دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Integer programming::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - Integer programming

تعداد مقالات یافته شده: 37
ردیف عنوان نوع
1 A multi-objective fuzzy robust stochastic model for designing a sustainable-resilient-responsive supply chain network
یک مدل تصادفی محکم فازی چند هدفه برای طراحی یک شبکه زنجیره تأمین پایدار ، قابل انعطاف و پاسخگو-2021
This study proposes a multi-objective mixed-integer programming model to configure a sustainable supply chain network while considering resilience and responsiveness measures. The model aims at minimizing the total costs and environmental damages while maximizing the social impacts, as well as the responsiveness and resilience levels of the supply chain network. An improved version of the fuzzy robust stochastic optimization approach is proposed to tackle the uncertain data arising in the dynamic business environment. Furthermore, a new version of meta-goal programming named the multi-choice meta-goal programming associated with a utility function is developed to solve the resulting multi-objective model. A case study in the water heater industry is investigated to illustrate the application of the proposed model and its solution approach. The numerical results validate the proposed model and the developed solution method. Finally, interactions between the sustainability, responsiveness, and resilience dimensions are investigated and several sensitivity analyses are performed on critical parameters by which useful managerial insights are provided.
Keywords: Supply chain network design | Sustainability | Resilience | Responsiveness | Fuzzy robust stochastic optimization | Multi-choice meta-goal programming
مقاله انگلیسی
2 Data, data flows, and model specifications for linking multi-level contribution margin accounting with multi-level fixed-charge problems
داده‌ها، جریان‌های داده، و مشخصات مدل برای پیوند حسابداری حاشیه سهم چندسطحی با مشکلات شارژ ثابت چندسطحی-2021
This article describes the data, data flows, and spreadsheet implementations for linking multi-level contribution margin accounting as a subsystem in cost accounting with several versions of a multi-level fixed-charge problem (MLFCP), the latter based on the optimization approach in operations research. This linkage can reveal previously hidden optimization potentials within the framework of multi-level contribution margin accounting, thus providing better information for decision making in companies and other organizations. For the data, plausible fictitious values have been assumed taking into consideration the calculation principles in cost accounting where applicable. They include resourcerelated data, market-related data, and data from cost accounting needed to analyze the profitability of a companys´ products and organizational entities in the presence of hierarchically structured fixed costs. The data are processed and analyzed by means of mathematical optimization techniques and sensitivity analysis. The linkage between multi-level contribution margin accounting and MLFCP is implemented in three spreadsheet files, including versions for deterministic optimization, stochastic optimization, and robust optimization. This paper provides specifications for compatible solver add-ins and for executing sensitivity analysis. The data and spreadsheet implementations described in this article were used in a research article entitled “Making better decisions by applying mathematical optimization to cost accounting: An advanced approach to multi-level contribution margin accounting” [1]. The data sets and the spreadsheet implementations may be reused a) by researchers in management and cost accounting as well as in operations research and quantitative methods for verification and for further development of the linkage concept and of the underlying optimization models; b) by practitioners for gaining insight into the data requirements, methods, and benefits of the proposed linkage, thus supporting continuing education; and c) by instructors in academia who may find the data and spreadsheets valuable for classroom use in advanced courses. The complete spreadsheet implementations in the form of three ready-touse Excel files (deterministic, stochastic, and robust version) are available for download at Mendeley Data. They may serve as customizable templates for various use cases in research, practice, and education.
keywords: حسابداری هزینه | تحقیق در عملیات | مشکل ثابت شارژ | بهینه سازی | برنامه نویسی صحیح | تجزیه و تحلیل میزان حساسیت | بهینه سازی تصادفی | صفحه گسترده | Cost accounting | Operations research | Fixed-charge problem | Optimization | Integer programming | Sensitivity analysis | Stochastic optimization | Spreadsheet
مقاله انگلیسی
3 Making better decisions by applying mathematical optimization to cost accounting: An advanced approach to multi-level contribution margin accounting
تصمیم گیری های بهتر را با استفاده از بهینه سازی ریاضی به هزینه حسابداری: یک رویکرد پیشرفته به حسابداری حاشیه کمک چند سطح-2021
The purpose of multi-level contribution margin accounting in cost accounting is to analyze the profitability of products and organizational entities with appropriate allocation of fixed costs and to provide relevant information for short-term, medium- and longer-term decisions. However, the conventional framework of multi-level contribution margin accounting does not usually incorporate a mathematical optimization method that simultaneously integrates variable and fixed costs to determine the best possible product mix within hierarchically structured organizations. This may be surprising in that operations research provides an optimization model in the form of the fixed-charge problem (FCP) that takes into account not only variable costs but also fixed costs of the activities to be planned. This paper links the two approaches by expanding the FCP to a multi-level fixed-charge problem (MLFCP), which maps the hierarchical decomposition of fixed costs in accordance with multi-level contribution margin accounting. In this way, previously hidden optimization potentials can be made visible within the framework of multi-level contribution margin accounting. Applying the linkage to a case study illustrates that the original assessment of profitability gained on the sole basis of a multi-level contribution margin calculation might turn out to be inappropriate or even inverted as soon as mathematical optimization is utilized: products, divisions, and other reference objects for fixed cost allocation, which at first glance seem to be profitable (or unprofitable) might be revealed as actually unprofitable (or profitable), when the multi-level contribution margin calculation is linked to the MLFCP. Furthermore, the proposed concept facilitates assessment of the costs of an increasing variant diversity, which also demonstrates that common rules on how to interpret a multi-level contribution margin calculation may have to be revised in some cases from the viewpoint of optimization. Finally, the impact of changes in the fixed cost structure and other parameters is tested via sensitivity analyses and stochastic optimization.
keywords: حسابداری هزینه | حد مشارکت، محدوده مشارکت | هزینه های ثابت | نرم افزار | مخلوط محصول | تصمیم گیری | تحقیق در عملیات | مشکل ثابت شارژ | مشکل چند سطح قابل شارژ | بهینه سازی | برنامه نویسی صحیح | تجزیه و تحلیل میزان حساسیت | بهینه سازی تصادفی | صفحه گسترده | مطالعه موردی | Cost accounting | Contribution margin | Fixed costs | Profitability | Product mix | Decision making | Operations research | Fixed-charge problem | Multi-level fixed-charge problem | Optimization | Integer programming | Sensitivity analysis | Stochastic optimization | Spreadsheet | Case study
مقاله انگلیسی
4 Holistic cognitive conflict chain management framework in supply chain management
چارچوب جامع مدیریت زنجیره تعارض شناختی در مدیریت زنجیره تامین-2021
Closed-loop supply chains (CLSCs) have received considerable attention because of various economic and regulatory factors. A CLSC is characterized by more complicated network structures and higher uncertainties compared to traditional supply chain networks. Therefore, reliable CLSCs are being increasingly emphasized in academic circles due to the vast impacts of disruptions such as natural disasters and terrorist attacks. This paper studies a reliable location-inventory problem in a CLSC considering the mutual effects between failures of forward and reverse distribution centers (DCs) when they are co-located. The disruption probability of a co-located forward DC is different from that of a standalone forward DC, i.e., probabilistic disruptions are dependent on facility type. The problem is formulated as a nonconvex mixed-integer programming problem. A decomposition approach based on the outer approximation (DOA) algorithm is proposed to address the resulting model. The algorithm alternately solves relaxed master problems (mixed-integer linear programs, MILPs) and two nonlinear programming (NLPs) problems. Extensive numerical experiments are conducted to evaluate the performance of the proposed solution approach, after which managerial insights are explored.
Keywords: Closed-loop supply chain | Reliable location-inventory problem | Nonconvex optimization | Outer approximation
مقاله انگلیسی
5 An integrated production-logistics-crop rotation planning model for sugar beet supply chains
یک مدل برنامه ریزی تولید-لجستیک و چرخش محصول برای زنجیره های تامین چغندر قند-2021
This paper presents an integrated strategic-tactical planning model for the sugar beet supply chain problem. The model includes the critical agricultural and industrial decisions coupled with the transportation of crops by capacitated vehicles from farms to the processing facilities. In the agricultural stage, the proposed model is used to analyze both agronomic and operational constraints for achieving a sustainable farming system through feasible strategic crop rotation plans. These plans integrate crop sequences with temporal and spatial variations while considering the known seasonal demand. The agricultural decisions involve crops planting and harvesting decisions to fulfill both fresh produce crops and processing demands. In the industrial stage, the key decisions include aggregate production plans for processing the harvested beet, as well as managing the shipping and storage of these agro-materials in the production facility. In this paper, a binary integer programming model is formulated with the objective of minimizing the overall operational cost including transportation and inventory of processed and non-processed beets. A unique time dimension was added to the planning horizon to allow crop rotation planning between different cropping seasons. A realistic case is used to test the formulated model and elaborate its complexity.
Keywords: Agro-food supply chain | Agricultural planning | Crop rotation planning | Linear programming
مقاله انگلیسی
6 A possibilistic mathematical programming model to control the flow of relief commodities in humanitarian supply chains
یک مدل برنامه ریزی ریاضی احتمالی برای کنترل جریان کالاهای امدادی در زنجیره های تأمین بشردوستانه-2021
In emergency situations, disaster relief organizations are faced with the difficult decision of how to allocate scarce resources in an efficient manner in order to provide the best possible relief action. This paper aims to provide an analytical model that will help relief organizations in reducing human suffering following a disaster while maintaining an acceptable level of cost efficiency. A mathematical model is introduced to optimize the relief distribution problem which considers the social cost —the total sum of logistics and deprivation costs. The fuzzy nature of the deprivation cost function is addressed with possibilistic mixed integer programming with fuzzy objectives to reflect variation in deprivation costs perceptions. The model is solved using the Rolling Horizon method in a sequence of iterations. In each iteration, part of the planning horizon is modeled in detail and the rest of the time horizon is represented in an aggregated manner. The model is tested both empirically and on a case study of internal displacement in northwest Syria. Computational results showed that considering the demographic structure in affected areas and reflecting it to the deprivation cost function helped to reach better prioritization in distribution of commodities. The rolling horizon methodology is also found to be efficient in solving large scale instances and in capturing the dynamic changes in demand and supply parameters.
Keywords: Humanitarian logistics | Possibilistic linear programming | Rolling horizon | Deprivation cost | Inventory allocation
مقاله انگلیسی
7 Supply Chain Network Design Considering Customer Psychological Behavior-A 4PL Perspective
طراحی شبکه زنجیره تأمین با در نظر گرفتن رفتار روانشناختی مشتری-دیدگاه 4PL-2021
From the perspective of Fourth Party Logistics, a novel supply chain network design problem considering customer psychological behavior is proposed in this paper. First, we calculate the minimum cost of the supply chain network design in Fourth Party Logistics when the demand of customers is fully satisfied. In the shortage of the investment in the process of supply chain network design, the demand of customers can be partially satisfied. Then, customer psychological behavior is considered to maximize the value function of customer satisfaction under cost constraint. After introducing the definitions of the psychological reference point and the service level for customers based on the prospect theory, we formulate a non-linear integer programming model for Fourth Party Logistics network design problem. Since the objective function of the proposed model is non-linear, an approximation linearization method is introduced to adjust the proposed model to be an equivalent linear model. Numerical experiments are designed to justify the effectiveness of the proposed method. Through a thorough analysis on customer psychological behavior, it can be seen that customers tend to be more risk-averse for gains than risk-seeking for losses in Fourth Party Logistics supply chain network design. Moreover, valuable investment insights are recapitulated. This proposed method provides an effective tool for a Fourth Party Logistics provider to give reasonable suggestions to an investor in Fourth Party Logistics supply chain network design. Furthermore, we extended the basic model of 4PL supply chain network design considering customer satisfaction with multiple commodities and provided a solution method based on greedy adding heuristic to further reduce the calculation time for large scale cases.
Key words: Fourth Party Logistics | Supply Chain Network Design | Psychological Behavior | Customer Satisfaction | Approximation Linearization
مقاله انگلیسی
8 An efficient optimization framework for tracking multiple quality attributes in supply chains of perishable products
یک چارچوب بهینه سازی کارآمد برای ردیابی چندین ویژگی کیفی در زنجیره های تأمین محصولات فاسدشدنی-2021
Improved supply chain optimization strategies can play a major role in addressing global food security and safety in years to come. In particular, tighter safety regulations, changing consumer quality requirements and more stringent market competition call upon integrated supply chain decision-making frameworks that explicitly consider product quality control. This effort requires metrics of quality that accurately reflect product physico-chemical properties, as well as consumer purchasing preferences. However, a critical challenge linked to embedding the complex dynamics of the evolution of product quality in time within supply chain models is the large-scale nature of the ensuing optimization problems, which are computationally intractable even for moderate-size, single-item systems. In the present work, we introduce a computationally efficient optimal production and distribution planning framework for perishable products having multiple quality attributes that evolve in time as a function of environmental conditions during shipment and storage. We also propose a model reduction strategy and a decomposition framework that enhance the scalability of our approach. We perform extensive numerical simulations using different network instances to validate our theoretical findings, as well as to demonstrate the advantages of the proposed supply chain management scheme.
Keywords: Supply chain management | Quality control | Mixed integer programming | Perishable products
مقاله انگلیسی
9 A fuzzy bi-level optimization model for multi-period post-disaster relief distribution in sustainable humanitarian supply chains
یک مدل بهینه سازی سطح دو فازی برای توزیع امداد پس از فاجعه چند دوره ای در زنجیره های تأمین بشردوستانه پایدار-2021
In the aftermath of large-scale natural disasters, supply shortage and inequitable distribution cause various losses, hindering humanitarian supply chains’ performance. The optimal decisions are difficult due to the complexity arising from the multi-period post-disaster consideration, uncertainty of supplies, hierarchal decision levels and conflicting objectives in sustainable humanitarian supply chains (SHSCs). This paper formulates the problem as a fuzzy tri-objective bi-level integer programming model to minimize the unmet demand rate, potential environmental risks, emergency costs on the upper level of decision hierarchy and maximize survivors’ perceived satisfaction on the lower level of decision hierarchy. A hybrid global criterion method is devised to incorporate a primal-dual algorithm, expected value and branch-and-bound approach in solving the model. A case study using data from the Wenchuan earthquake is presented to evaluate the proposed model. Study results indicate that the hybrid global criterion method guides an optimal strategy for such a complex problem within a reasonable computational time. More attention should be attached to the environmental and economic sustainability aspects in SHSCs after golden rescue stage. The proposed bi-level optimization model has the ad- vantages of reducing the total unmet demand rate, total potential environmental risks and total emergency costs. If the decision-agents with higher authorities act as the leaders with dominant power in SHSCs, the optimal decisions, respectively taking hierarchical and horizontal relationships into account would result in equal performance.
Keywords: Multi-period post-disaster relief distribution | Hierarchical decisions | Sustainable humanitarian supply chains | Fuzzy bi-level integer programming model | Hybrid global criterion method
مقاله انگلیسی
10 An interval-stochastic programming based approach for a fully uncertain multi-objective and multi-mode resource investment project scheduling problem with an application to ERP project implementation
یک رویکرد مبتنی بر برنامه نویسی فاصله ای تصادفی برای یک هدف چندجانبه کاملاً نامشخص و برنامه زمانبندی پروژه سرمایه گذاری منابع چند حالته با برنامه ای برای اجرای پروژه ERP-2020
Most of the real-life project scheduling cases may involve different types of uncertainties simultane- ously such as randomness, fuzziness and dynamism. Based on this motivation, the present paper pro- poses a novel interval programming and chance constrained optimization based hybrid solution approach for a fully uncertain, multi-objective and multi-mode resource investment project scheduling problem (MRIPSP). The classical discrete-time binary integer programming formulation of the problem is extended by incorporating both the interval-valued and interval-stochastic project parameters as well as variables. In addition to the uncertain project parameters/inputs, the completion times of the activities which rep- resent the project schedule and the availabilities of the renewable project resources are also stated as uncertain project variables and represented by interval numbers. Then, the proposed interval-stochastic multi-mode resource investment project scheduling (IS-MRIPSP) model is converted into its crisp equiva- lent form by using the proposed approach. The proposed approach is also able to consider different types of project scheduling risks and produces more reliable and risk-free solutions according to the project manager’s attitude toward risks. Furthermore, in addition to the classical makespan objective, effective and efficient utilization of the renewable project resources, i.e., human resources, is also targeted. The efficiency and reliability factors of the human resources are also taken into consideration. In order to generate balanced project schedules which tradeoffbetween the project time and total human resource costs, compromise programming approach is adapted. Finally, in order to test the validity and practicality of the proposed approach, a real-life application is presented for an enterprise resource planning (ERP) implementation project scheduling problem of an international industrial software company.
Keywords: Resource investment project scheduling | Interval programming | Chance-constrained programming | Human resource allocation | ERP project management | Risk attitude
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi