دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Internal social capital::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Internal social capital

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 سفارشی سازی خدمات حرفه ای شرکت به شرکت (B2B): نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی داخلی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
شرکت های فعال در خدمات حرفه ای (B2B) یا شرکت به شرکت اغلب خدمات بسیار سفارشی را به مشتریان خود عرضه می کنند. سفارشی کردن خدمات حرفه ای شرکت به شرکت یک فرآیند پیچیده از نظر دانش است و نیازمند تلاش های هماهنگ از سوی افراد ماهر و متخصص است. با تکیه بر روش سفارشی سازی و تئوری سرمایه اجتماعی، یک مدل سرمایه فکری جهت سفارشی سازی خدمات حرفه ای شرکت به شرکت را پیشنهاد و بررسی می کنیم که بر دو استدلال بنیادی استوار است. اول اینکه سه جنبه مختلف سرمایه فکری، که عبارتند از شناخت کارمندان از مشتریان، دانش و توانایی های فنی کارمندان, و خلاقیت سازمانی، قابلیت شرکت ها در سفارشی کردن خدمات حرفه ای شرکت به شرکت را بیشتر می کند. دوم آنکه سرمایه اجتماعی داخلی پیش درآمد سرمایه فکری تلقی می شود و به شرکت ها امکان می دهد خدمات حرفه ای سفارشی شرکت به شرکت را به بهترین نحو ارائه کنند. در این راستا, تحلیل داده بدست آمده از مخبران کلیدی 161 شرکت تحقیقات بازاریابی، حمایتگر ما هستند.
کلمات کلیدی: سفارشی سازی | خدمات حرفه ای شرکت به شرکت | سرمایه فکری | سرمایه اجتماعی داخلی
مقاله ترجمه شده
2 آیا رهبری اخلاقی سرپرست ها منجر به تولید سرمایه اجتماعی درونی می شود؟
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
اخلاق اخیرا در بحث های پیرامون تولید سرمایه اجتماعی جایگاه ویژه ای پیدا کرده. علیرغم پیشرفت تئوری در این حوزه، اما همچنان تحقیقات تجربی در آن کم است. هدف این مطالعه بررسی تجربی رهبری اخلاقی سوپروایزرها یا سرپرست ها به عنوان عامل پیش بینی کننده و مقدمات سرمایه اجتماعی شرکت است. ما بر اساس تئوری یادگیری اجتماعی استدلال می کنیم که کارکنان می توانند استانداردهای رفتار درست را با مشاهده رفتار الگوهای خود فرا بگیرند. سرپرست ها با نمایش و پیاده سازی رفتار اخلاقی می توانند فرآیندی را تسهیل کنند که از طرق آن کارکنان یاد می گیرند نسبت به دیگران احساس دلسوزی و همدردی داشته باشند و روابط موثر بنیادین با آنها ایجاد کنند. داده ها از 408 دانشجوی اسپانیایی، فرانسوی و پرتقالی گردآوری می شوند که به صورت پاره وقت در رشته MBA تحصیل می کنند. با استفاده از تکنیک های مدلسازی معادله ساختاری، ما نشان می دهیم که رهبری اخلاقی سرپرست ها می تواند تاثیر چشمگیری روی ابعاد ساختاری، ارتباطی و شناختی سرمایه اجتماعی داشته باشد.
واژگان کلیدی: رهبری اخلاقی | سرپرست | سرمایه اجتماعی درونی | یادگیری اجتماعی | مدلسازی معادله ساختاری
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi