دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Innovation::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - Innovation

تعداد مقالات یافته شده: 686
ردیف عنوان نوع
1 کارآفرینی بین‌المللی در دنیای پساکرونا
سال انتشار: 20121 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
دنیای پساکرونا چگونه خواهد بود؟ نقش کارآفرینی بین‌المللی (IE) در دنیای جدید چه خواهد بود؟ این مقاله در تلاشش است به دو پرسش پاسخ دهد و بر تغییرات ایجادشده توسط کووید و نحوه‌ی اثرگذاری احتمالی آن بر حوزه و نوع فعالیت‌های کارآفرینی بین‌المللی در سالیان پیش رو تأکید دارد. این مقاله به بررسی عملکرد احتمالی کارآفرینان و شکل‌دهی نظم جهانی نوظهور می‌پردازد. مقاله‌ی پیش رو با تشریح پیامدهای این تغییرات برای کارآفرینی IE، الگویی برای پژوهش آینده ارائه می‌دهد.
کلیدواژه ها: کارآفرینی بین‌المللی | سرمایه‌گذاری‌های جدید بین‌المللی (INV ها) | کووید-19 | تغییرات سازمانی | دیجیتالی شدن | نوآوری | الگوی پژوهشی
مقاله ترجمه شده
2 عوامل تعیین کننده باز بودن کسب و کار در فرآیندهای نوآوری
سال انتشار: 2022 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
مفهوم نوآوری باز نه تنها به عنوان یک موضوع مطالعه در دانشگاهیان، بلکه به عنوان چارچوبی برای توسعه مدل های جدید مدیریت کسب و کار به اهمیت ویژه ای دست یافته است. این مقاله به بررسی عوامل تعیین کننده یکی از ابعاد نوآوری باز مرتبط با استفاده از دانش خارجی برای توسعه فرآیندهای نوآوری تجاری می پردازد. تجزیه و تحلیل بر اساس ریز داده های توسعه و نوآوری فناوری بررسی EDIT 2015 - 2016 انجام شده توسط آژانس آماری کلمبیا (DANE) انجام شده است. برای این منظور، معیاری که میزان باز بودن شرکت را در رابطه با استفاده از منابع اطلاعاتی خارجی برای توسعه فعالیت‌های نوآورانه نشان می‌دهد، معرفی شده است. متغیرهای مرتبط با قابلیت‌های فن‌آوری شرکت، موانع نوآوری و استراتژی مناسب‌بودن به عنوان عوامل تعیین‌کننده در نظر گرفته می‌شوند.
کلیدواژه ها: نوآوری باز | منابع اطلاعاتی | تحقیق و توسعه | استراتژی های مناسب سازی
مقاله ترجمه شده
3 کارآفرینی بین‌المللی در دنیای پساکرونا
سال انتشار: 2021 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
دنیای پساکرونا چگونه خواهد بود؟ نقش کارآفرینی بین‌المللی (IE) در دنیای جدید چه خواهد بود؟ این مقاله در تلاشش است به دو پرسش پاسخ دهد و بر تغییرات ایجادشده توسط کووید و نحوه‌ی اثرگذاری احتمالی آن بر حوزه و نوع فعالیت‌های کارآفرینی بین‌المللی در سالیان پیش رو تأکید دارد. این مقاله به بررسی عملکرد احتمالی کارآفرینان و شکل‌دهی نظم جهانی نوظهور می‌پردازد. مقاله‌ی پیش رو با تشریح پیامدهای این تغییرات برای کارآفرینی IE، الگویی برای پژوهش آینده ارائه می‌دهد.
کلیدواژه ها: کارآفرینی بین‌المللی | سرمایه‌گذاری‌های جدید بین‌المللی (INV ها) | کووید-19 | تغییرات سازمانی | دیجیتالی شدن | نوآوری | الگوی پژوهشی
مقاله ترجمه شده
4 Analysing the inhibitors of complexity for achieving sustainability and improving sustainable performance of petroleum supply chain
تجزیه و تحلیل مهارکننده های پیچیدگی برای دستیابی به پایداری و بهبود عملکرد پایدار زنجیره تأمین نفت-2021
In the era of business sustainability, the modern supply chain is becoming complex due to several inhibitors such as uncertainty in the market, technological innovation, environmental protocols, cross-border trade regulations, and many stakeholders’ involvement. In the existing literature, minimal discussion to study the inhibit supply chain complexity (SCC) inhibitors for achieving sustainability. Therefore, the study analyses the inhibitors to SCC and supply chain sustainability (SCS) jointly. The combined examination of the underlying relationship for improving the Petroleum Supply Chain’s sustainable performance (PSC) is arguably one of the complex sectors with a significant impact on the environment and sustainability. The inhibitors to SCC and SCS are identified through extensive literature review and experts’ opinions. Through a structured questionnaire, data were collected from PSC experts. An integrated approach of analytic hierarchy process (AHP) and interpretive structural modelling (ISM) is proposed to prioritize and examine the underlying relationship between inhibitors. This study explores the driving and dependence power of the inhibitors. The results indicate that most of the SCS inhibitors, such as institutional pressures (laws and regulations), strategic lack of strategic supplier alliance, market threat, act as drivers of SCC inhibitors, such as technological complexity, horizontal complexity, and complexity of customers. The study’s findings would help the supply chain managers and the petroleum sector policymakers to make better decision to overcome the challenges for achieving sustainability in PSC.
Keywords: Petroleum supply chain | Environment and sustainability | Complexity | Business strategy | Interpretive structural modelling | Performance
مقاله انگلیسی
5 Green supply chain management and clean technology innovation: An empirical analysis of multinational enterprises in China
مدیریت زنجیره تامین سبز و نوآوری در فناوری پاک: تجزیه و تحلیل تجربی شرکت های چند ملیتی در چین-2021
This study identifies the impact of green supply chain management (GSCM) on clean technology innovation (CTI) by enterprises in China as well as compares the effects of forward and backward GSCM and the differences by industry and home country. The effect of CTI on GSCM is tested by 501 samples of mostly multinational enterprises in China from 2014 to 2016. The results indicate that CTI benefits from GSCM, which remains robust to a series of sensitivity test. And different management directions show great differences, where the backward GSCM has a stronger promotion effect on CTI than the forward GSCM. Moreover, light polluting industries and capital-intensive industries have stronger incentives to adopt GSCM than heavy-polluting industries and labour intensive industries. And domestic companies perform better than foreign companies.
Keywords: Green supply chain | Clean technology innovation | Supply chain management direction | Multinational enterprises
مقاله انگلیسی
6 A Knowledge Map for ICT Integration in the Silver Economy
نقشه دانش برای ادغام ICT در اقتصاد نقره ای-2021
In the European Union, the silver economy is focused on developing strategies to facilitate the elderly population, mainly in terms of creating services based on innovations and technology. The paper encompasses a detailed overview of the silver economy in Estonia and the introduction of ICT solutions for the elderly population through knowledge management techniques. A knowledge map has been created using the Ontology model in Protégé to demonstrate the key knowledge resources for ICT integration in the silver economy. The results and information displayed in the knowledge map have been gathered from two detailed workshops which were further validated through questionnaires and interviews from the professionals in the field. The purpose of this paper is to discuss the different knowledge resources and competencies relevant to the integration of ICT in the silver economy which will serve as a basis for the development of a knowledge management model in the future.
keywords: Smart Specialization Strategy | ICT | Silver Economy | Knowledge Map | Ontology | Digital Competency
مقاله انگلیسی
7 Analysis of the innovation strategies for green supply chain management in the energy industry using the QFD-based hybrid interval valued intuitionistic fuzzy decision approach
تجزیه و تحلیل استراتژی های نوآوری برای مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت انرژی با استفاده از فاصله ترکیبی مبتنی بر QFD ، ارزش تصمیم گیری فازی شهودی-2021
This study aims to analyze the innovation strategies for the green supply chain management with QFD (quality function deployment) multidimensionally. The novelty of the study is to define the criteria of green supply chain for each stage of QFD and propose a hybrid model by IVIF (interval-valued intuitionistic fuzzy) DEMATEL (decision making trial and evaluation laboratory) and IVIF MOORA (Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis) respectively. The results demonstrate that understanding the customer expectations with customer relation management is the most important innovation strategy for the green supply chain management in en- ergy industry with the consecutive stages of QFD whereas benchmarking the competitive market environment has relatively the last seat in the ranking. Hence, it is recommended that energy companies should have an effective customer relationship management. In this context, these companies should make a detailed analysis to learn what their customers directly expect from them. With the help of this issue, these companies should generate their product and services based on these expectations. Additionally, it is also stated that new service and product development is also essential for energy companies to improve their innovativeness. For this pur- pose, a research and development department should be created, and the qualified people should be employed. Additionally, different opinions should be collected from various parties, such as customers, employees, and suppliers. Since customers who are satisfied will prefer these companies, the energy companies can catch the opportunity to increase their market share.
Keywords: GSCM | Energy industry | Innovation | QFD | IVIF DEMATEL | IVIF MOORA
مقاله انگلیسی
8 3PL firm’s equity financing for technology innovation in a platform supply chain
تأمین مالی سهام شرکت 3PL برای نوآوری در فناوری در یک زنجیره تامین سیستم عامل-2021
Technologies have been driving improvements in logistics and transportation. Focusing on a third-party logistics (3PL) firm’s technology innovations supported by external equity financing, we examine how the innovations can benefit the supply chain, and how the supply chain members should respond with coordinated operational decisions. More specifically, we consider a platform supply chain where a supplier sells a single product on an online platform provided by a retailer, and then hires a 3PL firm for transportation services. The 3PL firm may choose to raise capital through equity financing from external financial institutions, which can be used to support technology innovations to reduce the transportation cost. The financing decision of the 3PL in- teracts with operational decisions of the platform supply chain via possible cost savings. We start with investigating the supply chain coordination by characterizing the optimal operational decisions of the three firms under any given equity financing strategy. Acting non-cooperatively, the 3PL firm and the online retailer first determine the freight charge and revenue sharing respectively, in light of which the supplier’s decision on the retail price. We then move to the 3PL firm internally and derive the optimal equity financing strategy. Our analytical results show that the supply chain efficiency is dependent on the cost allocation between the retailer and the other two firms, but independent of the cost allocation between those two firms. It is also revealed that the original shareholders of the 3PL firm always have a chance to benefit from an appropriate financing strategy, and the optimal financing strategy may depend discontinuously on supply chain parameters. Finally, we check the robustness of our model and show that all key findings remain unchanged when relaxing the deterministic cost reduction to an uncertain one.
Keywords: Technology innovation | Equity financing | Platform supply chain | Non-cooperative game theory
مقاله انگلیسی
9 The importance of accounting-integrated information systems for realising productivity and sustainability in the agricultural sector
اهمیت سیستم های اطلاعاتی حسابداری یکپارچه برای تحقق بهره وری و پایداری در بخش کشاورزی-2021
Agricultural information systems are an integral part of modern farming and are helping to make a significant contribution to improved farm productivity and profitability. To date, however, there has been a failure to integrate accounting information systems with onfarm data, despite today’s farmers facing unprecedented and interconnected economic and resource pressures. This study explores this problem in more detail, defines the objectives of the solution and develops a model of integrated accounting and agricultural information systems, drawing on a ‘fads and fashions’ framework and advancing our understanding of bundled innovations. Using data from a participatory case study in Australian potato farming, the study integrates accounting data with soil moisture and climate data to track, alert and inform irrigation decisions. Development of preliminary digital software based on the model demonstrates how cost-informed tracking, alerts and forecasting can be supported by bundling accounting information systems and sensing technology. In doing so, the model extends the fads and fashions framework for agricultural information systems and demonstrates how accounting information can be the key for improved water productivity, profitability and agricultural sustainability.
keywords: تصمیم گیری کشاورزی | سیستم های حسابداری یکپارچه | نوآوری های همراه | سنسور | اطلاعات دیجیتال | ایستگاه های آب و هوا | تصویربرداری ماهواره ای | Agricultural decision-making | Integrated accounting systems | Bundled innovations | Sensors | Digital information | Weather stations | Satellite imagery
مقاله انگلیسی
10 Sustainable supply chain management considering technology investments and government intervention
مدیریت پایدار زنجیره تأمین با در نظر گرفتن سرمایه گذاری های فن آوری و مداخلات دولت-2021
With the aggravation of the global environmental crisis, consumers are keen to use green products, and enterprises are more committed to technology investment and innovation to meet consumers’ green preferences. This study considers a supply chain system composed of one manufacturer and one retailer, where the manufacturer invests in green emission reduction technology (GERT) to reduce carbon emissions, and the retailer invests in information disclosure technology to transmit the higher greenness quality of products to consumers. We discuss the technology investment decisions and cooperation strategies between the manufacturer and the retailer, as well as the impacts of government regulations on supply chain members’ decisions. We consider three scenarios: decentralized, government intervention, and cost sharing and government intervention. We derive the optimal technology investment decisions of the manufacturer and retailer. In addition, we identify the conditions for the manufacturer to subsidize the retailer’s disclosure technology costs. The results show that a higher emission reduction subsidy encourages GERT investments and increases supply chain members’ profits. However, when the government sets a higher emission reduction standard, the subsidy neither increases the emission reduction nor benefits the retailer, and hurts the manufacturer’s profit. We also demonstrate that when there is cost sharing and government intervention, emission reduction and supply chain performance are always better than in the other scenarios.
Keywords: Emission reduction | Information disclosure | Technology investments | Government intervention | Sustainable supply chain management
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi