دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Drug Delivery::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Drug Delivery

تعداد مقالات یافته شده: 16
ردیف عنوان نوع
1 نانو تکنولوژی سیستم انتقال محلی کنترل شده دارو برای درمان پریودنتیت
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
نانوتکنولوژی یکی از تکنولوژی های امیدوار کننده در قرن ۲۱ است. کاربردهای قابل توجه نانوتکنولوژی برای انتقال دارو به محل هدف اختصاصی بهبود ویژه ای در قابلیت های زیستی و توزیع زیستی داروها ایجاد کرده است. تلاش های متنوعی در طراحی سیستم های انتقال داروهای مختلف برای بیماری های پریودنتال بر اساس ویژگی های کاربردی نانو ذرات انجام شده است. هدف از این مقاله بررسی اطلاعات اخیر مربوط به پیشرفت تجربی در زمینه فناوری نانو در درمان بیماری های مختلف پریودنتال به طور جامع است. کاربردهای جدید انواع مختلف نانومواد ( نانو ذرات برای چارچوب ۳ بعدی نانو ساختار ها) برای درمان بیماری های پریودنتال خلاصه شده است. با این وجود؛ این مقاله همچنین بر روی اصول اساسی استفاده از نانو مواد برای ایجاد سیستم انتقال داروی بهتر جهت درمان بیماری پریودنتال تمرکز دارد. برخی از پرسش ها را در پایگاه های الکترونیکی شامل Google Scholar؛ Google Books و MEDLINE با استفاده از کلمات کلیدی فناوری نانو در پریودنتیکس؛ انتقال دارو در پریودنتیکس ارجاع داده ایم؛ ما مقالات و رساله هایی در زمینه نانو دارو و نانو تکنولوژی منتشر شده در انگلیس تا فوریه ۲۰۱۸ را در نظر گرفته ایم. با کمک داده های جمع اوری شده؛ یک خلاصه ای از اطلاعات درباره طراحی و معماری نانو مواد؛ و همچنین کاربرد آنها در نانومواد دندان پزشکی را تصور می کنیم. با پیشرفت در سیستم انتقال دارو پریودنتال؛ می توان تاکید کرد که تکنولوژی نانوذرات آنتی بیوتیک آزاد، mucoadhesive، زیست تخریب پذیر؛ فرصت زیادی برای طراحی یک درمان جدید، دوز کم و موثر ایجاد کرده است. این امکان را برای نانو دندانپزشکی فراهم می کند تا با استفاده از نانومواد، بیوتکنولوژی هایی که شامل مهندسی بافت و نانو رباتیک دندان است، سلامتی جامع دهان را حفظ کند. با وجودی که این تکنولوژی در مرحله اولیه قرار دارد، تا به حال تاثیر عمیق بالینی و تجاری در زمینه دندانپزشکی داشته است.
کلمات کلیدی: انتقال محلی دارو | فناوری نانو | پریودنتیت | بیماری های پریودنتال
مقاله ترجمه شده
2 خواص ساختاری و الکتریکی برای نانو کریستال InGaP حامل دارو دیامانتن
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
فناوری نانو برای پیشرفت انتقال دارو در یک شماری از راه ها بکار برده می شود. یکی از این راه ها از طریق حامل های دارویی ساخته شده است. ذرات با اندازه نانو برای انتقال دارو برای جذب دارو از طریق درمان استنشاقی بهینه شده است. مدل سازی و شبیه سازی برای پارامترهای نانو ذرات برای 5- فلورواراسیل همراه ایندیوم گالیوم فسفید در ساختار دیامانتن همراه برنامه گوسین 09 فراهم اماده است. تئوری تابع دانسیته برای نانوکریستال In5Ga2P7، داروی 5 فلورواراسیل استفاده شده است. بهینه سازی فرکانس های اضافی در لایه های حالت پایه PBEPBE، تابع پایه 3-21G مورد بررسی قرار گرفته است. بار برای تمام برابر با بار صفر در نظر گرفته شده است. تئوری اربیتال مولکولی برای یافتن انرژی بالاترین اربیتال مولکولی پر شده HOMO و پایین ترین اربیتال مولکولی خالی LUMO مورد استفاده قرار می گیرد. انرژی کل، پتانسیل یونیزاسیونی و الکترون خواهی برای نانو کریستال In5Ga2P7 همراه با داروی 5 فلورو اراسیل محاسبه می شود.
لغات کلیدی: مدل سازی | شبیه سازی | دیامانتن | حامل دارو | تئوری تابع چگالی و نانو کریستال
مقاله ترجمه شده
3 خواص ساختاری و الکترونی از حامل داروی SWGaPNT
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
برهمکنشی از داروی 5-فلورواراسیل همراه نانولوله تک دیواره گالیوم فسفید (4, 0) ، (SWGaPNT)، به وسیله استفاده از مکانیک کوانتومی مورد مطالعه قرار گرفت. تمام محاسبات با استفاده از روش تئوری تابعی چگالی هیبریدی (DFT/B3LYP) و تابع پایه استاندارد 6-31G∗ فراهم شده است. توصیف کوانتوم مولکولی و انالیز اربیتال مرزی در سیستم نانولوله و دارو مطالعه شده است. (SWGaPNT) و کاربردهای انها به عنوان انتقال دهنده دارو مورد بحث قرار گرفت. نتایج نشان داده است که (SWGaPNT) می توان به عنوان یک وسیله انتقال دهنده مناسب دارو 5- فلورواراسیل مطابق با سیستم بیولوژیکی نقش ایفا کند.
کليدواژگان: تابع رفتار تراكم (DFT) | SWGaPNT | تحویل دارو | 5-فلورووراكسیل (5FU)
مقاله ترجمه شده
4 هیبرید نانو خوشه های گادولینیم اکسید – طلا پروتئین تثبیت برای تصویربرداری چندجمله ای و دارورسانی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 36 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 35
یک چند منظوره ترانوستیک نانو پلت فرم پروتئین تثبیت مانند هیبرید نانو خوشه های گادولینیم اکسید – طلا (Gd2O3-AuNCs)، تصویربرداری چند جمله ای و دارو رسانی ساخته شده است. نانو هیبرید Gd2O3-AuNCsاز طریق گنجاندن و یکپارچه سازی نانو کریستال های Gd2O3 و نانوخوشه های طلا در داربست آلبومین سرم گاوی به عنوان یک ماده تثبیت کننده، توسعه یافته است. نانوهیبریدزیست سازگاری مطلوب را نشان می دهد و قادر به افزایش کنتراست در رزونانس مغناطیسی (MR) و تصویرببرداری توموگرافی (CT) ﺍﺷﻌﻪ ﺍﻳﻜﺲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ است. در این میان، جزء AuNCs یکپارچه شده نه تنها نانوهیبرید را برای تولید فلورسانس قرمز به همراه دارد، بلکه تولید اکسیژن تکی(1O2) را در برانگیختگی نزدیک به مادون قرمز لیزری در 808 نانومترنیز حساس می کند.آلبومین سرم گاوی اطراف نانوذرات، Gd2O3-AuNC را یک حامل عالی برای تحویل ایندوسیانین سبز (ICG)می سازد. بارگذاری ICG نانوکامپوزیت Gd2O3-AuNCs-ICG را با قابلیت تصویربرداری فلورسانس نزدیک مادون قرمز به ارمغان می آورد و و قابلیت فوتوترمال و خاصیت فتودینامیکی آن را بهبود می بخشد.سرانجام، آزمایش های بیشتر نشان دادند که نانوکامپوزیت Gd2O3-AuNCs-ICG یک عامل ترانوستیک امیدوارکننده برای تصویر هدایت درمان سرطان محسوب می شود.
واژگان کلیدی: گادولینیم اکسید | نانو خوشه طلا | فلورسانس نزدیک مادون قرمز | تصویربرداری رزونانس مغناطیسی | ﺗﻮﻣﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺍﺷﻌﻪ ﺍﻳﻜﺲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ | درمان فوتوترمال/ فوتودینامیک.
مقاله ترجمه شده
5 خواص جذبی و توصیف مکانیک کوانتومی جذب داروی اسیدفولیک بر روی نانولوله تک دیواره زیگزاکی و صندلی :شبیه سازی DFT
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
رفتار جذبی اسیدفولیک FA بر روی نانولوله کربنی SWCNT زیکزاکی(5.0) و صندلی(5.5) با کمک تابع دانسیته B3LYP در تابع پایه 6-31G* بررسی شد. انرژی جذبی، انالیز اربیتال مولکولی و تغییرات ساختار نشان دهنده جذب کوالانسی در سطح نانولوله تک دیواره زیکزاکی است، در حالی که جذب بر روی SWCNT صندلی به صورت فیزیکی است. نقشه دانسیته حالتDOS و توصیف کوانتوم مولکولی QMD با تغییرات در خواص الکترونی سیستم SWCNT بعد از نزدیک شدن جذب شونده به سطح لوله بررسی می شود. بر طبق نتایج محاسبات SWCNT با پتانسیل موثر جذبی برای جذب داروی اسید فولیک انتخاب می شود و همچنین برای انتقال دهنده مناسب دارو در داخل سیستم بیولوژیکی است.
کلمات کلیدی: جذب | فولیک اسید | نانولوله کربنی | توصیفگرهای واکنشی | DFT
مقاله ترجمه شده
6 خواص جذبی اسید فولیک بر نانولوله کربنی عامل دار شده :مطالعات ایزوترمی و ترمودینامیکی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
در این مقاله نتایجی از مطالعات سیستماتیک بر روی خواص جذبی اسید فولیک FA روی نانولوله کربنی تک دیواره SWCNT عامل دار شده با استفاده از فاکتورهای متنوع مانند دوز جذب شده، زمان تماس، دما و غلظت اسید فولیک اولیه گزارش شده است. نتایج بیان می کند که SWCNT جاذب سطحی عالی برای اسید فولیک است. همراه درصد جذبی رو به بالا تا 76.2 درصد در غلظت اولیه اسید فولیک به میزان 20 PPM و دمای 298.15 کلوین است.تفسیر ایزوترم تعادلی در پایه از مدل های جذب مختلف شامل لانگمویر و فروندلیچ، نشان می دهد که مدل لانگمویر در توصیف فرایند جذب بهتر از نوع دیگر عمل می کند. با امتحان رفتار جذبی، محاسبات ترمودینامیکی تهیه شد و هر کدام نشان داد که واکنش جذبی اسید فولیک بر SWCNT گرمازا و فرایند خودبه خودی در رنج دمایی 298.15 تا 313و15 است. اساس کارهای ازمایشگاهی .، در SWCNT عامل دار شده پیش بینی پتانسیل موثر در جاذب سطحی و همچنین استفاده از یک حامل انتقال داروی مناسب در داخل سیستم بیولوژیکی است.
کلمات کلیدی: جاذب | جذب | مدل های ایزوترم | توابع ترمودینامیکی | تعادل
مقاله ترجمه شده
7 یک مطالعه اولیه در برهمکنش بین نانولوله کربنی (10:10) و مشتقات گالات به عنوان وسیله ای برای انتقال دارو
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
اولین محاسبات اصلی بر مبنی یک تئوری تابع دانسیته DFT برای بررسی مشتقات جدید 7-هیدروکسی کومارینیل گالات در فاز گاز و محلول فراهم شده است. شبیه سازی شیمی محاسباتی برای مقایسه پارامترهای شیمی کوانتومی محاسبه شده برای مشتقات گالاتا فراهم شده است. تمام محاسبات با استفاده از کد DMol3 انجام شده است که بر مبنی محاسبات DFT است. تابع پایه عددی دوگانه همراه تابع d پلاس هددی دوگانه بکار برده شده است. محاسبات برای مطالعه برهمکنشی از پیوند های کوالانتی مشتقات گالات برای نانولوله کربنی تک دیواره (10.10) صندلی اجرا شده است. محل فعالیت از طریق شاخص Fukui برای پیش بینی مرکز فعالیت به عنوان مکان های تمرین از جذب هسته دوستی و الکترون دوستی مطالعه شده است. انرژی جذب، تجزیه و تحلیل توصیف مولکول های کوانتومی و تغییرات ساختار در سایت جذبی از طریق جذب شیمیایی در سطح نانولوله کربنی تک دیواره (10.10) صندلی نشان داده شده است. HOMO و LUMO شاهدی برای تغییرات قابل توجه در خواص الکترونیک از سیستم SWCNT است. انرژی جذبی نشان می دهد که مشتقات 7- هیدروکسی کومارینیل در نانولوله کربنی (10.10) دارای جذب فیزیکی است. این ویژگی از این مشتقات همراه پتانسیل ضد سرطانی از نانولوله در مکان هدف انها را قادر می سازد. این نتایج به شدت مربوط به تشخیص پتانسیل کاربردی از نانولوله کربنی به عنوان برنده مناسب برای انتقال دارو به هدف می باشد.
کلمات کلیدی: نانولوله های کربنی تک سیمی | 7-هیدروکسیکومارینیل گالات مشتق شده | انرژی جذب | نظریه کاربردی تراکم (DFT)
مقاله ترجمه شده
8 مطالعات ONIOM در مورد برهمکنش بین نانولوله کربنی تک دیواره و مشتقات gallates به عنوان عوامل ضد سرطان
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
هدف: مشتقات جدید 7- هیدروکسی کومارینیل گالات در تعدادی از ترکیبات دارویی مانند داروی ضد سرطان و عامل های ضد میکروبی شناسایی شده است. در اینجا نانولوله کربنی CNT برای کاربردهای دارویی وبه خصوص به عنوان سیستم حامل دارو بحث شده است. توانایی از SWCNT(5.5) صندلی بر اساس سیستم های انتقال دهنده دارو در درمانی از سرطان به وسیله مکانیک کوانتومی/ روش های مکانیک مولکولی مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ها: بررسی تئوری از برهمکنش های بین SWCNT(5.5) صندلی همراه مشتقات گالات به وسیله روش های مکانیک کوانتومی/ مکانیک مولکولی QM/MM به وسیله ONIOM2( DFT : UFF ) با استفاده از برنامه گوسین 03 براورد شده است.
نتیجه: نتایج بدست امده از این مطالعه، نشان می دهد که SWCNT(5.5) صندلی برهمکنش ضعیفی دارد که این برهمکنش شامل برهمکنش های واندروالس است و به روشنی نشان می دهد که این سیستم به طور نسبی پایداری کمی دارند و SWCNT(5.5) صندلی انتقال دهنده مناسب برای دارو است که برای داروهای ضد سرطانی بررسی شده است.
انالیزی از محاسبات ONIOM2 و انرژی برهمکنش از SWCNT(5.5) صندلی و مشتقات گالات نشان می دهد که این حامل می تواند برای بهبود بیولوژیکی و فعالیت های ضد سرطانی از مشتقات گالات بکار برده شده است.
کلمات کلیدی: ضد سرطان | صندلی (5، 5) SWCNT | تحویل دارو | مشتقات گالانت | ONIOM2 | مکانیک کوانتومی / مکانیک مولکولی
مقاله ترجمه شده
9 بررسی نانو ذرات در سیستم انتقال هدفمند دارو
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
برای بهبود فعالیت فارماکوکنتیک و فارماکو دینامیک از سیستم تجویز دارو شبیه نانو ذرات یک چکیده ای از طریق تعدادی از کاربردهای فیزیکی ایجاد شده است. به وسیله تعدادی از سیستم های هدفمند انتقال دارو، انتقال هدفمند دارو به سرعت بدست خواهد امد.
برای نگه داشتن کنترلی و تقویت کردن میزان مصرف دارو در ناحیه ای از فعالیت نانو ذرات مورد استفاده قرار می گیرد. اینها دلیلی است که چرا نانو تکنولوژی به عنوان پیشرفته در زمینه ای از دارو سازی به کمک حفظ درمان های هدفمند تبدیل شده است.
دانشمندان مسیرهای زیادی در زمینه ای از نانو تکنولوژی برای اصلاح داروهای اساسی موجود برای به حداقل رساندن اثرات نامطلوب و افزایش اثرات درمانی فراهم کرده اند. برخی از مفاهیم نواورانه مانند انتقالات – نانو، پایداری رهایش، مانند اینها در حال حاضر تبدیل به یک پیشرفت شده است. مفهوم مهم از مقاله این است که برای بالا بردن مفاهیم پایه برای استفاده در زمینه ای از اماده سازی نانو ذرات و مزایای انها است.
کلمات کلیدی: نانوذرات | ویژگی سایت | سیستم تحویل دارو هدفمند
مقاله ترجمه شده
10 شبیه سازی دینامیک مولکولی در تحقیقات انتقالی دارو: دندریمر کلسیت کلسیم G3:5 PAMAM
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
دندریمر پلی امیدو امین PAMAM در نظر گرفته شده است که ممکن است سیستم انتقالی برای داروهای ضد سرطانی باشد. یک مزیت بالقوه از این حامل استفاده از انها در ترکیبات خوراکی است که نیاز به جذب در حفره های سلولی روده دارد. این ممکن است نیاز به باز شدن اتصالات داشته باشد که به وسیله کاهش در غلظت یون کلسیم Ca2+ در جداره روده دارد، که به صورت یک مکانیسم جذب برای EDTA ( اتیلن دی امین تترا استیک اسید) دارد. استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی به ما نشان داده است که دندریمر G3.5 PAMAM قادر است با کیلیت Ca2+ با نسبت های مشابه از EDTA شبیه سازی کند. ارائه حمایت از این فرضیه که فرمولاسیون خوراکی از دندریمر PAMAM می تواند از این کیلیت مناسب به صورت یک مکانیسم با راندمان بالا برای نفوذ اتصالات روده اگر دیگر موانع فرمولاسیونی بر طرف شود استفاده کند.
کلمات کلیدی: کلسیم کی لیت | پامام دندریمر | شبیه سازی MD | نانومواد
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی