دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Goodwill::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید

با سلام خدمت کاربران در صورتی که با خطای سیستم پرداخت بانکی مواجه شدید از طریق کارت به کارت مقاله خود را دریافت کنید (تا مشکل رفع گردد). با تشکر از صبوری شما!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-->
نتیجه جستجو - Goodwill

تعداد مقالات یافته شده: 7
ردیف عنوان نوع
1 Framing accounting for goodwill: Intractable controversies between users and standard setters
فریم کردن حسابداری برای حسن نیت: اختلافات قابل انعطاف بین کاربران و برنامه های استاندارد-2021
How to account for goodwill arising from business combinations has proven to be one the most controversial topics for the standardisation, preparation, and audit of financial reports. Given its contested nature, and recent debates about improper goodwill accounting by failing companies, standard setters are currently reconsidering existing recognition, measurement, and disclosure requirements. In this study, we explore the views of a relatively neglected group of stakeholders in the financial reporting policy-making arena – financial statement users. We draw on empirical evidence from interviews with financial analysts and from responses by analysts to IASB and EFRAG consultations. We mobilise framing theory as used in public policy studies to analyse how users make sense of goodwill accounting information as compared to standard setters. Our key finding is the plurality of colliding frames between users and standard setters that remain intractable. Our analysis reveals that users’ interest in management’s accountability on acquisi- tions cannot fit easily into the financial reporting frame. Not only are claims by standard setters about the value relevance of goodwill impairments found not to be experienced in practice, but also we discover that users question the benefits of standard setters working in this area, while they take recourse to ‘street numbers’ for their analysis. We interpret the intractability we discover as putting into question public policy claims that accounting policies are developed with a commitment to serve the public interest.
keywords: IFRS | حسن نیت | آنالیز مالی | کادر بندی | IFRS | Goodwill | Financial analysis | Framing
مقاله انگلیسی
2 Impairment or amortization of goodwill? An analysis of CFO perceptions of goodwill accounting
کاهش یا استهلاک سرقفلی؟ تجزیه و تحلیل ادراک CFO از حسابداری سرقفلی-2021
Given the ongoing controversy around the accounting treatment of goodwill and the search by the International Accounting Standards Board (IASB) and Financial Accounting Standards Board (FASB) for improvements to goodwill accounting, this study surveys a global sample of 352 chief financial officers (CFOs) to understand their perceptions of adopting a goodwill impairment-only approach compared to an amortization model. More than half of the respondents agree that alternative accounting treatments of impairment testing might provide more useful information. However, almost two thirds still prefer goodwill impairment testing to the amortization process. Theoretically, the study shows that the impairment-only model preference is associated with characteristics on an individual, firm and country level. The results indicate that more expert CFOs and overall CFO perceptions of firms’ economic conditions and the role of external auditors affect preference for the goodwill accounting model. Further, there is evidence that dominant ownership structures and accounting culture affect CFO preferences. The study investigates several areas in which regulators and standard setters can intervene, thereby contributing to the debate on whether to reintroduce the amortization of goodwill.
keywords: حسن نیت | آزمون اختلال | استهلاک | مرور | Goodwill | Impairment test | Amortization | CFO | Survey
مقاله انگلیسی
3 عوامل موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری R&D شرکت ها
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
این مطالعه به بررسی عوامل تصمیم گیری در مورد فعالیت های سرمایه گذاری R & D میپردازد . افراد و موضوعات در این مطالعه ی تجربی از کشورهای تایوان ,ژاپن و کره هستند که همه ی انها در سطح توسعه ی منطقه ای اقتصادی و ساخت فن اوری , مشابه هستند. نمونه های پژوهشی شامل صورتهای مالی عمومی شرکت ها یا شرکت های تولیدی OTC میباشد که با سه کشور ذکر شده در بالا معامله میکنند و جزیی از پایگاه داده های COMPUSTAT و TEJ هستند . از طریق بررسی مقاله ها , این مطالعه بر هفت عامل عمده که تصمیم گیری های اساسی روند سرمایه گذاری R & D را همراه با رفتار سرمایه گذاری R & D ,به عنوان تابعی از منابع داخلی , مانند منابع مالی , محسوس و نامحسوس تحت تاثیر قرار میدهد , تمرکز میکند . اهداف اصلی این مطالعه درک استراتژی های سرمایه گذاری R & D سه کشور , به منظور تمرکز بر منابع استراتژی های داخلی , و ارائه نتایج به منظور فهمیدن اینکه ایا اندازه شرکت و منابع نا محسوس (مانند حسن نیت، اختراع ثبت شده، و منابع انسانی و کسب و کار) جز عوامل موثر بر فرایند تصمیم گیری کلی فعالیت های سرمایه گذاری R & D میباشند یا نه ؟ است . یافته های این مقاله می تواند به عنوان یک مرجع با ارزش در تحقیقات علمی و تفکرات استراتژیک در کنار کسب و کار پایدار , در نظر گرفته شود .
کلمات کلیدی: | R & D سرمایه گذاری R & D | مشاهده مبتنی بر منبع | عوامل تصمیم گیری
مقاله ترجمه شده
4 عوامل موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری R&D شرکت ها
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
این مطالعه به بررسی عوامل تصمیم گیری در مورد فعالیت های سرمایه گذاری R & D میپردازد . افراد و موضوعات در این مطالعه ی تجربی از کشورهای تایوان ,ژاپن و کره هستند که همه ی انها در سطح توسعه ی منطقه ای اقتصادی و ساخت فن اوری , مشابه هستند. نمونه های پژوهشی شامل صورتهای مالی عمومی شرکت ها یا شرکت های تولیدی OTC میباشد که با سه کشور ذکر شده در بالا معامله میکنند و جزیی از پایگاه داده های COMPUSTAT و TEJ هستند . از طریق بررسی مقاله ها , این مطالعه بر هفت عامل عمده که تصمیم گیری های اساسی روند سرمایه گذاری R & D را همراه با رفتار سرمایه گذاری R & D ,به عنوان تابعی از منابع داخلی , مانند منابع مالی , محسوس و نامحسوس تحت تاثیر قرار میدهد , تمرکز میکند . اهداف اصلی این مطالعه درک استراتژی های سرمایه گذاری R & D سه کشور , به منظور تمرکز بر منابع استراتژی های داخلی , و ارائه نتایج به منظور فهمیدن اینکه ایا اندازه شرکت و منابع نا محسوس (مانند حسن نیت، اختراع ثبت شده، و منابع انسانی و کسب و کار) جز عوامل موثر بر فرایند تصمیم گیری کلی فعالیت های سرمایه گذاری R & D میباشند یا نه ؟ است . یافته های این مقاله می تواند به عنوان یک مرجع با ارزش در تحقیقات علمی و تفکرات استراتژیک در کنار کسب و کار پایدار , در نظر گرفته شود .
کلمات کلیدی: | R & D سرمایه گذاری R & D | مشاهده مبتنی بر منبع | عوامل تصمیم گیری
مقاله ترجمه شده
5 Changes in the value relevance of goodwill accounting following the adoption of IFRS 3
تغییرات در ارزش حسابداری حسن نیت بعد از تصویب IFRS 3-2014
This study examines the value relevance effects of changes in goodwill accounting in a European setting. International Financial Reporting Standard (IFRS) 3 replaced accounting rules that emphasized goodwill amortization over short useful lives which kept goodwill balances low. Goodwill accounting under IFRS 3 largely relies on manager fair value estimates of acquired business units. Using Swedish data, we show that goodwill amortizations were not value-relevant prior to the adoption of IFRS 3. However, impairments reported in addition to amortization were significantly related to stock returns during that period. In contrast, under the impairment-only regime prescribed by IFRS 3, impairments are no longer statistically related to stock returns. Keywords: Financial reporting Goodwill accounting Value relevance IFRS 3 SFAS 142
مقاله انگلیسی
6 The impact of business intelligence recognition on goodwill valuation
تاثیر شناخت هوش تجاری در ارزیابی حسن نیت-2014
The purpose of this paper is to determine the value of business intelligence software in the adjusted net assets value used in the process of evaluating a company’s goodwill. The paper starts with a literature based approach for asserting the added value brought by business intelligence software in a company which will be used as a support for proposing a new method of determining the adjusted net assets value. These new market value oriented approaches are benchmarked for a diverse sample consisting of both BVB and NYSE listed companies. The estimated result of this research is the determination of an adjusted net assets valuation method that will take into account the value of business intelligence software a company uses and correct its goodwill. The research presents an extensive literature review and adopts a positivist paradigm in evaluating the theoretically constructed method. It also consists of a critical approach of case studies presented by literature. The importance of this research is to provide the investors with a better way of valuating adjusted net assets and, as a consequence, a company’s goodwill, which can lead to better investing, practices in the future. Also, this research can provide a new and improved tool for anyone who wishes to adapt their valuation instruments to the changes resulted from technological progress. Keywords: fair value; corrected net assets; goodwill
مقاله انگلیسی
7 سازمان های سیاسی، گروه های بهره مند و اشتغال شهروندان : مدل یکپارچه ای از دموکراسی
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
اغاز مقاله با تفسیر مجدد نظری برخی عناوین کلاسیکی در زمینه ی ادبیات منتخب عمومی می باشد جایی که عناصر خاصی از نظریه ی متقابل و نظریه ی ثابت معرفی شده است.با برقراری ارتباط با این زمینه های کاملا متفاوت از عناصر اقتصادیچارچوب نظری عمومی را برای رفتارهای سیاسی کسانی که مفاهیم تعیین شده فراتر از ان موارد تعیین شده با این فرض استاندارد علاقه مندی فردی پیش می رود معنی می شود. سازمان های سیاسی بعنوان فراهم کنندگان سیاست های عمومی برای بیشینه ی کوانتوم رسوبی موجود در منابع عمومی که می تواند به دقت اقدام به عملکرد های بعدی در تمام تعهدات و اقدامات گزینه گری نماید که با گروه های رای دهنده و گزینش گر و بهره مند تکمیل شده است.این دسته از حقوق باقیمانده که بعنوان درجه ای از احتیاط ضروری برای تصمیم گیری نقش حزبی برای مقابله با احتمالات غیر قابل پیش بینی می باشد که بر اساس اعتبار سرمایه ی انباشته شده در طول زمان با سازمان های سیاسی و ارائه ی لمس نا پذیر سرمایه هایی است که ثبات قدم رای دهندگان را تضمین می کند و متناوبا حقانیت اقدامات عمومی در ترتیب طولانی مدت است.هنگامی که کمبود سرقفلی رخ دهد زنجیره ای از تدابیر برون رفت توسط رای دهندگان می تواند منجر به نتایج نا مطلوب شود مگر اینکه "صدای" انتخاب موثر برای شهروندان وجود داشته باشد. کلمات کلیدی: دموکراسی. انتخاب عمومی. تئوری شرکت. گروه های ذینفع. سازمان های غیر انتفاعی. تعامل شهروندان
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi
بازدید امروز: 2259 :::::::: بازدید دیروز: 0 :::::::: بازدید کل: 2259 :::::::: افراد آنلاین: 10