دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Home appliances::صفحه 1
تبریک غدیر خم
نتیجه جستجو - Home appliances

تعداد مقالات یافته شده: 7
ردیف عنوان نوع
1 Systematic survey of big data and data mining in internet of things
مرور نظاممند داده های بزرگ و داده کاوی در اینترنت اشیا-2018
In recent years, the Internet of Things (IoT) has emerged as a new opportunity. Thus, all devices such as smartphones, transportation facilities, public services, and home appliances are used as data creator devices. All the electronic devices around us help our daily life. Devices such as wrist watches, emergency alarms, and garage doors and home appliances such as refrigerators, microwaves, air conditioning, and water heaters are connected to an IoT network and controlled remotely. Methods such as big data and data mining can be used to improve the efficiency of IoT and storage challenges of a large data volume and the transmission, analysis, and processing of the data volume on the IoT. The aim of this study is to investigate the research done on IoT using big data as well as data mining methods to identify subjects that must be emphasized more in current and future research paths. This article tries to achieve the goal by following the conference and journal articles published on IoT-big data and also IoT-data mining areas between 2010 and August 2017. In order to examine these articles, the combination of Systematic Mapping and literature review was used to create an intended review article. In this research, 44 articles were studied. These articles are divided into three categories: Architecture & Platform, framework, and application. In this research, a summary of the methods used in the area of IoT-big data and IoT-data mining is presented in three categories to provide a starting point for researchers in the future.
Keywords: Internet of things , Systematic survey , Big data , Data mining
مقاله انگلیسی
2 Development of building energy saving advisory: A data mining approach
توسعه مشاوره صرفه جویی در انرژی ساختمان: رویکرد داده کاوی-2018
Occupants’ behavior and their interaction with home appliances are crucial for assessing building energy consumption. This study proposes a new methodology for monitoring the energy consumed in building end-use loads to build an advisory system. The built system alerts occupants to take certain measures (prioritized recommendations) to reduce energy consumption of end-use loads. The quantification of po tential savings is also provided upon following said measures. The proposed methodology is also capable of evaluating the energy savings performed by the occupants. The system works based on the analysis of historical data generated by occupants using data mining techniques to output highly feasible recom mendations. For demonstration purposes, the methodology was tested on the real dataset of a building in Japan. The dataset includes detailed energy consumption of end-use loads, categorized as hot water supply, lighting, kitchen, refrigerator, entertainment & information, housework & sanitary, and others. Re sults suggest that the developed models are accurate, and that it is possible to save up to 21% of total energy consumption by only changing occupants’ energy use habits.
Keywords: Occupant behavior ، Data mining ، Building energy
مقاله انگلیسی
3 Systematic survey of big data and data mining in internet of things
بررسی سیستماتیک داده های بزرگ و داده کاوی در اینترنت اشیا-2018
In recent years, the Internet of Things (IoT) has emerged as a new opportunity. Thus, all devices such as smartphones, transportation facilities, public services, and home appliances are used as data creator devices. All the electronic devices around us help our daily life. Devices such as wrist watches, emergency alarms, and garage doors and home appliances such as refrigerators, microwaves, air conditioning, and water heaters are connected to an IoT network and controlled remotely. Methods such as big data and data mining can be used to improve the efficiency of IoT and storage challenges of a large data volume and the transmission, analysis, and processing of the data volume on the IoT. The aim of this study is to investigate the research done on IoT using big data as well as data mining methods to identify subjects that must be emphasized more in current and future research paths. This article tries to achieve the goal by following the conference and journal articles published on IoT-big data and also IoT-data mining areas between 2010 and August 2017. In order to examine these articles, the combination of Systematic Mapping and literature review was used to create an intended review article. In this research, 44 articles were studied. These articles are divided into three categories: Architecture & Platform, framework, and application. In this research, a summary of the methods used in the area of IoT-big data and IoT-data mining is presented in three categories to provide a starting point for researchers in the future.
Keywords: Internet of things ، Systematic survey ، Big data ، Data mining
مقاله انگلیسی
4 شبکه نانو DC مبتنی بر ابری چند کاربری برای ساختمان های هوشمند خود پایدار در شهرهای هوشمند
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
انرژی، یکی از با ارزش ترین منابع عصر حاضر است و باید به شیوه بهینه ای با بکارگیری هوشمندانه دستگاه های مختلف هوشمند که امروزه منابع اصلی مصرف انرژی هستند، مصرف شود. با رایج شدن دستگاه های DC ولتاژ پایین مانند به LED ها، رایانه ها، و لپ تاپ ها، تقاضا برای طراحی راه حل های جدید برای ساختمان های انرژی هوشمند با قابلیت خود پایداری افزایش یافته است. این ساختمان های هوشمند ، شهرهای هوشمند نسل بعدی را به وجود می آورند. این مقاله، یک نانوشبکه DC مبتنی بر ابری برای ساختمان های هوشمند خود پایدار در شهرهای هوشمند نسل بعدی را ارائه می دهد. از آنجا که ممکن است ساختمان های هوشمند در شهرهای مختلف هوشمند در آینده ای نزدیک پدیدار شوند، از این رو، حجم زیادی از داده ها با توجه به تقاضا و تولید برق از کلیه این ساختمان ها به وجود می آید. این داده ها از نوع ناهمگن هستند، زیرا از انواع مختلف لوازم برقی در این ساختمان های هوشمند تولید می شوند. برای حل این مشکل، از یک زیرساخت مبتنی بر ابری برای تصمیم گیری های هوشمندانه با توجه به مصرف انرژی لوازم برقی مختلف استفاده می شود که به منبع تغذیه DC بدون وقفه برای کلیه لوازم برقی DC ولتاژ پایین با حداقل وابستگی به شبکه منتهی می شود. از این رو، بار اضافی در شبکه اصلی در ساعات اوج برق کاهش می یابد، زیرا، ساختمان ها در شهرهای هوشمند با توجه به تقاضای انرژی شان خود پایدار هستند. در راه حل پیشنهادی، مجموعه ساختمان های هوشمند در یک شهر هوشمند برای مطالعه تجربی در نظر گرفته شده که به وسیله ی مراکز مختلف داده کنترل می شوند. این مراکز داده جهت ایجاد هشدارهای منظم در هنگام مصرف اضافی انرژی ناشی از لوازم برقی کاربران به کار گرفته می شوند. کلیه این مراکز داده در شهرهای مختلف هوشمند به زیرساخت مبتنی بر ابری متصل می شوند که مدیر اصلی برای تمام تصمیم گیری ها در مورد اتوماسیون انرژی در شهرهای هوشمند است. اثربخشی روش پیشنهادی بر حسب معیارهای مختلف ارزیابی عملکرد مانند مانند نسبت رضایتمندی ، تأخیر، سرریز به وجود آمده ، و فاصله تقاضا و تامین سنجیده شده است. با توجه به این معیارها ، عملکرد روش پیشنهادی برای پیاده سازی به صورت عملی بسیار خوب است.
کليدواژگان: محاسبات ابری | ساختمان های هوشمند | شهرهای هوشمند | لوازم خانگی | دستگاه های هوشمند | منابع انرژی تجدید پذیر
مقاله ترجمه شده
5 سیستم های مدیریت انرژی خانه های هوشمند: مفهوم، تنظیمات و استراتژی های برنامه ریزی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 36
با ورود به عصر شبکه هوشمند و ظهور ارتباطات پیشرفته و زیرساخت های اطلاعات، ارتباط دو طرفه، زیرساخت های اندازه گیری پیشرفته، سیستم های ذخیره انرژی و شبکه های خانگی الگوهای استفاده از برق و حفاظت از انرژی در محل مصرف را متحول خواهند کرد. همراه با ظهور فن آوری های خودرو به شبکه و انرژی تجدید پذیر توزیع شده ی عظیم، یک انتقال عمیق برای الگوی مدیریت انرژی از زیرساخت های متمرکز معمولی به سمت سیستم های انرژی سایبری فیزیکی و پاسخگو به تقاضای مستقل با منابع انرژی تجدید پذیر و ذخیره شده وجود دارد. تحت پارادایم شبکه هوشمند پایدار، خانه هوشمند با سیستم مدیریت انرژی خانگی خود (HEMS) نقش مهمی در بهبود بهره وری، اقتصاد، قابلیت اطمینان، و حفاظت از انرژی برای سیستم های توزیع ایفا می کند. در این مقاله، مروری کوتاه بر معماری و ماژول های عملکردی HEMS هوشمند ارائه شده است. سپس، زیرساخت های HEMS پیشرفته و لوازم خانگی در خانه های هوشمند به طور کامل تجزیه و تحلیل و بررسی شده است. علاوه بر این، استفاده از منابع مختلف ساخت انرژی تجدید پذیر در HEMS از جمله خورشیدی، بادی، زیست توده و انرژی گرمایی زمین مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، استراتژی های مختلف برنامه ریزی لوازم خانگی برای کاهش هزینه برق مسکونی و بهبود بهره وری انرژی از امکانات تولید کننده ی برق نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: انرژی تجدید پذیر | سیستم مدیریت انرژی خانه | سیستم ذخیره ی انرژی خانگی | برنامه ریزی لوازم خانگی | خانه هوشمند
مقاله ترجمه شده
6 یک سیستم اتوماسیون خانگی مقیاس پذیر و مبتنی بر سرویس ابری، با قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل اندروید
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 43
در این مقاله قصد داریم یک سیستم اتوماسیون خانگی مبتنی بر اندروید را ارائه دهیم که به چندین کاربر اجازه ی کنترل تقاضا ها را به وسیله ی یک اپلیکیشن اندرویدی و از طریق بستر وب فراهم میسازد. این سیستم از سه مؤلفه ی سخت افزاری تشکیل شده است: یک دستگاه محلی به منظور انتقال سیگنال ها به متقاضیان خانگی، یک وب سرور برای ذخیره ی رکورد های مشتری و سرویس های پشتیبانی از سایر مؤلفه ها و یک دستگاه اسمارت فون که اپلیکیشن اندرویدی را اجرا میکند. پلت فرم های ابری توزیع شده و سرویس های گوگل نیز به منظور پشتیبانی از مبادله ی پیام در بین مؤلفه ها بکار گرفته میشود. پیاده سازی اصلی این سیستم پیشنهادی ، بر مبنای معیار هایی که پس از تحلیل نیاز مندی ها برای یک سیستم اتوماسیون خانگی بدست آمده است نیز مشخص شده است. در این مقاله، نتایج مربوط به پژوهش هایی که صرف نظر از مشخصه های سیستم اتوماسیون خانگی صورت پذیرفته است نیز ارائه شده و نتایج ارزیابی مربوط به تست های آزمایشی نیز بر روی سیستم پیشنهادی در حال اجرا بکار گرفته شده است.
کلمات کلیدی: سیستم اتوماسیون خانگی | ابر | پلت فرم ابری گوگل | مبادله ی پیام ابری در گوگل | اندروید
مقاله ترجمه شده
7 Optimal scheduling of household appliances for demand response
برنامه ریزی بهینه لوازم خانگی برای پاسخ به تقاضا-2014
In this paper, residential demand response is studied through the scheduling oftypical home appliances in order to minimize electricity cost and earn the relevant incentive. A mixed integer nonlinear optimization model is built under a time-of-use electricity tariff. A case study shows that a household is able to shift consumption in response to the varying prices and incentives, through which the consumer may realize an electricity cost saving ofmore than 25%. It has also been shown that at different values ofthe weighting factor ˛ gives varying costs, from which the consumer is able to choose according to their preferences. Therefore a final decision about participation in the program could be made Keywords: Household energy management Household appliances Scheduling Demand response Inconvenience Mixed integer nonlinear programming
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی