دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Greenhouse gas emissions::صفحه 2
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - Greenhouse gas emissions

تعداد مقالات یافته شده: 36
ردیف عنوان نوع
11 Identification of drivers, benefits, and challenges of ISO 50001 through case study content analysis
شناسایی درایورها ، مزایا و چالشهای ISO 50001 از طریق تجزیه و تحلیل محتوای موردی-2020
An expanding body of research is defining drivers, benefits, and challenges of adopting ISO 50001 energy management systems. The Clean Energy Ministerial’s Energy Management Leadership Awards program requires ISO 50001-certified organizations to develop case studies of their implementation experience. 72 recent case studies spanning multiple economic sectors provide a unique global look at implementation from certified organizations’ perspectives. This dataset was investigated through content analysis of phrases related to motivations and goals, the role of management and the organization, benefits achieved, keys to success, and challenges. This paper presents findings from this quantitative analysis of “codes” assigned to phrases that capture their meaning. While organizations adopted ISO 50001 for different motives and saw myriad benefits beyond energy savings and associated greenhouse gas emissions reductions, commonalities exist. The most frequently identified drivers are existing values and goals, environmental sustainability, and government incentives or regulations. Findings also include: obtaining and sustaining top management support is critical; top benefits mentioned are cost savings, productivity, and operational improvements; and the primary barrier is lacking a culture of energy management. Policymakers and others looking to accelerate ISO 50001 uptake can use these findings to highlight benefits and incentives that will resonate with corporate decisionmakers worldwide
Keywords: Energy management | ISO 50001 | Content analysis | Energy savings | Greenhouse gas emissions
مقاله انگلیسی
12 Dairy sheep farms in semi-arid rangelands: A carbon footprint dilemma between intensification and land-based grazing
مزارع لبنی گوسفند در مراتع نیمه خشک: تشدید معضل رد پای کربن و چرای زمینی-2020
In recent decades there have been significant changes in land use and production orientation in certain marginal agricultural areas in the southwest of Spain. The abandonment of rainfed cereal crops and their change of use as natural pastures grazed by milk sheep, have led to an improvement in the profitability of the farms, greater industrialisation and a positive impact on rural development. This paper calculates the carbon footprint (CF) of farms in the context of life cycle assessment with the objective to identify the system that accounts for the lowest CF while maintaining adequate levels of profitability and revitalising the rural environment. The data were obtained through surveys carried out on dairy sheep farms of different typologies, ranging from the semi-intensive farms with small grazing areas, to the extensive farms with large areas of natural pastures. Findings could help farmers evaluate the environmental impact of their activities, while at the same time provide consumers with valuable evidence to be used in further marketing actions. Greenhouse gas emissions vary from 1.77 to 4.09 Kg CO2eq/kg of milk, where the lowest values correspond to the most intensive farms and the highest values to the most extensive and least productive farms. Enteric fermentation, followed by feeding, are the emissions with the greatest impact. Enteric fermentation reaches its maximum value (52.22 % of the total emissions) in the most extensive farms. On other hand, this study found that carbon sequestration varies between 0.09 and 2.04 kg of CO2eq/kg of milk, a figure that can considerably reduce the carbon footprint calculation and justifies its inclusion in the Life Cycle Assessment.
Keywords: Sheep farms | Extensive | Carbon footprint | Rangelands
مقاله انگلیسی
13 Energy management strategy to reduce pollutant emissions during the catalyst light-off of parallel hybrid vehicles
استراتژی مدیریت انرژی برای کاهش انتشار آلاینده ها در هنگام خاموش شدن کاتالیزور وسایل نقلیه هیبریدی موازی-2020
The transportation sector is a major contributor to both air pollution and greenhouse gas emissions. Hybrid electric vehicles can reduce fuel consumption and CO2 emissions by optimizing the energy management of the powertrain. The purpose of this study is to examine the trade-off between regulated pollutant emissions and hybrid powertrain efficiency. The thermal dynamics of the three-way catalyst are taken into account in order to optimize the light-off. Experimental campaigns are conducted on a spark-ignition engine to introduce simplified models for emissions, exhaust gas temperature, catalyst heat transfers and efficiency. These models are used to determine the optimal distribution of a power request between the thermal engine and the electric motor with three-dimensional dynamic programming and a weighted objective function. A pollution-centered scenario is compared with a consumption-centered scenario for various driving cycles. The optimal torque distribution for the emissions-centered scenario on the world harmonized light-duty vehicles test cycle shows an 8–33% decrease in pollutant emissions while the consumption remains stable (0.1% increase). The consistency of the results is analyzed with respect to the discretization parameters, driving cycle, electric motor and battery sizing, as well as emission and catalyst models. The control strategies are promising but will have to be adapted to online engine control where the driving cycle and the catalyst efficiency are uncertain..
Keywords: Hybrid electric vehicle | Energy management strategy | Dynamic programming | Catalyst thermal behavior | Fuel consumption | Pollutant emissions
مقاله انگلیسی
14 Optimal energy management for multi-microgrid considering demand response programs: A stochastic multi-objective framework
مدیریت انرژی بهینه برای برنامه های پاسخ تقاضا با توجه به برنامه های چند ریز شبکه : یک چارچوب تصادفی چند هدف-2020
This paper presents a cooperative multi-objective optimization for the networked microgrids energy management. We introduce the Independence Performance Index (IPI) for the MGs to reduce energy exchange with the main grid. The system losses, voltage drop, and greenhouse gas emissions are improved when the independence of MMG is increased. Besides, the MMG operator seeks to reduce its total daily costs. For this reason, MGs can participate in Demand Response Programs (DRPs). MGs have two types of loads, namely flexible and inflexible loads. The flexible loads can response to price signals and participate in the DR Programs. The uncertainty of renewable generation is modeled as a stochastic optimization that a scenario generation and reduction decision-making method is employed. This stochastic multi-objective optimization is solved by Compromised Program (CP) method that is used to combine non-homogeneous objective functions. This technique converts the original multi-objective problem into a single-objective problem. The proposed model is tested on a standard case study for two different conditions. The simulation results show the proposed model improves CO2 emission about 13.4 and 9.2% in the case studies. Besides, the proposed model brings 17 and 11.7% improvements for the independence of MMG in the case studies.
Keywords: Demand response programs | Independence performance index | Multi-objective optimization | Multi-microgrid
مقاله انگلیسی
15 Innovation & entrepreneurship driving food system transformation
انتقال سیستم غذایی نواوری و کارافرینی محور -2020
The current industrialized food system that is the predominant model of production in the United States and increasingly in other regions of the world has been recognized as a major contributor to greenhouse gas emissions, public health crises, environmental and soil health degradation, animal welfare abuses, labor crises and more. This article describes the evolution and design of food systems over time and the current assessment that a new system is required that focuses on planetary health and the health and well-being of humans and animals. The article describes the growth in entrepreneurship in the food system today and concludes that innovation is in need of increased support in order to advance a new operating system for how we grow, produce and distribute food.
Keywords: Innovation | Food system | Entrepreneurship | Entrepreneurs | Food, Agriculture | Health | Climate | Regenerative agriculture | Circular economy
مقاله انگلیسی
16 Reducing carbon emissions in business through Responsible Management Education: Influence at the micro-, meso- and macro-levels
کاهش انتشار کربن در تجارت از طریق آموزش مدیریت مسئولانه: تأثیر در سطوح خرد ، متوسط و کلان-2020
There has long been an understanding that to achieve meaningful progress against sustainability challenges, action is required at multiple levels. With regards to education initiatives, these levels range from macro-level international agreements and activities such as the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) and the United Nations Principles of Responsible Management Education, meso-level influences such as the role of national bodies supporting sustainability in higher education, and micro-level influences such as the commitment of individual universities or departments. However, decision makers are individuals and the development and delivery of such initiatives requires action at the level of the individual. This paper explores the impact of working within and across these different levels and how jointly they help to work towards addressing carbon reductions in a partnership setting between a business school and various organisations. In its centre is an educational initiative carried out in the United Kingdom in the core curriculum of Nottingham Business School where students conduct a carbon footprint of an organisation and recommend measures to reduce the companys greenhouse gas emissions. The total recommended greenhouse gas emissions savings from two years of the project were 507, 435 kg CO2e, averaging over 10 tonnes per organisation and 2 tonnes per student. If this project was extended over 5 years and taken on by an additional educator, the potential reductions increase to 2,562,418 kg CO2e. It demonstrates that action undertaken at the micro-level can result in significant impact at the macro-level when scaled up and provide sig- nificant benefits to actors across all levels from individuals though to all participating organisations. This initiative has proven very successful in delivering SDG 7, SDG 13 and SDG17; if taken up by more business schools the impacts on the targets of these SDGs and the climate change agreements could be significant.
Keywords: Climate mitigation | Responsible management education | Sustainable development goals | Education for sustainable development | Carbon | Business | Principles of responsible management | education
مقاله انگلیسی
17 کاهش ریسک مالی به منظور دستیابی به پتانسیل انرژی های تجدید پذیر آفریقا
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
کشورهای آفریقایی در جایگاه منحصر به فردی برای دستیابی به منافع اجتماعی- اقتصادی و زیست محیطی منابع تجدیدپذیر به عنوان ابزاری برای تطبیق با افزایش تقاضای انرژی به روشی پایدار است. یکی از مانع مهم در اجرای فناوری انرژی های پایدار در آفریقا، دشوار بودن جذب سرمایه گذاری های کافی و مقرون به صرفه است. این مقاله تاثیر شرایط مالی هزینه تولید برق در بین شش فناوری تجدید پذیر و سه فناوری مبتنی بر سوخت های فسیلی را در 46 کشور آفریقایی مقایسه می کند. نتایج به دست آمده تغییرات بزرگ هزینه ای را نشان می دهد و محدوده ای را نمایان می کند که براساس آن منابع تجدیدپذیر توسط فعالیت های مالی فعلی محروم می شوند. مدل محیط انرژی- اقتصاد با عنوان TIAM-EXN برای بیان این مساله مورد استفاده قرار می گیرد که چگونه کاهش هزینه های مالی منجر به اجرای بسیار بیشتر منابع تجدیدپذیر می شود. به عنوان مثال، PV خورشیدی تا سال 2050 می تواند کل تولید برق را به میزان 10 تا 15 درصد را به خود اختصاص دهد که به دلیل برنامه های خطر زدایی مالی است. این نتایج نشان می دهند که تغییرات در برنامه های مالی می تواند تاثیر یادگیری فناوری را افزایش دهد. همچنین این مقاله نشان می دهد که سیاست های آب و هوایی سبب کاهش هزینه های مالی برای منابع تجدیدپذیر می شود که راه کارآمدی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است. بنابراین خطر زدایی مالی مولفه اصلی برای دستیابی به توان بالقوه انرژی های تجدیدپذیر در قاره آفریقا است.
کلید واژه ها: انرژی تجدید پذیر | سرمایه گذاری مالی | کاهش ریسک | تغییرات آب و هوا | آفریقا
مقاله ترجمه شده
18 Remote sensing of methane and nitrous oxide fluxes from waste incineration
دریافت از راه دور فلاکس های اکسیدی متان و نیتروس از سوزاندن زباله-2018
Incomplete combustion processes lead to the formation of many gaseous byproducts that can be challenging to monitor in flue gas released via chimneys. This study presents ground-based remote sensing approaches to make greenhouse gas (GHG) flux measurements of methane (CH4) and nitrous oxide (N2O) from a waste incineration chimney at distances of 150–200 m. The study found emission of N2O (corresponding to 30–40 t yr−1), which is a consequence of adding the reduction agent urea to decrease NOX emissions due to NOX regulation; a procedure that instead increases N2O emissions (which is approximately 300 times more potent as a GHG than CO2 on a 100-year time scale). CH4 emissions of 7–11 t yr−1 was also detected from the studied chimney despite the usage of a high incineration temperature. For this particular plant, local knowledge is high and emission estimates at corresponding levels have been reported previously. However, emissions of CH4 are often not included in GHG emission inventories for waste incineration. This study highlights the importance of monitoring combustion processes, and shows the possibility of surveying CH4 and N2O emissions from waste incineration at distances of several hundred meters.
keywords: Waste incineration | Greenhouse gas emissions | Methane | Nitrous oxide | Remote measurements| Hyperspectral imaging
مقاله انگلیسی
19 How climate change risk perceptions are related to moral judgment and guilt in China
چگونه مشاهدات خطر تغییرات آب و هوایی به قضاوت اخلاقی و جرم در چین مربوط می شوند -2018
China has experienced many serious impacts of climate change as the result of greenhouse gas emissions. Because climate change risk perceptions and moral principles are country- and culture-specific, we need to conduct additional research to understand how the Chinese’s risk perceptions are associated with their moral attitudes and emotions (i.e., anticipated guilt). Based on a survey of 569 Chinese respondents, results revealed that both impersonal risks (i.e., risk to the remote environment and others) and personal/ingroup risks predicted moral attitudes toward climate mitigation behaviors. Furthermore, personal/ingroup risks positively predicted anticipated guilt for not performing mitigation behaviors, whereas impersonal risks negatively predicted anticipated guilt. Moral attitudes, anticipated guilt, and efficacy, but not injunctive norms, in turn predicted intentions to perform personal behaviors to mitigate climate change. Theoretical implications related to climate morality and practical implications for intervention programs were discussed.
keywords: Impersonal risks |Personal and ingroup risks |Climate change |Moral judgment |Guilt |Mitigation behaviors
مقاله انگلیسی
20 یک مطالعه مروری در مورد مهاجرت ماشین مجازی و تکنیک های یکپارچه سازی سرور موجود در پایگاه داده ابری با قابلیت DVFS : طبقه بندی و چالش ها
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 20 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 60
رایانش ابری یک مدل نویدبخش در مقایسه با روشهای فناوری اطلاعات سنتی است جاییکه سازمانها و بنگاهها خدمات ابر الاستیک را با استفاده از الگوی پرداخت به ازای هر استفاده به منظور کاهش هزینه ها بکار می گیرند مجازی سازی روشی است که بطور گسترده در چایگاه داده مدرن (DC) برای به حداکثر رسانی استفاده از منابع ، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و کاهش هزینه کلی بکار می یرند مهاجرت ماشین مجازی (VM) به طور گسترده ای در داخل و در سراسر DC مورد استفاده قرار می گیرد تا انواع نیازهای محیط ابر مجازی برآورده شود برای مثال ، یکپارچه سازی سرور برای مدیریت نیرو به مهاجرت VM احتیاج دارد. همچنین ، تعادل بار ، تحمل خطا ، نگهداری سیستم و به حداقل رساندن جدولان نقض توافق سطح سرویس (SLA) نیاز به مهاجرت زنده VM دارد. روند مهاجرت VM دارای منابع بسیار فشرده است و به روشهای هوشمند برای جلوگیری از اشباع پهنای باند شبکه و به حداقل رسانی خرابی سرور ، نیاز دارد علاوه بر این ، درجه بندی فرکانس ولتاژ پویا (DVFS) در سرورهای خوشه ای به طور ذاتی فرکانس ولتاژ بر اساس حجم کار برای کاهش مصرف انرژی متغیر است ، که بخش بزرگی از هزینه کل است اگرچه مطالعات متنوع رایانش ابری در تحقیق مربوط به موضوعات اقتصادی ، حفظ حریم خصوصی و امنیت و موارد دیگر ، ارائه شئه است اما مطالعات پیمایشی در مورد مهاجرت VM ، یکپارچه سازی سرور و تکنیک های DVFS. صورت نگرفته است برای رفع این خلا ، ما طرح های متفاوتی را برای طبقه بندی اشتراکات و تفاوت ها از دیدگاه محققان ، بر اساس معیارهای حاصل از تحقیق ارائه می دهیم. سرانجام ، مباحث آزاد ، چالش ها و مسیرهای آینده برای بهبود طرحها و روشهای موجود بحث شده است.
کلمات کلیدی: محاسبات ابری | مهاجرت VM | ادغام سرور | DVFS | تعادل بار | مدیریت قدرت
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi
بازدید امروز: 2805 :::::::: بازدید دیروز: 0 :::::::: بازدید کل: 2805 :::::::: افراد آنلاین: 6