دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Hydrogels::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - Hydrogels

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 3D-printable conductive materials for tissue engineering and biomedical applications
مواد رسانای قابل چاپ سه بعدی برای مهندسی بافت و کاربردهای زیست پزشکی-2021
Many patients that undergo autografting suffer from donor site morbidity and risk of immune rejection. Tissue engineering is receiving considerable attention as engineered tissues could help overcome the drawbacks of autografts and achieve better performance on tissue repair, replacement and regeneration. Conductivity is one of the desired properties of engineered scaffolds and tissue constructs as bioelectricity plays an important role in the native physiological environment. Hence, conductive materials have been extensively used in the making of biosensors, tissue engineering scaffolds and drug delivery systems to elicit electrically-mediated signals, thus mimicking the natural cellular environment. Conductive polymers, carbon-based materials, and metal nanoparticles are the main categories of conductive materials used. Ionic liquids, especially biocompatible ionic liquids, is currently being explored as a competitive filler composite to greatly improve the conductivity of polymers with little to zero cytotoxicity. The effects of electrical stimulation on cell alignment, migration, proliferation, and differentiation as well as detailed properties of different types of conductive materials are briefly yet succinctly reviewed. Furthermore, 3D printing of conductive scaffolds and hydrogels, and their corresponding biomedical applications are also discussed.
Keywords: Conductive biomaterials | Bioprinting | Tissue engineering | Ionic liquids | Electrical stimulation
مقاله انگلیسی
2 Printable alginate/gelatin hydrogel reinforced with carbon nanofibers as electrically conductive scaffolds for tissue engineering
هیدروژل آلژینات/ژلاتین قابل چاپ تقویت شده با نانوالیاف کربن به عنوان داربست های رسانای الکتریکی برای مهندسی بافت-2021
Shortages of organs and damaged tissues for transplantation have prompted improvements in biomaterials within the field of tissue engineering (TE). The rise of hybrid hydrogels as electro-conductive biomaterials offers promise in numerous challenging biomedical applications. In this work, hybrid printable biomaterials comprised of alginate and gelatin hydrogel systems filled with carbon nanofibers (CNFs) were developed to create electroconductive and printable 3-D scaffolds. Importantly, the preparation method allows the formation of hydrogels with homogenously dispersed CNFs. These hybrid composite hydrogels were evaluated in terms of mechanical, chemical and cellular response. They display excellent mechanical performance, which is augmented by the CNFs, with Young’s moduli and conductivity reaching 534.7 ± 2.7 kPa and 4.1 × 10− 4 ± 2 × 10− 5 S/cm respectively. CNF incorporation enhances shear-thinning behaviour, allowing ease of 3-D printing. Invitro studies indicate improved cellular proliferation compared to controls. These conductive hydrogels have the potential to be used in a myriad of TE strategies, particularly for those focused on the incorporation of electroconductive components for applications such as cardiac or neuronal TE strategies.
Keywords: Electroactive | Hydrogels | Tissue engineering
مقاله انگلیسی
3 Leveraging biomaterials for cancer immunotherapy: targeting pattern recognition receptors
مواد بیولوژیکی اعمال شده برای ایمونوتراپی سرطان: هدف قرار دادن گیرنده های تشخیص الگو-2019
Cancer immunotherapy actuating patients immune system to control cancer is redefining the field of cancer therapy today. Although targeting T cells has proven a technically successful treatment strategy for most cancer immunotherapies, only a limited subset of patients respond favorably to these interventions. Of late, there has been a surge of interest in investigating the relatively underexplored innate immune system as a possible tool for therapeutic intervention. Pattern recognition receptors (PRRs) mediate crucial roles in the functioning of the innate immune system, and endogenous or exogenous PRR agonists have been shown to effectively activate the immune system inside the tumor microenvironment, and this leads to subsequent innate and adaptive antitumor immune responses. Importantly, the innate immune response is required to be carefully regulated as unchecked immune response can contribute to deleterious consequences. Herein, we review recent progress in leveraging biomaterials as carriers of PRR agonists for cancer immunotherapy. Properly designed microformulations or nanoformulations, hydrogels, implants, and scaffolds can markedly enhance the immune activation efficacy of the PRR agonists, as well as reducing their side-effects, directing new potentials in cancer immunotherapy.
Keywords: CpG oligodeoxynucleotide | Toll-like receptor 7/8 | Stimulator of interferon genes | Nanoparticles | Local depots
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi