دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Energy dissipation::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - Energy dissipation

تعداد مقالات یافته شده: 6
ردیف عنوان نوع
1 آنالیز عددی و آزمایشگاهی رفتار ترکیبی نوعی از دمپر برشی اصطکاکی و دمپر غیر یکسان نواری برای حفاظت در مقابل سطح های گوناگون لرزه ای
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 52
دمپر هیبریدی جدید که ترکیبی از یک دمپر اصطکاکی و دمپر نوار فولادی است برای بهبود عملکرد لرزه ای سازه در سطوح مختلفی از حرکت زمین ارائه شده است. به منظور بررسی رفتار ترکیبی از دمپر پیشنهادی، آزمایش شبه استاتیک حلقوی در ده نمونه ها انجام گرفت. نسل جدید دمپرها با ترکیب دمپر اصطکاکی و دمپر فولادی نواری برای بهبود عملکرد لرزه ای سازه ها در مقابل حرکت¬های گوناگون مورد استفاده قرار گرفته اند. بسته به نوع دمپر نواری رفتار و مدهای شکست این نوع دمپرها نشان می دهند که هنگامی که این دمپرها دارای سختی مناسب خارج ار صفحه باشند باعث افزایش شکل پذیری و اتلاف انرژی می شوند. انتظار می رود که مدل تحلیلی ارائه شده عملکرد سازه ای تقویت شده با این دمپرهای ترکیبی را بخوبی بتواند پیش بینی کند.. انتظار می رود که مدل تحلیلی ارائه شده بتواند عملا پیش بینی کاربردی صحیحی از عملکرد سازه تقویت شده توسط دمپر ترکیبی باشد.
کلید واژه ها: دمپر اصطکاکی | دمپر فلزی | دمپر ترکیبی | سیستم کنترل غیرفعال | رفتار ترکیبی | رفتار خارج از صفحه | اتلاف انرژی | بارگذاری چرخه ای
مقاله ترجمه شده
2 استفاده از المان اتصال تیر به ستون به منظور تجزیه و تحلیل قاب بتن مسلح
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
با توجه به آزمایش هایی که برای شناسایی زلزله در آزمایشگاه ها انجام گرفته است،اتصالات تیر به ستون قاب بتن مسلح در کشور چین ، بسیار ضعیف و حساس هستند و بسادگی میشکنند و خرابی های شدیدی را به بار می آورند . با این حال، واکنش تغییر ناپذیر اتصالات به ندرت در تجزیه و تحلیل ساختاری و یا طراحی های مربوطه در نظر گرفته شده است . یک عنصر مشترک جدید با توجه به تغییر شکل برشی و رفتار نوار- لغزش و با استفاده از مجموعه داده های تجربی پیشنهاد و تایید شد . دو نمونه قاب بتن مسلح با جزئیات مختلف همراه با اتصالاتشان مورد بررسی قرار گرفتند و واکنش های لرزه ای شبیه سازی شده شان با نتایج تجربی جهانی و محلی مقایسه گردید . بر اساس شبیه سازی ها دریافتیم که این اتصالات میتوانند برای مدل سازی ساختاری 2D مناسب باشند . در نهایت، دو قاب سازه های بتن با همان ابعاد و نسبت تقویت اما شکل پذیری های مختلف یک بار اتصال و یک بار بدون اتصالات شبیه سازی شدند . این اتصالات نشان دادند که می توانند به دقت رفتار مکانیکی چنین ساختارهایی را با قطعاتشان به خصوص رفتار پسماند ، پیش بینی کنند . با توجه به نتایج حاصل ، دریافتیم که شکست اتصالا بیشتر در ساختارهایی با انعطاف پایین اتفاق می افتد و به دنبال آن انعطاف پذیری و توانایی توزیع انرژی ساختار ها را کاهش داده و حتی منجر به فروپاشی ساختار میشود . عملکرد لرزه ای ساختارهایی که انعطاف پذیری کمی دارند ، به علت توزیع انرژی کم ، مقامت در برابر سقوط ضعیف ، زودشکن بودن ، در قیاس با ساختار های طراحی شده ی جدید بسیار بدتر و ضعیف تر هستند .
کلمات کلیدی: اتصالات تیر به ستون | قاب های بتن مسلح | تغییر شکل برشی | ساختارهای کم شکل پذیری
مقاله ترجمه شده
3 مطالعه ازمایشگاهی روی دیوارهای برشی باتقویت بادوبازشوی مستطیلی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
یکی ازمهم ترین مزایای دیواربرشی فولادی(SPSW)برای ایجاد بازشوها بااندازه های مختلف ومکان های دلخواه برروی صفحه داخلی بسته به کاربردآنهااست. در این تحقیق، اثر دو بازشو بر رفتار ساختاری SPSWsازمایشی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش ازمایشگاهی برروی سه نمونه یک طبقهSPSWبامقیاس1/3 با دو دهانه مستطیل شکل تحت بارگذاری چرخه ای شبه استاتیک انجام شد. تفاوت بین این سه نمونه ازمایشگاهی بازشودار، فاصله بین دوبازشو ونزدیکی انهابه ستون قاب بود. پارامترهای ساختاری نمونه ها ی بازشودار با نمونه های مشابه بدون هیچ گونه بازشو مقایسه شد. نتایج تجربی که مورد استفاده قرار گرفت(a)مقایسه مقاومت برشی نهایی، سختی وجذب انرژی نمونه ها.(b)برای ارزیابی عملکردمرکزی،جانبی بالا وپایین پانل ها.(c) به منظور بررسی اثر فاصله بین دهانه و ستون ها در شکل گیریمفاصل پلاستیک دربال ستون.(d) برای مطالعه رفتار سخت کننده دراطراف دهانه نتایج آزمایش نشان دادکه مقاومت برشی نهایی،سختی وانرژی جذب شده درتمام سه نمونه بازشودار مشابه بوده وفاصله بین دو دهانه هیچ تاثیری براین مقادیر نداشت. علاوه بر این، وجود دهانه به کاهش مقادیر پارامترهای ساختاری منجرشد.
کلید واژه ها: دیوار برشی ورق فولادی | باز کردن | سفت کننده ها | قدرت برشی نهایی | اتلاف انرژی
مقاله ترجمه شده
4 A new optimization method: Big Bang–Big Crunch
روش جدید بهینه سازی انفجار بزرگ-2014
Abstract Nature is the principal source for proposing new optimization methods such as genetic algorithms (GA) and simulated annealing (SA) methods. All traditional evolutionary algorithms are heuristic population-based search procedures that incorporate random variation and selection. The main contribution of this study is that it proposes a novel optimization method that relies on one of the theories of the evolution of the universe; namely, the Big Bang and Big Crunch Theory. In the Big Bang phase, energy dissipation produces disorder and randomness is the main feature of this phase; whereas, in the Big Crunch phase, randomly distributed particles are drawn into an order. Inspired by this theory, an optimization algorithm is constructed, which will be called the Big Bang–Big Crunch (BB–BC) method that generates random points in the Big Bang phase and shrinks those points to a single representative point via a center of mass or minimal cost approach in the Big Crunch phase. It is shown that the performance of the new (BB–BC) method demonstrates superiority over an improved and enhanced genetic search algorithm also developed by the authors of this study, and outperforms the classical genetic algorithm (GA) for many benchmark test functions. q 2005 Elsevier Ltd. All rights reserved. Keywords: Big Bang–Big Crunch evolution theory; Evolutionary algorithms; Genetic algorithm
مقاله انگلیسی
5 انرژی کارآمد و گروه متعادل مبتنی بر خوشه اطلاعات الگوریتمی برای شبکه های حسگر بی سیم
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
جمع آوری داده ها یک روش موثر برای شبکه های حسگر بی سیمی (WSN ها) جهت صرفه جویی در انرژی و طولانی شدن طول عمر شبکه است. الگوریتم های جمع آوری داده های مبتنی بر خوشه اطلاعات بسیار رایج اند، چراکه مزایای استفاده از انعطاف پذیری بالا و قابلیت اطمینان را در خود گنجانده اند. اما مشکل اتلاف انرژی نامتعادل ضرر جدی را در شبکه گیرنده بی سیم ایجاد نموده است. این مقاله به مشکل شبکه های حسگر بیسیم توجه کرده که در آن تراکم انتقال داده ها به ایستگاه پایه های ارتباطی تک هاپی مبتنی است، و الگوریتم مبتنی بر خوشه داده های کارآمد و متعادل (EEBCDA) را در آن پیشنهاد نموده است. تقسیم آن شبکه به شبکه های مستطیل شکل با اندازهء نابرابری روبرو است و باعث می شود تا تراکم میان گره های چرخشی در هر شبکه ایجاد شود، شبکه ای که تراکم آن انرژی بیشتری را در خود می گنجاند و انرژی زیادی را از خود به اشتراک می گذارد، با این روش ، قادر به تعادل اتلاف انرژی خواهد بود. علاوه بر این، برخی اقدامات برای صرفه جویی در انرژی تصویب گردیده است. نتایج حاصله از شبیه سازی نشان می دهد که EEBCDA بطور قابل ملاحظه ای می تواند موجب افزایش بهره وری انرژی، تعادل در اتلاف انرژی و طولانی شدن طول عمر شبکه گردد.
کلمات کلیدی: شبکه های حسگر بی سیم | مبتنی بر خوشه | جمع آوری داده ها | انرژی کارآمد | اتلاف انرژی متعادل
مقاله ترجمه شده
6 مطالعه تئوری و آزمایشگاهی بر روی دیوار های برشی کامپوزیت فولاد-بتن با پروفیل های تحت پوشش فولادی قائم
سال انتشار: 2011 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 36
در این مقاله، مطالعه تئوری و آزمایش های آزمایشی بر روی دیوارهای برشی کامپوزیتی فولادی-بتنی با پروفیل های تحت پوشش فولادی (CSRCW)، در دانشگاه پلی تکنیکای تیمو سارا، رومانی انجام شده است. دیوارهای کامپوزیت فولادی-بتنی برشی با پوشش پروفیل های فولادی می تواند به عنوان سیستم مقاوم افقی برای ساختمان هایی که نیاز به ظرفیت بارگذاری افقی قابل توجهی دارند استفاده شود. تحقيق شامل تجزيه و تحليل عددی و آزمايشهای کامپوزيت فولاد-بتن با مقیاس 1 به 3 است. عناصر آزمایشگاهی در ترتیب شکل فولادهای به کار رفته در مقطع عرضی دیوار و همچنین نوع مقطع پوششی فولاد در دیوار متفاوت هستند. سرستون های فولادی به منظور اطمینان از اتصال بین پروفیل های فولادی و بتن ارائه شده است. هدف از این مطالعه تحلیل رفتار غیرخطی عناصر است که با تمرکز بر ارتباط بین پروفیل های فولادی و بتن به ترتیب به منظور مقایسه رفتار دیوارهای برشی با پروفیل های پوششی فولادی مختلف با دیوارهای برشی معمولی بتن مسلح بوده است. با استفاده از آزمایشات انجام شده تا هنگام شکست، حداکثر بار، ظرفیت تغییر شکل و انرژی تخلیه مورد بررسی قرار گرفت.
واژه‌های کلیدی: دیوارهای بتونی کامپوزیت | دیوارهای برشی | انعطاف پذیری اتلاف انرژی | رفتار لرزه ای
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi