دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Financial development::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - Financial development

تعداد مقالات یافته شده: 15
ردیف عنوان نوع
1 Is mobile payment still relevant in the fintech era?
آیا پرداخت سیار هنوزهم در عصر فناوری مناسب است؟-2018
Mobile phones have provided such an enormous opportunity for financial development, and are anticipated to become a common tool for carrying out various financial transactions. Hundreds of mobile payment services have been introduced across the globe. Strikingly, many of these efforts have failed. This study analyzes whether mobile payment is still relevant in the fintech era. I compare three mobile payment projects – Oi Paggo in Brazil, TCASH in Indonesia, and M-PESA in Kenya – as case studies. I argue that mobile payment systems currently operate in such complex and multidimensional networks with shared common infrastructures and compete for producing and providing value to the customers on the basis of these infrastructures. Three attributes of industry and network structure are immediately of interest: (1) cutting the vertical supply chain more finely may encourage large players to extend their domination, (2) the basic platform continues to be governed by multinational operators (MNOs) – telecom firms, and (3) openness may be decreasing or increasing even as the number of independent parties in the supply chain drops.
keywords: Case study methods |Developing countries |Financial transactions |Financial services |Fintech |Innovation |Mobile payment |Modularity |Networks |Payment networks |Platforms |Technology ecosystems
مقاله انگلیسی
2 The relationship between financial development and economic growth during the recent crisis: Evidence from the EU
رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در طی بحران اخیر: شواهد از اتحادیه اروپا-2018
This paper aims to examine the relationship between financial development and economic growth on the face of the recent financial crisis, using a panel dataset of 26 European Union countries over the period 1990–2016. The empirical approach uses multiplicative dummies to compare two distinct sub-periods before/after the crisis. The results show that before crisis, fi nancial development promoted economic growth, while after the crisis it hindered economic activity. Also, the findings suggest that during the years 2008 and 2009 the capital adequacy of banks protected depositors and promoted the stability of the financial system.
Keywords: Economic growth ، Financial development ، Panel data ، Dummy variables ، Fixed effects
مقاله انگلیسی
3 State history, legal adaptability and financial development
تاریخچه ایالت، سازگارپذیری قانونی و توسعه مالی-2018
A countrys cumulative experience with statehood influences its ability to consolidate power and create a capable bureaucracy. Longer statehood experience gives countries more time to adapt their laws to local needs, provided the legal system is adaptable. We find that, relative to British common law countries with the most flexible laws, German and Scandinavian civil law countries initially exhibit lower financial development. However, as their history of statehood grows longer, financial development improves in countries with adaptable laws such as the German and Scandinavian civil law countries. This is not the case in French civil law countries with more rigid legal systems. Our results mainly show no or at most a weakly negative effect of French civil law legal origin on financial development. We also explore how changes in stock market development over time, financial integration, and financial crises are impacted by statehood experience, legal origins and their interaction.
keywords: State antiquity |State capacity |Legal origins |Colonization |Financial development |Financial integration |Financial crisis
مقاله انگلیسی
4 The dawn of an ‘age of deposits’ in the United States
طلوع یک عصر ته نشست ها در ایالات متحده-2018
Individual deposits in the United States grew from 5% to 23% of GDP between 1863 and 1913. A comprehensive database shows bank entry underlying this trend while historical events, including the National Banking Acts, resumption in 1879, and the election of 1896, influenced deposits at the bank-level. The nations embrace of deposits was thus driven by stability of the monetary system and confidence in the safety and utility of established and well-capitalized banks. Bank-level and county-level regressions confirm these patterns for national banks over the entire postbellum period and for a sample of Midwest state and national banks from 1888.
keywords: Bank deposits |Financial development |National banking system |Bank notes
مقاله انگلیسی
5 Bank efficiency and industry growth during financial crises
بهره وری بانک و رشد صنعت در طی بحران های مالی-2017
Financial crises pose many problems for growth, and in this time of increasing financial instability it is important to fully understand why this happens. Many papers have analyzed the relationship between growth and a countrys level of financial development using private credit, which leads to several unexpected problems. However, very few have used bank efficiency to gauge the development of the financial sector. The aim of this paper is to analyze the effect of bank efficiency on value-added growth of industries that were most dependent on external financing during the financial crisis. Specifically, it uses the data envelopment analysis (DEA) method to measure the efficiency of the banking sector across countries, according to the empirical strategy offered by Rajan and Zingales (1998). Our main result shows that bank efficiency relaxed credit constraints and increased the growth rate for financially dependent industries during the crisis. This finding shows the great but overlooked importance of bank efficiency in mitigating the negative effects of financial crises on growth for industries that are most dependent on external financing.
Keywords: Bank efficiency | Financial dependence | Growth | Financial friction | Banking crises
مقاله انگلیسی
6 Do trade and financial openness matter for financial development? Bank-level evidence from emerging market economies
آیا بازاریابی باز تجاری و مالی برای توسعه مالی اهمیت دارد؟ شواهد در سطح بانکی در اقتصادهای نوظهور بازار-2017
Openness theory of financial development argues that opening up a country to both international trade and financial flows can promote financial development. In this study, I test the openness theory at micro-level by examining the impact of recent rapid trade and financial openness of emerging economies on their banks’ development. I use three sets of indicators of bank devel opment to distinguish the cost, volume and risk of bank credit. Using a panel dataset of 287 key banks from 37 emerging countries over the period 2000–2012, I find robust evidence that higher trade openness promotes bank development by increasing the volume and decreasing the cost and risk of bank credit. I identify that these results are driven, respectively, by the higher demand for finance, the domestic financial sector liberalization reforms and the lending diversification opportunities caused by the higher trade-openness. Contrary, I find that the role of financial openness for bank development is limited because though the intense credit market competition caused by the capital inflows in financially open countries urges the banks to cut the cost of credit, however it also forces them to increase risk-taking despite the lower volume of credit extended. In such a scenario, the costs associated with higher bank risk-taking might outweigh the benefits associated with the lower cost of bank credit.
Keywords: Trade openness | Financial openness | Bank risk-taking | Bank net interest margins | Bank lending
مقاله انگلیسی
7 The dynamic effects of banking, life insurance, and stock markets on economic growth
اثرات پویا بانکداری، بیمه عمر و بازارهای سهام در رشد اقتصادی-2017
This study provides new evidence on the long- and short-term effects of life insurance, banking, and stock markets on economic growth using the pooled mean group (PMG) technique. The sample consists of 31 countries and covers the period from 1981 to 2008. We contribute to the existing literature in two ways. First, we examine whether variations in time series averaging methods, used for a generalized method of moments estimator (GMM), affect the robustness of the effect of financial activities on growth. Second, we explore the long- and short-term effects as well as the nonlinear effect of the finance–growth nexus. The results of the entire sample analyzed using GMM and PMG estimators provide robust evidence that private credit impedes economic growth. However, the effects of life insurance and stock market on growth are not robust for GMM estimator using different time series averaging procedure. Our findings further suggest that the effects of financial activities on growth vary with the time period, income level, and financial development. That is, countries at different levels of development should engage in different financial activities to ensure sustainable growth.
Keywords: Private credit | Turnover ratio | Life insurance | Economic growth | Excessive finance
مقاله انگلیسی
8 نقش پیشرفت مالی در کاهش فقر
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
مقاله ترجمه شده
9 نقش پیشرفت مالی در کاهش فقر
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
این مقاله بررسی می کند که آیا توسعه مالی به کاهش فقر منجر می شود یا خیر. جدا کردن توسعه مالی به چهار دسته و استفاده از داده های جدید در دسترس در این مقاله مشخص می کند که هم عمق مالی و هم دسترسی فیزیکی بیشتر در کاهش نسبت افراد زیر خط فقر مفید است. با استفاده از روش های جایگزین بی ثباتی مالی، نتایج نیز یافته های موجود را به چالش کشید چرا که این رویکرد احتمال دارد بروز فقر را افزایش می دهد. علاوه بر این، نتایج حتی زمان کنترل پول تلفن خوب و قوی باقی می ماند و سهم ارزشمندی بیشتری را در زمینه گزارشات ارائه داد.
کلمات کلیدی: توسعه مالی | کاهش فقر | پول موبایل
مقاله ترجمه شده
10 Privatization, financial development, property rights and growth
خصوصی سازی، توسعه مالی، حقوق مالکیت و رشد-2015
This study analyzes how prevailing institutional arrangements i.e., property rights, contracting rights, political institutions, and corporate governance practices affect privatized firms’ performance, capital markets development, and economic growth. Most of the studies surveyed show that privatization enhances privatized firms performance, efficiency, and profitability, which percolates to economic growth. Privatized firms performed better in countries with better regulatory and legal frameworks. Partial privatization may be beneficial in countries with weak institutions, namely, the French civil law countries. The stronger the economic and the governing institutions, the easier it is for privatized firms to thrive and contribute to economic growth. Overall, privatization allows firms to achieve improved efficiency while driving the development of the financial sector. Keywords: Privatization Property rights Contracting rights Financial development Political institutions Law and finance
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی