دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Human capital::صفحه 7
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - Human capital

تعداد مقالات یافته شده: 67
ردیف عنوان نوع
61 چگونه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، رقابت‌پذیری صنعت را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ شواهدی از چین
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
رقابت‌پذیری صنعتی (IC)، توانایی یک کشور برای تولید و صادرات کالاهای ساخته شده به صورت رقابتی است. چگونه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، رقابت‌پذیری صنعتی در چین را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ اهمیت این موضوع، در کنار اهمیت ذاتی رقابت‌پذیری صنعتی، توسط عملکرد برجسته و مهم کشور چین و افزایش کلان در سرمایه‌گذاری خارجی جریان یافته در چین طی دهه گذشته، زیادتر شده است. هنوز هم مطالعات تجربی مربوط به این موضوع در متون و ادبیات مرتبط با این زمینه، محدود می‌باشد. مقاله حاضر سعی می‌کند این شکاف را با برآورد نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همراه با یک داده پانلی بزرگ از 21 بخش تولیدی برای 31 منطقه در طول 6 سال (2010-2005)، پُر کند. ما- با پیروی از روش UNIDO- شاخص رقابت‌پذیری صنعتی (IC) را برای اندازه‌گیری عملکرد صنعتی چند بُعدی ایجاد کردیم. چندین مشخصه (خصوصیت) آزمایشی برای سطح IC و رشد IC هم با داده‌های پانلی و هم داده‌های مقطعی ایجاد گردید. نتایج بدست آمده نشان دادند که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت بزرگی بر روی عملکرد صنعتی چین دارد. این تأثیرات در تولیدات دارای تکنولوژی پایین نسبت به صنایع دارای تکنولوژی متوسط و تکنولوژی برتر، بزرگتر و بیشتر بود و با تعامل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با سرمایه انسانی محلی، افزایش می‌یافت. نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در طول دوره افزایش می‌یابد و تغییرات در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تغییرات در عملکرد صنعتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
کلمات کلیدی: رقابت‌پذیری صنعتی (IC) | شرکت‌های چند ملیتی (MNCs) | سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)
مقاله ترجمه شده
62 Human capital and economic growth: A macroeconomic model for Pakistan
سرمایه انسانی و رشد اقتصادی: مدل اقتصاد کلان برای پاکستان-2014
The paper presents a small macro model for Pakistan economy focusing the impact of investment in human capital on the key macroeconomic variables. The demand side is modeled along the Keynesian lines while the supply side is modeled as per neoclassical theory of production. This framework allows analyzing the effects of investment in human capital on supply side variables (like labor, physical and human capital) and demand side variables (like consumption and investment) at the same time. The model has small forecasting horizon in which three alternative scenarios regarding government spending on education are evaluated from 2012 to 2016. The model shows that the link between human capital and labor market is weak however a change in education spending affects output through enhancing productivity and through multiplier-accelerator principle. Though the model is small in size and forecasting horizon, it can help in evaluating the future paths of key macroeconomic variables associated with education spending Keywords: Human capital Economic growth Education Model construction and estimation
مقاله انگلیسی
63 از مدیریت استعداد تا بهینه سازی استعداد
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
اصطلاح "مدیریت استعداد" مدتهای مدیدی به معنای تجربه اندوزی بوده است اما در سراسر جهان تعاریف فراوانی برای آن یافت می شود، کاربردهایشان تغییر یافته و درحال حاضر با معیارهای فراوانی – و عمدتا ماهرانه ای- مورد استفاده قرار گرفته اند. این مقاله نشان می دهدکه چطور محتوای مدیریت استعداد در هر صنعت و جغرافیایی هم مقداری نظری است و هم عملی. چطور میتوانیم متوجه شویم سرمایه گذاریهای استعداد بهینه سازی شده اند؟ طول عمر استعداد چیست و چرا مهم است؟ بعلاوه این مقاله چهارچوب سرمایه مردمی را که بعنوان یک پل جهانی بین شخصی مهم و پیامدهای شرکتی از قبیل معامله، عملکرد مالی، کیفیت، بهره وری، حفظ مشتری و فرایند و سیاست های سازمانی که بهینه سازی استعدادِ کم و زیاد را می گرداند، ارائه کرده و شرح می دهد.
کلمات کلیدی: استعداد | مدیریت استعداد | طول(دوره) عمر کارمندان | سرمایه مردمی | سرمایه انسانی
مقاله ترجمه شده
64 تأثیر افشای سرمایه فکری بر هزینه سرمایه سهام عادی: موردی از شرکت های فرانسوی
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
هدف این مقاله بررسی تجربی تأثیر افشای سرمایه فکری (IC) بر هزینه سرمایه سهام عادی است. مبنای این پژوهش تجربی شرکت های پذیرفته شده در شاخص بازار بورس French SBF 120 است. یافته ها فرضیات ما مبنی بر وجود ارتباطی منفی و معنادار بین افشای سرمایه فکری به همراه دو مولفه آن (سرمایه انسانی، ساختاری) با هزینه سهام عادی را تأیید می کند. اما تأثیر منفی افشای سرمایه رابطه ای تأیید نمی شود. نتایج این مقاله برای سیاستگذاران و بنگاه ها بسیار مهم است. در واقع، شناسایی تأثیر افشای سرمایه فکری بر هزینه سرمایه سهام عادی، سیاستگذاران را در ارزیابی هزینه ها و منافع افشا یاری می کند. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که افزایش افشای IC از نظر کاهش هزینه سرمایه به نفعمدیران بنگاه ها است. این مطالعه یکی از اولین مطالعاتی است که شواهد تجربی را درباره ارتباط بین هزینه سرمایه سهام عادی و سطح افشا در سه دسته مختلف سرمایه فکری (سرمایه انسانی؛ ساختاری و رابطه ای) ارائه می کند.
کلیدواژه ها: افشا | سرمایه فکری | شرکت های فرانسوی | هزینه سرمایه سهام عادی
مقاله ترجمه شده
65 تبعیض و نابرابری در بازار کار
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
این مقاله با هدف کشف مشکلات نابرابری و تبعیض در بازار کار، شناسایی گروه های خاصی که بیشترین رنج را از تبعض به دلیل جنسیت، سن و وضعیت سلامت داشتند، می پردازد.در نتیجه پیشنهاداتی در جهت بهبود سیاست های اشتغال عمومی ، ارائه کمبود نیروی کار ذکر می شود.
واژگان کلیدی: ظرفیت انسانی | بازار کار | نابرابری جنسیتی | تبعیض
مقاله ترجمه شده
66 سرمایه انسانی در مشاغل خانوادگی: تمرکز بر سطح فردی
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
این مقاله بر ساخت سرمایه انسانی در کسب و کار خانوادگی متمرکز است که سه بخش کلیدی را تشکیل میدهد . ابتدا ، درک ما از سرمایه انسانی را در مشاعل خانوادگی با تعیین جنبه های سرمایه انسانی که در بر گیرنده دانش، مهارت ها و توانایی ها و نگرش ها و انگیزه های فردی است بالا می برد . سپس این مقاله شرایطی بوجود میآورد که کسب و کار خانوادگی می توانند این شرایط را بدست آورد و طی زمان یک مسیر از تمایلات را بین سرمایه انسانی فردی و اهداف سازمانی در پیش بگیرند. این شرایط بسته به اینکه آیا محیط بیرون پویاست یا ثابت است متفاوت میباشد. در مرحله سوم، این مقاله به مواردی توجه می کند که توسط پژهشگران مدیریت استراتژیک به به منظور تمرکز بر سطح فردی به اندازه ساختارهای سطح-سازمانی و گروهی اشتراک گذاشته شده اند.
کلمات کلیدی: مشاغل خانوادگی | سرمایه انسانی | توازن سود
مقاله ترجمه شده
67 به سمت " یک دید مبتنی بر سرمایه فکری از شرکت": منابع و ماهیت ها
سال انتشار: 2011 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
فعالیت های اجتماعی و اقتصادی تحت تاثیر تغییرات شدیدی قرار می گیرند که به عنوان دانش اقتصادی و یا جامعه مشخص می گردد. در این مورد سرمایه فکری (IC) یا دارایی های دانشی به عنوان فاکتور چهارم تولید جایگزین بقیه یعنی کار، زمین و سرمایه می گردد. این مقاله سعی کرده است منابع ها و ماهیتی از بنگاه اقتصادی IC را پیشنهاد دهد که می تواند به عنوان یک سرمایه فکری براساس روش رقابتی بنگاه اقتصادی مشخص گردد. این چارچوب کاری تلاش می کند تا نقش استراتژیکی دارایی های نامحسوس را مانند استعداد و کارگران به کار گرفته شده، ارزش های فرهنگی یا روابط طولانی مدت بین بنگاه اقتصادی و ودیعه گذاران آن – مانند مشتریان، متحدان، فراهم کنندگان و جامعه به شکل کلی- در رقابت غیر قابل تحمل و سودآور برجسته نماید که منجر به مدیریت کردن IC به عنوان یک موضوع کلیدی در دستورالجلسه مدیریتی می شود.
کلمات کلیدی: سرمایه فکری | مدیریت دانش | سرمایه انسانی | سرمایه رابطه ای | وضعیت هنر
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi