دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Dynamic Time Warping::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - Dynamic Time Warping

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 Automatic object detection using dynamic time warping on ground penetrating radar signals
ردیابی خودکار شی با استفاده از چرخش زمانی پویا در سیگنالهای رادار نافذ در زمین-2019
Ground Penetrating Radar (GPR) is a widely used non-destructive method in buried object detection. However, online, automatic, and accurate location and depth estimation methods using GPR are still un- der development. In this article, a cutting-edge expert system is proposed that compares signals from newly scanned locations to a target-free accumulated reference signal and computes a dissimilarity mea- sure using Dynamic Time Warping (DTW). By setting a threshold on DTW values and monitoring them online, a significant deviation of the DTW values from the reference signal is detected prior to reaching an object. A potential burial site is therefore automatically detected without having a complete GPR scan which is a huge advantage compared to existing methods. Following the scanning process and investi- gating the potential burial site, location and depth of multiple buried objects is estimated automatically and highly accurate. The fully-automated analytics eliminate the need of expert operators in estimating spatial burial locations and perform accurately even on noisy media. Statistical proofs are provided that support the validity of the developed expert system in theory. Moreover, the analytics run in real-time that is plausible for on-site applications
Keywords: Ground Penetrating Radar signals | Dynamic Time Warping | Sequential confidence intervals | Control process | Object detection
مقاله انگلیسی
2 Pattern graph tracking-based stock price prediction using big data
پیش بینی قیمت سهام مبتنی بر ردیابی الگو با استفاده از داده های بزرگ-2018
Stock price forecasting is the most difficult field owing to irregularities. However, because stock prices sometimes show similar patterns and are determined by a variety of factors, we propose determining similar patterns in historical stock data to achieve daily stock prices with high prediction accuracy and potential rules for selecting the main factors that significantly affect the price, while simultaneously considering all factors. This study is intended at suggesting a new complex methodology that finds the optimal historical dataset with similar patterns according to various algorithms for each stock item and provides a more accurate prediction of daily stock price. First, we use a Dynamic Time Warping algorithm to find patterns with the most similar situation adjacent to a current pattern. Second, we select the determinants most affected by the stock price using feature selection based on Stepwise Regression Analysis. Moreover, we generate an artificial neural network model with selected features as training data for predicting the best stock price. Finally, we use Jaro–Winkler distance with Symbolic Aggregate approXimation (SAX) as a prediction accuracy measure to verify the accuracy of our model.
Keywords: Stock price prediction ، Dynamic time warping، Feature selection ، Artificial neural network ، Jaro–Winkler distance ، Symbolic aggregate approXimation
مقاله انگلیسی
3 Pattern graph tracking-based stock price prediction using big data
پیش بینی قیمت سهام مبتنی بر ردیابی الگو با استفاده از داده های بزرگ-2017
Stock price forecasting is the most difficult field owing to irregularities. How ever, because stock prices sometimes show similar patterns and are determined by a variety of factors, we propose determining similar patterns in historical stock data to achieve daily stock prices with high prediction accuracy and potential rules for selecting the main factors that significantly affect the price, while simultane ously considering all factors. This study is intended at suggesting a new complex methodology that finds the optimal historical dataset with similar patterns accord ing to various algorithms for each stock item and provides a more accurate pre diction of daily stock price. First, we use a Dynamic Time Warping algorithm to find patterns with the most similar situation adjacent to a current pattern. Second, we select the determinants most affected by the stock price using feature selec tion based on Stepwise Regression Analysis. Moreover, we generate an artificial neural network model with selected features as training data for predicting the best stock price. Finally, we use Jaro-Winkler distance with Symbolic Aggregate approXimation (SAX) as a prediction accuracy measure to verify the accuracy of our model.
Keywords: Stock price prediction| Dynamic time warping| Feature selection|Artificial neural network| Jaro-Winkler distance| Symbolic Aggregate approXimation
مقاله انگلیسی
4 فناوری گرمایش ساختمان در خانه هوشمند با استفاده از ابزارهای مدیریتی سیستم PI
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
به منظور نظارت راحت بر برخی از عملکردهای فنی و عملیاتی در بخش داخلی ساختمان خانه هوشمند از دوردست، ممکن است از برنامه ها و ابزارهای سودمند زیادی استفاده نمود. اگرچه هر برنامه یا وسیله ای، متناسب با این هدف نیست، یا اینکه وظایف لازم را ارائه نمی دهد. هدف از این مقاله توصیف و بررسی استفاده از ابزار نرم افزاری مناسب سیستم PI برای نظارت آنی بر داده های بدست امده از بخش های اصلی فناوری مستقر در مرکز اموزش Moravian-Silesian Wood Cluster است. سپس، از سیستمی پیشرفته و عالی شامل برنامه های PI Coresight و PI ProcessBook برای تجزیه و تحلیل و پردازش این داده های اخذ شده (برای مثال با استفاده از انحراف یا تاب زمان دینامیک برای کمیت های خاص وابسته به فناوری) استفاده می شود. هر برنامه دارای مزایا و معایب مربوط به خود است که همراه با احتمال دستکاری داده ها براورد می شوند. در بخش آزمایشی، همچنین از استاندارد ارتباطات فنی BACnet برای کنترل گرمایش، خنک کننده و تهویه و از ابزار نرم افزاری ESIGO Insight برای نشان دادن داده ها به شکل جداول، نمودارهای چند لایه ای، و صفحه نمایش ها برای فناوری ویژه، استفاده می شود.
کلمات کلیدی: فناوری اتوماسیون | ساختمان | فناوری گرمایشی | ابزارهای مدیریتی | سیستم PI | خانه هوشمند
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی