي و مهار، و همچنین تلاش های ظرفیت سازی برای ریشه کن کردن کرم گینه ، بیشتر احتمال دارد که کرم گینه در سودان جنوبی به جاي سال 2015 در سال 2020 ریشه کن گردد . نویسنده حوزه هائي که در آن پیشرفت های اساسی براي برنامه ریشه کن کردن کرم گینه در جنوب سودان مورد نیاز است ، و حاكي از استراتژی های بهبود است را برجسته ميكند .
کلمات کلیدی : کرم گینه | سودان جنوبی | اجزای برنامه ریشه کنی
مقاله ترجمه شده
10 تأثیر آب غنی از هیدروژن بر وضعیت آنتی اکسیدان های افراد دارای پتانسیل سندرم متابولیک-یک مطالعه ی برچسب دار آزمایشی
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
سندرم متابولیک به وسیله ی ریسک فاکتورهای کاردیومتابولیک مشخص می شود که این فاکتورها شامل چاقی، مقاومت به انسولین، فشار خون بالا و دیس لیپیدمی می باشند. هدف این مطالعه بررسی تأثیر آب غنی از هیدروژن (1.5 تا 2 لیتر/روز) در یک مطالعه ی برچسب دار 8 هفته ای و بر روی 20 نفر از افراد دارای پتانسیل سندرم متابولیک بود. آب غنی از هیدروژن با قرار دادن یک میله فلزی از جنس منیزیم در آب آشامیدنی (غلظت هیدروژن؛ 0.55 تا 0.65 میلی مول) و مطابق واکنش زیر تولید شد؛ Mg+2H_2 O→Mg(OH)_2+H_2. مصرف آب غنی از هیدروژن به مدت 8 هفته موجب افزایش 39 درصدی (p<0.05) آنزیم اکسید کننده ی سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) و کاهش 43 درصدی (p<0.05) ماده ی واکنشی تیوباربیتوریک اسید (TBARS) در ادرار شد. به علاوه، آزمایش شوندگان از شروع آزمایش تا هفته چهارم، افزایش 8 درصدی در میزان کلسترول HDL (لیپوپروتئین با چگالی بالا) و کاهش 13 درصدی در نسبت کلسترول تام به کلسترول HDL نشان دادند. تغییری در میزان گلوکز ناشتا در طی 8 هفته ی مطالعه مشاهده نشد. در نتیجه، نوشیدن آب غنی از هیدروژن یک استراتژی بالقوه درمانی جدید و حفاظتی را برای سندرم متابولیک ارائه می دهد. میله ی منیزیم قابل حمل یک شیوه ی امن، ساده و کارآمد برای رساندن آب غنی از هیدروژن جهت مصرف روزانه به شرکت کنندگان در این مطالعه بود.
واژگان کلیدی: هیدروژن | آب آشامیدن | منیزیم | استرس اکسیداتیو | سندرم متابولیک
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی