دانلود و نمایش مقالات مرتبط با International new ventures (INVs)::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - International new ventures (INVs)

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 کارآفرینی بین‌المللی در دنیای پساکرونا
سال انتشار: 20121 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
دنیای پساکرونا چگونه خواهد بود؟ نقش کارآفرینی بین‌المللی (IE) در دنیای جدید چه خواهد بود؟ این مقاله در تلاشش است به دو پرسش پاسخ دهد و بر تغییرات ایجادشده توسط کووید و نحوه‌ی اثرگذاری احتمالی آن بر حوزه و نوع فعالیت‌های کارآفرینی بین‌المللی در سالیان پیش رو تأکید دارد. این مقاله به بررسی عملکرد احتمالی کارآفرینان و شکل‌دهی نظم جهانی نوظهور می‌پردازد. مقاله‌ی پیش رو با تشریح پیامدهای این تغییرات برای کارآفرینی IE، الگویی برای پژوهش آینده ارائه می‌دهد.
کلیدواژه ها: کارآفرینی بین‌المللی | سرمایه‌گذاری‌های جدید بین‌المللی (INV ها) | کووید-19 | تغییرات سازمانی | دیجیتالی شدن | نوآوری | الگوی پژوهشی
مقاله ترجمه شده
2 کارآفرینی بین‌المللی در دنیای پساکرونا
سال انتشار: 2021 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
دنیای پساکرونا چگونه خواهد بود؟ نقش کارآفرینی بین‌المللی (IE) در دنیای جدید چه خواهد بود؟ این مقاله در تلاشش است به دو پرسش پاسخ دهد و بر تغییرات ایجادشده توسط کووید و نحوه‌ی اثرگذاری احتمالی آن بر حوزه و نوع فعالیت‌های کارآفرینی بین‌المللی در سالیان پیش رو تأکید دارد. این مقاله به بررسی عملکرد احتمالی کارآفرینان و شکل‌دهی نظم جهانی نوظهور می‌پردازد. مقاله‌ی پیش رو با تشریح پیامدهای این تغییرات برای کارآفرینی IE، الگویی برای پژوهش آینده ارائه می‌دهد.
کلیدواژه ها: کارآفرینی بین‌المللی | سرمایه‌گذاری‌های جدید بین‌المللی (INV ها) | کووید-19 | تغییرات سازمانی | دیجیتالی شدن | نوآوری | الگوی پژوهشی
مقاله ترجمه شده
3 International entrepreneurship in the post Covid world
کارآفرینی بین المللی در جهان Covid-2020
How will the world look post Covid-19? What is the role of international entrepreneurship (IE) in this new world? This article attempts to answer these two questions. It highlights the changes caused by Covid and how they might affect the scope and types of international entrepreneurial activities in years to come. It also discusses how international entrepreneurs are likely to operate and shape the emerging world order. The article concludes by outlining the implications of these changes for IE scholarship, offering an agenda for future research.
Keywords: International entrepreneurship | International new ventures (INVs) | Covid-19 | Institutional change | Digitalization | Innovation | Research agenda
مقاله انگلیسی
4 Entrepreneurial marketing of international high-tech business-to-business new ventures: A decision-making process perspective
بازاریابی کارآفرینی بین المللی با تکنولوژی بالا تجاری به تجاری سرمایه گذاری های جدید: دیدگاه فرایند تصمیم گیری-2017
Knowledge of how entrepreneurial marketing is conducted in industrial markets is currently rather weak. This study explores the marketing decision-making process of entrepreneurs undertaking entrepreneurial marketing in international new ventures (INVs) operating in high-tech business-to-business markets. A qualitative study conducted with entrepreneurs from four case firms reveals that due to the iterative, incremental, and co creative nature of the process, marketing decision making in high-tech business-to-business INVs that is more effectual than causal results in more entrepreneurial marketing. A novel finding is that entrepreneurs alternate causal and effectual marketing forms as a result of their ambidextrous entrepreneurialism, and variations in the internal uncertainty, technological uncertainty, and any market turbulence faced by the firm. We develop a dynamic model presenting the alternation between effectual and causal processes, and the feedback loop of en trepreneurial marketing. The research offers implications for the management of organizations operating under conditions of uncertainty on how their decision-making processes can optimize entrepreneurial marketing, how to create new markets, and how to reduce the perceived uncertainty in industrial markets.
Keywords: Entrepreneurial marketing | International new venture | Decision-making process | Effectuation | Causation | Business-to-business | High-tech
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi