دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Energy sharing::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - Energy sharing

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 مدیریت انرژی مبتنی بر مصرف کننده آینده نگر و اشتراک گذاری انرژی در شبکه هوشمند
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39
انتظار بزرگی که از شبکه برق هوشمند می رود، این است که با استفاده از جریان دو طرفه ی داده ها و انرژی برقی که با اطلاعات پیشرفته فعال شده است و همچنین با استفاده از ارتباطات و زیرساخت های کنترلی، سرویس های انرژی پایدار را ارائه دهد. یک عنصر مهم از چنین شبکه ی هوشمندی مصرف کننده های آینده نگر هستند، یعنی مصرف کنندگانی که از طریق شبکه، انرژی اضافی را تولید و با سایر کاربران به اشتراک می گذارند. مصرف کننده های آینده نگر نه تنها مهمترین ذینفع در شبکه های هوشمندِ متشکل از مصرف کنندگانِ آینده نگر هستند، بلکه نقشی حیاتی در مدیریتِ حداکثر تقاضا ایفا می کنند. بنابراين، لازم است که به تحقیق و بررسی پیرامونِ مدیریت انرژی مبتنی بر مصرف کننده ی آینده نگر و اشتراک گذاریِ انرژی ( PEMS) و چالش های مرتبط با آن بپردازیم. این بررسی برای درک و تحلیل تاثیر مصرف کننده ها ی آینده نگر در شبکه های هوشمند آینده به ما کمک خواهد کرد. به منظور دستیابی به این اهداف، این مقاله به بررسی جامعِ PEMS (یا مدیریت انرژی مبتنی بر مصرف کننده ی آینده نگر و اشتراک گذاریِ انرژی) در محیط شبکه هوشمند و بررسیِ تأثیرات مرتبط با قابلیت اطمینان سیستم و پایداری انرژی می پردازد. فرایند به اشتراک گذاریِ انرژی میان مصرف کننده های آینده نگر ، شامل دو عنصر کلیدی می باشد: فناوری اطلاعات و ارتباطات و تکنیک های بهینه سازی. این دو عنصر به طور کامل مورد بحث قرار می گیرند تا نیازمندی های اجراییِ PEMS را تحت پوشش قرار دهند. آن دسته از فناوری های مرتط با ارتباطات که در این مقاله ارائه شده اند، عبارتند از: فناوری های سیمی، فناوری های بی سیم، گزینه های کوتاه مدت و بلند مدت در تکنیک های بهینه سازی خطی و غیرخطی، که در زمینه ی PEMS، شرح داده شده اند. در این مقاله، فناوری های مختلف، روش ها و مکانیزم های پذیرفته شده برای PEMS به صورت جامع مورد بحث قرار می گیرند تا به افزایش شهود خوانندگان کمک شود. چالش ها و مسائلی که در جوامع مصرف کننده ی آینده نگر با آنها مواجه هستند، و همچنین مسأله ی اشتراک گذاریِ انرژی، به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
کلمه های کلیدی: شبکه هوشمند | مصرف کننده های آینده نگر | مدیریت انرژی | اشتراک انرژی | بهينه سازي.
مقاله ترجمه شده
2 Big Data Analytics for Flexible Energy Sharing: Accelerating a Low-Carbon Future
تجزیه و تحلیل داده های بزرگ برای به اشتراک گذاری انرژی انعطاف پذیر: سرعت بخشیدن به آینده کم کربن-2018
The united Kingdom marked an important milestone in its transition to a low-carbon economy on 21 April 2017 (Figure 1) This was the first-ever working day in Britain without coal since the Industrial Revolution. The challenge now is to extend that single day to 365 days a year.
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی