دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Gold nanoparticles::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - Gold nanoparticles

تعداد مقالات یافته شده: 5
ردیف عنوان نوع
1 نانوذرات طلای چند شاخه عامل دار با لوودوپا به عنوان نانوحامل های هدفمند مغزی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
مقاله ترجمه شده
2 نانوذرات طلای چند شاخه عامل دار با لوودوپا به عنوان نانوحامل های هدفمند مغزی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
سد خونی-مغزی (BBB) یک پوشش سد اندوتلیال محافظتی ریز عروق مغز است که از دارو رسانی مغزی در برابر بیماری های مغزی جلوگیری می کند. از این رو، نیاز ضروری به توسعه حامل هایی وجود دارد که به طور موثر به سد خونی-مغزی جهت انتقال ترکیبات دارویی به مغز نفوذ کند. داروی لوودوپا به طور موثر و ویژه ای از طریق پروتئین ناقل آمینو اسید خنثی بزرگ 1-(LAT) از سد خونی-مغزی عبور می کند تا وارد مغز شود. بدین گونه، ما نانوذرات طلای نانوگل مانند چند شاخه عامل دار با لوودوپا (AuNFs-DOPA-L) را با استفاده از روش حد واسط دانه شامل ترکیبات کاتکولی به عنوان یک عامل پوششی تجمعی کاهنده مستقیم سنتز کردیم و توانایی عبور آنها را از سد خونی-مغزی آزمودیم تا به عنوان نانوحامل های نافذ مغز عمل کنند. ما ثابت کردیم که نانوگل های طلا-لوودوپا در مقایسه با نانوگل های طلای عامل دار با لیگاند غیر هدف گذار با اندازه و شکل مشابه به صورت موثری در سد خونی-مغزی نفوذ می کنند. از سوی دیگر، ما نشان دادیم که نانوگل های طلا-لوودوپا به طور کارآمدی بدون القای التهاب توسط ماکروفاژهای مغز درونی سازی می شوند. این نتایج کاربرد نانوگل های لوودوپا-طلا را به عنوان یک نانوحامل غیر التهابی نافذ سد خونی-مغزی برای دارو رسانی موثر به مغز ثابت می کند.
کلید واژه ها: هدف گذاری مغزی | سد خونی-مغزی | نانوذرات طلا | لوودوپا
مقاله ترجمه شده
3 نانوذرات طلا برای کاربرد پرتودرمانی سرطان: مکانیزیم ها و پیشرفت‌های اخیر
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 70
نانوذرات طلا (AuNP) به عنوان داروهای حساس کننده به پرتو استفاده می‌شوند زیرا جذب بالایی برای اشعه‌های X، تطبیق پذیری چندمنظوره و خواص منحصر به فرد شیمیایی، الکترونیکی و یونی دارند. پژوهش‌های چندرشته‌ای در دهه‌ی گذشته انجام شده و نشان داده است که پتانسیل داروهای حساس کننده به پرتوی مبتنی بر AuNP و مکانیزیم‌های شناسایی شده‌ی ممکن چگونه هستند که بر حسب اثرات افزایش تششعات AuNPها هستند. با وجود اینکه یافته‌های امیدوارکننده‌ای از مطالعات پیش بالینی بدست آمده است، مزایای حساسیت رادیویی AuNP به موفقیت بالینی تفسیر می‌شود. در این بررسی، مروری از وضعیت فعلی داروهای حساس کننده به پرتوی مبتنی بر AuNP در حالت‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی حساس کننده ارائه کرده‌ایم. همچنین پیشرفت‌های اخیر که بر طراحی فرمولاسیون تمرکز کرده‌اند و امکان کاربردهای بالینی و درمانی چندگانه را فراهم آورده‌اند مورد بحث قرار گرفته‌اند و با ملاحظات طراحی به نتیجه گیری انجامیده‌اند تا باعث توسعه‌ی AuNPهای نسل بعد برای کاربردهای بالینی شوند.
کلمات کلیدی: حساسیت رادیویی | پرتودرمانی | نانوذرات طلا | مکانیزیم | نانوذرات چندمنظوره | داروهای حساس کننده به پرتو هیپوکسیک | هدف گذاری فعال | رادیوتراپی یونی
مقاله ترجمه شده
4 آزمایشات دقیق رنگ سنجی برای فعالیت آلفای گليكوسيدی و غربالگری بازدارنده مبتنی بر تغییر نانوذرات طلا
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
حسگرِ رنگ سنجی در این عمل در جهت شناسایی دقیقِ فعالیت آلفای گليكوسيدی و غربالگری آلفای بازدارندهء (AGIS) با استفاده از تغییرِ نانوذراتِ طلا (AuNPs) توسعه یافته است. دریافت استراتژی مبتنی بر واکنش کاتالیزورِ سه گانه ای است که توسط آلفای گليكوسيدی ایجاد شده است. در حضور آلفای گليكوسيدی، تجمع AuNPs بخاطر اکسیداسیون سیستئین به سیستین در سیستم ممنوع گشته است. با این حال، با اضافه نمودن AGIS، سیستئین مجموعه ای از رخداد AuNPs را ایجاد نموده است. بنابراین، روش جدیدی برای شناسایی دقیقِ فعالیت آلفای گليكوسيدی و غربالگری AGIS با برآوردِ جذب UV-VIS و یا از لحاظ تمایز دیداری توسعه داده شده است. ارتباط مناسب خطی در طیف وسیعی از ارائه داده شده است. محدودهء شناسایی در جهت برای آزمایش آلفای گليكوسيدی یافت شده است که در آن یکی از ذرات، میزان کمتری را به نسبت گزارشات دیگر بیان داشته است. مقادیر IC50 از چهار نوع بازدارنده با روشی مطابق با گزارشات دیگر مشاهده شده است. استفاده از AuNPs تغییر نیافته در این عمل از عملکرد تعدیل یافتهء زمان بر و پیچیده جلوگیری بعمل می آورد. همچنین این روش رنگ سنجیِ ساده و کارآمد می تواند در آزمایشات سایر آنزیم ها توسعه یابد.
کلید واژه ها: حسگر دوگانه رنگ سنجی | نانوذرات طلا | آلفای گليكوسيدی | بازدارنده
مقاله ترجمه شده
5 تجمع نانوذرات طلا مبتنی بر آزمایش رنگ سنجی برای شناسایی بتای کازئین در نمونه های شیر گاو
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
روش سنتی Kjeldahl، که برای ارزیابی کیفیت شیر گاو مورد استفاده قرار گرفته بود، نقص ذاتی در ارائهء نمونهء وقت گیر و دو تجزیه و تحلیل برای تعیین تفاوت بین محتوای نیتروژن غیر پروتئینی و محتوای نیتروژن کلیِ پروتئین را ایجاد کرده بود. در اینجا، بر اساس پادتنِ عاملدار نانوذرات طلا (AuNPs)، روش رنگ سنجی را برای شناسایی بتای کازئین ( ) در نمونه های شیر گاو توصیف نمودیم. محدودهء خطیِ دینامیکی و LOD به ترتیب است. علاوه بر این، محتوای واقعی از در شیر گاو با استفاده از آزمایشات طراحی شده برآورد گشت. نتایج به دست آمده به دقت با آنهایی که از روش Kjeldahl استفاده نمودند، همخوانی داشت. مزایای استفاده از منجر به این می گردد که AuNP بر اساس تجمع مبتنی بر آزمایش رنگ سنجی، بسیار ساده در نظر گرفته شده است. همچنین حساسیت و ویژگی بالای آن بدون نیاز به آماده سازی نمونه ارائه می گردد که آن را برای شناسایی محل در نمونه های شیر گاو پیشنهاد می گرداند.
کلید واژه ها: بتای کازئین | شناسای | شیر | نانوذرات طلا
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi