دانلود و نمایش مقالات مرتبط با GPRS::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - GPRS

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 An efficient user authentication and key agreement scheme for heterogeneous wireless sensor network tailored for the Internet of Things environment
احراز هویت کاربر کارا و طرح توافق کلیدی برای شبکه حسگر بیسیم ناهمگن برای محیط اینترنت اشیا-2016
The concept of Internet of Things (IOT), which is already at our front doors, is that every object in the Internet infrastructure (II) is interconnected into a global dynamic expanding network. Sensors and smart objects are beside classical computing devices key parties of the IOT. We can already exploit the benefits of the IOT by using various weareables or smart phones which are full of diverse sensors and actuators and are connected to the II via GPRS or Wi-Fi. Since sensors are a key part of IOT, thus are wireless sensor networks (WSN). Researchers are already working on new techniques and efficient approaches on how to integrate WSN better into the IOT environment. One aspect of it is the security aspect of the integration. Recently, Turkanovic ´ et al.’s proposed a highly efficient and novel user authentication and key agreement scheme (UAKAS) for heterogeneous WSN (HWSN) which was adapted to the IOT notion. Their scheme presented a novel approach where a user from the IOT can authenticate with a specific sen sor node from the HWSN without having to communicate with a gateway node. Moreover their scheme is highly efficient since it is based on a simple symmetric cryptosystem. Unfor tunately we have found that Turkanovic et al.’s scheme has some security shortcomings and ´ is susceptible to some cryptographic attacks. This paper focuses on overcoming the security weaknesses of Turkanovic et al.’s scheme, by proposing a new and improved UAKAS. The pro- ´ posed scheme enables the same functionality but improves the security level and enables the HWSN to dynamically grow without influencing any party involved in the UAKAS. The results of security analysis by BAN-logic and AVISPA tools confirm the security properties of the pro posed scheme.
Keywords: Internet of Things | Wireless sensor networks | Key agreement | Authentication | BAN-logic | AVISPA tools
مقاله انگلیسی
2 فناوری های بی سیم برای ارتباطات شبکه هوشمند: مقاله مروری
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
از سال 2005، فناوری شبکه هوشمند به شیوه ای انقلابی، صنعت سیستم برق را متحول نموده است. پژوهشگران علاقه ی بسیاری به فرصت های ارائه شده توسط ICT (فناوری اطلاعات و ارتباطات) جهت مدرن سازی عملکرد شبکه های هوشمند نشان داده اند. این امر با اصلاح آنها و نیز پایش و کنترل آنها توسط استانداردهای ارتباطی پیچیده، امکان پذیر است. بدین منظور، ادغام فناوری های ارائه شده توسط بخش برقی و مخابراتی، اهمیت بسیاری دارد. استانداردهای مختلف ارتباطات بی سیم یعنی وایمکس، زیگ بی، بلوتوث، وای فای، GSM، GPRS، UMTS و مواردی از این دست را می توان برای توسعه ی شبکه ی هوشمند و گسترش ارتباطات به سرتاسر سیستم توزیع مورد استفاده قرار داد. این مقاله، بررسی تطبیقی دقیقی از پروتکل های ارتباطی که می توان در این حوزه پیاده کرد، ارائه می دهد. این بر جنبه های مختلفی همچون پوشش شبکه، نرخ داده، مصرف برق، امنیت داده ها، و استانداردهای رمزگذاری، دسترسی به داده ها و تکنیک های ظیف گسترده، طرح های مدولاسیون و مضاعف سازی برای تمامی استانداردهای ارتباطی در شبکه های هوشمند تمرکز دارد. در نتیجه، این مقاله با پرداختن به تمامی موضوعات مهم، نگاهی امروزی به برخی حوزه های پژوهشی در ارتباطات شبکه هوشمند دارد که هنوز جای کار دارند.
کلیدواژه ها: شبکه هوشمند | ICT | پایش و کنترل | استانداردهای ارتباطی | GSM | GPRS | زیگ بی | وایمکس | وای فای | UMTS | پروتکل های ارتباطی | پست توزیع | استقرار شبکه | مصرف برق | امنیت
مقاله ترجمه شده
3 An efficient user authentication and key agreement scheme for heterogeneous wireless sensor network tailored for the Internet of Things environment
تأیید هویت کاربر کارآمد و طرح توافق کلیدی برای شبکه های حسگر بی سیم ناهمگن مناسب برای اینترنت اشیاء محیطی-2015
The concept of Internet of Things (IOT), which is already at our front doors, is that every object in the Internet infrastructure (II) is interconnected into a global dynamic expanding network. Sensors and smart objects are beside classical computing devices key parties of the IOT. We can already exploit the benets of the IOT by using various weareables or smart phones which are full of diverse sensors and actuators and are connected to the II via GPRS or Wi-Fi. Since sensors are a key part of IOT, thus are wireless sensor networks (WSN). Researchers are already working on new techniques and efcient approaches on how to integrate WSN better into the IOT environment. One aspect of it is the security aspect of the integration. Recently, Turkanovic et al.'s proposed a highly efcient and novel user ´ authentication and key agreement scheme (UAKAS) for heterogeneous WSN (HWSN) which was adapted to the IOT notion. Their scheme presented a novel approach where a user from the IOT can authenticate with a specic sensor node from the HWSN without having to communicate with a gateway node. Moreover their scheme is highly efcient since it based on a simple symmetric cryptosystem. Unfortunately we have found that Turkanovic et al.'s scheme has ´ some security shortcomings and is susceptible to some cryptographic attacks. This paper focuses on overcoming the security weaknesses of Turkanovic et al.'s by proposing a new and improved UAKAS. The proposed scheme enables ´ the same functionality but improves the security level and enables the HWSN to dynamically grow without inuencing any party involved in the UAKAS. The results of security analysis by BAN-logic and AVISPA tools conrm the security properties of the proposed scheme.
Keywords: Internet of Things | Wireless Sensor Networks | Key agreement | Authentication | BAN-logic | AVISPA tools
مقاله انگلیسی
4 آیا فیسبوک به توانمندسازی فردی کمک می¬کند؟ مطالعه¬ای درباره پذیرش فیسبوک در مناطق شهری هند
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
این مقاله یک مطالعه¬ مردم¬نگاری در مورد پذیرش و استفاده از فیسبوک در میان جوانان مناطق شهری هند است که به لحاظ اجتماعی و اقتصادی جزء جوامع محروم هستند. با توجه به کاهش بیش از پیش قیمت تلفن¬های همراه دارای GPRS و طرح¬های اینترنتی، استفاده از اینترنت بر روی تلفن همراه گسترش یافته است. جوانان کمتر برخوردار بیشترین کاربران این فناوری¬های جدید هستند و معمولاً اولین نسل کاربران اینترنت در جوامع خود هستند. پژوهش¬های من استفاده تفریحی آن¬ها از رسانه¬های جدید را نشان می¬دهد که از دریچه استفاده از فیسبوک و نتایج توسعه¬محور ناشی از آن بررسی می¬شود. این مقاله با بررسی مزایای مستقیم و غیر مستقیم فیسبوک بر اساس برداشت جوانان، نشان می¬دهد که آن¬ها چگونه به سرعت از مرزهای اجتماعی و موانع تکنولوژیکی عبور می¬کند و به اعضای مورد قبول یک جامعه جهانی تبدیل می¬شوند.
کلیدواژه ها: پویایی | توسعه | فیسبوک | هند | جوگاد | تلفن همراه | سواد رسانه ای جدید
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi