دانلود و نمایش مقالات مرتبط با E-Commerce Logistics::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - E-Commerce Logistics

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 تحلیل ریسک عملیاتی داده محور در تدارکات تجارت الکترونیک
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
کارایی تدارکات تجارت الکترونیک(ECL) یکی از فاکتورهای مهم موفقیت شرکت های تجارت الکترونیک در بازارهای رقابتی امروز است. به هر حال، اجرای ECL فرایندی پیچیده و آسیب پذیر در برابر بسیاری از خطرات است که این عامل تهدید مهمی برای عملکرد می باشد. درک کامل این خطرات نیازمند اجرای اندازه گیری های هدفمند برای کاهش موثر تاثیرات سو می باشد. بنابراین، در این تحقیق یک روش تحلیل کمیتی برای خطرات اجرایی درECL بر اساس اطلاعات بدست امده از تعاملات تجارت الکترونیک ارائه شده است. بخصوص اینکه، فرایند اجرای ECL از طریق تحلیل پیوسته فعالیت های کلیدی بدست می آید. سپس، با در نظر گرفتن زمان اجرا به عنوان شاخص کلیدی عملکرد، الگوهای عملکردی در فازهای مختلف اجرا تحلیل می شوند. در ادامه، با در نظر گرفتن پراکندگی های مختلف در فازهای مختلف و بخصوص توزیع چند بعدی زمان انتقال، روش تحلیل خطر با استفاده از مدل ترکیبی گاسیان (GMM) برای تحلیل خطر مطرح شده است. در نهایت، یک مطالعه موردی برای اندازه گیری خطرات اجرایی با استفاده از اطلاعات واقعی معرفی شده است و چند مورد از کاربردها همراه با نتایج بیان شده اند.
کلمات کلیدی: تدارکات تجارت الکترونیک | ریسک های اجرایی | تحلیل داده، تحلیل ریسک | مدل ترکیب گاسیان
مقاله ترجمه شده
2 Unstructured big data analytics for retrieving e-commerce logistics knowledge
تجزیه و تحلیل داده های بزرگ بدون ساختار برای بازیابی اطلاعات تدارکات الکترونیکی تجارت الکترونیک-2018
The divergent evolution of e-commerce has complicated its correspondingly logistics manage ment. However, few studies have explored e-commerce logistics business models via big data analytics. Hence, this investigation explores e-commerce logistics business models from un structured big data. Specifically, this work develops a hybrid content analytical model to scru tinize essential knowledge of e-commerce logistics. The empirical results of the proposed model incorporate theories of resource dependence theory (RDT) and innovation diffusion theory (IDT) to generate logistical strategies. Ten critical themes of e-commerce logistics from topic mining are “Southeast Asia’s e-commerce logistics payments”, “E-commerce order management”, “E-com merce logistics cloud services”, “E-commerce logistics package management”, “Europe e-com merce trends”, “India’s e-commerce logistics”, “E-commerce distribution management”, “Tax policies”, “E-commerce logistics platforms”, and “E-commerce logistics networks”. Moreover, the fundamental rule of “cross-border e-commerce logistics” is uncovered by the association rules model. The proposed hybrid content analytics framework provides a research foundation for e commerce logistics management. Furthermore, e-commerce logistics can be implemented by vital strategies: “Establish inter-organizational and technical collaboration to create positive opera tions performance” and “Comprehend law, policy, and cultural differences to customize appro priate technologies of e-commerce logistics”.
Keywords: E-commerce ، Logistics management ، Big data analytics ، Content analytics ، Unstructured big data
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi