دانلود و نمایش مقالات مرتبط با European higher education area::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - European higher education area

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 شکل‌گیری صلاحیت حرفه‌ای مدیران مدارس در کشورهای اروپای مرکزی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 9
این مقاله به بررسی مسأله‌ی شکل‌گیری صلاحیت حرفه‌ای مدیران مدارس در بستر فرایندهای آموزشی یکپارچه‌ی اروپا می‌پردازد. ویژگی‌های صلاحیت مدیران مدارس و نیز جهتگیری‌های زمانبندی حرفه‌ای آنها در حوزه‌های انگیزشی، شناختی و فراشناختی به لحاظ نظری مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل انجام‌گرفته بر روی برنامه‌ی آموزشی در مؤسسات آموزش عالی کشورهای اروپای مرکزی، استفاده‌ی آنها از رویکردی پیچیده در شکل‌گیری صلاحیت حرفه‌ای مدیران مدارس را اثبات نموده است. نویسنده، ویژگی‌های زمانبندی حرفه‌ای مدیران مدارس را در این برهه‌ها کشف نمود: در دوره‌ی کارشناسی ارشد دوره‌های تخصصی معتبر در مدیریت مدارس در مرکز آموزش مادام‌العمر در اداره‌ی آموزش دانشگاه پالاکی در اولوموتس جمهوری چک؛ در دوره‌ی کارشناسی تخصصی آموزشی (مدیریت مدرسه) در دانشگاه چارلز پراگ جمهوری چک؛ در چارچوب پروژه‌ی راه‌اندازی‌شده توسط صندوق احتماعی اروپا (EFS) تحت عنوان ارتقای صلاحیت مدیران مدارس در مؤسسه‌ی آموزش و مدارس منطقه‌ی هرادک کرالوف – مدل آموزش حرفه‌ای، جمهوری چک. این نتیجه حاصل شد که مؤسسات آموزش عالی در کشورهای اروپای مرکزی بر ارتقای صلاحیت مدیریتی و آموزشی تمرکز دارند. چنین تأکید شده که پیچیدگی بستر آموزشی و مدرن‌سازی رشته‌ها، امکان شکل‌گیری تفکر و اقدامات مدیران مدارس به عنوان افراد شایسته با آموزش فراگیر که توانایی مواجهه‌ی موفق با وظایف حرفه‌لی با استفاده از پتانسیل آموزشی و فکری خود را دارند، فراهم نموده است.
کلیدواژه ها: زمانبندی حرفه‌ای | مدیر | مدیریت آموزشی | حوزه‌ی آموزش عالی اروپا
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi