دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Internet of Things::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - Internet of Things

تعداد مقالات یافته شده: 635
ردیف عنوان نوع
1 Towards resilient and sustainable supply of critical elements from the copper supply chain: A review
به سمت تأمین انعطاف پذیر و پایدار عناصر حیاتی از زنجیره تامین مس: یک مرور-2021
The highly specialized materials needed for the de-carbonization of energy, smart devices and the internet of things have created supply concerns of critical elements used in these applications. Several critical elements are produced as by-products from base metal mining and processing. Increasing the capture of critical elements from existing operations should lead to a more resilient and sustainable supply of these elements. Towards this goal, this paper presents a review of the distribution behavior of five critical elements (selenium, tellurium, arsenic, antimony and bismuth) through the primary copper pyrometallurgical supply chain. This review identifies gaps in the distribution/concentration data of these elements in deposits and during mineral processing. Smelter dusts, refinery slimes and electrolyte are points of enrichment that can be targeted for additional recovery of these elements. Using published data, copper smelter dusts appear to contain enough arsenic and bismuth to meet the world’s supply needs. Industrial data collected from 29 refineries and represents ~46% of the worlds electrorefining production was extrapolated to examine the contained annual content of these five elements. Copper anodes contain 7900 tones/yr of selenium, 2300 tonnes/yr of tellurium, 24,000 tones/yr arsenic, 7100tonnes/yr of antimony and 5100 tones/yr of bismuth. The selenium and tellurium contents are 2–3 times and 4–5 times more than the current world’s annual production of these elements, respectively. While technology development in the processing of smelter dusts and refinery slimes could provide important breakthroughs, government and corporate collaboration are likely needed to encourage increased recovery of selenium, tellurium, arsenic, antimony and bismuth from the primary copper pyrometallurgical supply chain.
Keywords: Critical elements | Copper | Ore | Flotation | Smelting | Refining
مقاله انگلیسی
2 Supply chain financial service management system based on block chain IoT data sharing and edge computing
سیستم مدیریت خدمات مالی زنجیره تامین مبتنی بر اشتراک داده های اینترنت اشیا زنجیره بلاکچین و محاسبات لبه ای-2021
The implementation of the ‘‘Internet +” policy advocated by the state has also led to rapid development of Internet finance. In order to promote changes in business development models, as a pioneering work for banks serving the real economy, supply chains are being developed to address small and medium-sized enterprises. The financing of enterprises, the transformation and development needs of banks themselves, and the promotion of logistics technology. Edge computing refers to an open platform that integrates network, data processing, storage and application core functions, and can provide the closest end-of-page service near the object data source to meet real-time, application intelligence, security and privacy Sexual needs. The core of supply chain financing is to establish an optimized plan that can effectively control supply chain financing. By integrating the financing literature of the supply chain, the settlement cost in the supply chain can be solved. Based on theoretical research, this article analyzes supply chain financing and block chain technology. Combined with the current specific situation of block chain in supply chain financing, the management system, cash flow of the supply chain, and risk control system are analyzed. All parties to the supply chain financing optimize the supply chain financing risk control system while reducing business costs and improving corporate efficiency, which greatly reduces the risks of all parties in the supply chain financing. The block chain Iota environment based on shared data and advanced data processing has very powerful theoretical and practical significance for promoting the development of commercial banks and enterprises.
KEYWORDS: Block chain | Internet of things | Edge computing | Supply chain finance | Commercial bank
مقاله انگلیسی
3 Utilizing IoT to design a relief supply chain network for the SARS-COV-2 pandemic
استفاده از اینترنت اشیا برای طراحی شبکه زنجیره تأمین امداد برای همه گیری SARS-COV-2-2021
The current universally challenging SARS-COV-2 pandemic has transcended all the social, logical, economic, and mortal boundaries regarding global operations. Although myriad global societies tried to address this issue, most of the employed efforts seem superficial and failed to deal with the problem, especially in the healthcare sector. On the other hand, the Internet of Things (IoT) has enabled healthcare system for both better understanding of the patient’s condition and appropriate monitoring in a remote fashion. However, there has always been a gap for utilizing this approach on the healthcare system especially in agitated condition of the pandemics. Therefore, in this study, we develop two innovative approaches to design a relief supply chain network is by using IoT to address multiple suspected cases during a pandemic like the SARS-COV-2 outbreak. The first approach (prioritizing approach) minimizes the maximum ambulances response time, while the second approach (allocating approach) minimizes the total critical response time. Each approach is validated and investigated utilizing several test problems and a real case in Iran as well. A set of efficient meta-heuristics and hybrid ones is developed to optimize the proposed models. The proposed approaches have shown their versatility in various harsh SARS-COV-2 pandemic situations being dealt with by managers. Finally, we compare the two proposed approaches in terms of response time and route optimization using a real case study in Iran. Implementing the proposed IoT-based methodology in three consecutive weeks, the results showed 35.54% decrease in the number of confirmed cases.© 2021 Elsevier B.V. All rights reserved.
Keywords: Supply chain design | Epidemic outbreaks | Industry 4.0 | COVID-19 | SARS-COV-2
مقاله انگلیسی
4 Uncovering research streams on agri-food supply chain management: A bibliometric study
کشف جریانهای تحقیق در مورد مدیریت زنجیره تأمین مواد غذایی کشاورزی: یک مطالعه کتابشناختی-2021
This study carried out a bibliometric analysis to critically review the evolution of the agri-food supply chain (AFSC) research field over the period of 2008–2019. A set of 1236 articles was analyzed from the Web of Science database. Besides using different analytical scientometric tools (topic mapping, co-citation, co-authorship and overlay visualization networks), this study identified frequently-used keywords, new and hot research topics and frequently-studied supply chain management (SCM) practices. Frequently used keywords are food supply chain, food waste, sustainability, food safety, SCM, food industry, and food security. New research themes include contract, blockchain, internet of things, resilience, and short food supply chain, a topic that demands further research especially due to the international COVID-19 pandemic and the need of farmers to be closer to the consumers. Hot research topics, that is, subjects that have been studied in highly cited papers were also identified include life cycle assessment, environmental impact, packaging, water use, food waste prevention, food waste generation, blockchain and carbon footprint. Among SCM practices, this study observed that risk and sustainable SCM are frequently used keywords. Procurement and reverse logistics were observed in fewer studies. SCM, food waste, food quality, GHG emissions and risk management are sustainable SCM practices frequently observed.
Keywords: Agri-food supply chain | Bibliometric analysis | Co-authorship | Co-citation analysis | Scientometrics | Supply chain management practices
مقاله انگلیسی
5 Research on the financing income of supply chains based on an E-commerce platform
تحقیق در مورد درآمد تأمین مالی زنجیره های تأمین براساس یک بستر تجارت الکترونیکی-2021
Rapid economic development has brought about the expansion of the supply chain. In the context of the demand for finance and emerging financial technology tools, supply chain finance on e-commerce platforms is developing rapidly. It not only strengthens the ability to serve the real economy, but also brings market risks caused by excessive supply chains. In the Internet era, IoT technology promotes the exchange of information, while it also has certain risk characteristics. This research implements the peaks over threshold (POT) model to investigate the value at risk (VaR) and expected loss (ES) in the supply chain of e-commerce platforms under the risk of un- expected changes in the market. The study finds that the supply chain of e-commerce platforms based on Internet of Things (IoT) technology suffers less risk in losses. The application and expansion of this technology will effectively lower the market risk of supply chain finance and better serve economic development.
Keywords: E-commerce platform | Supply chain | Market risk | POT model
مقاله انگلیسی
6 Blockchain-based royalty contract transactions scheme for Industry 4:0 supply-chain management
طرح معاملات قرارداد حق امتیاز مبتنی بر بلاکچین برای مدیریت زنجیره تأمین صنعت 4:0-2021
Industry 4.0-based oil and gas supply-chain (OaG-SC) industry automates and efficiently executes most of the processes by using cloud computing (CC), artificial intelligence (AI), Internet of things (IoT), and industrial Internet of things (IIoT). However, managing various operations in OaG-SC industries is a challenging task due to the involvement of various stakeholders. It includes landowners, Oil and Gas (OaG) company operators, surveyors, local and national level government bodies, financial institutions, and insurance institutions. During mining, OaG company needs to pay incentives as a royalty to the landowners. In the traditional existing schemes, the process of royalty transaction is performed between the OaG company and landowners as per the contract between them before the start of the actual mining process. These contracts can be manipulated by attackers (insiders or outsiders) for their advantages, creating an unreliable and un-trusted royalty transaction. It may increase disputes between both parties. Hence, a reliable, cost-effective, trusted, secure, and tamper-resistant scheme is required to execute royalty contract transactions in the OaG industry. Motivated from these research gaps, in this paper, we propose a blockchain-based scheme, which securely executes the royalty transactions among various stakeholders in OaG industries. We evaluated the performance of the proposed scheme and the smart contracts’ functionalities and compared it with the existing state-of-the-art schemes using various parameters. The results obtained illustrate the superiority of the proposed scheme compared to the existing schemes in the literature.
Keywords: Blockchain | Smart contract | Oil and gas industry | Supply chain management | Royalty
مقاله انگلیسی
7 Circular food supply chains – Impact on value addition and safety
زنجیره های تأمین مواد غذایی دایره ای - تأثیر بر ارزش افزوده و ایمنی-2021
Background: The “linear” manufacturing processes generate waste materials and products that after their use end up in landfills and incinerators. Circular supply chains implement one of the basic concepts of the bioeconomic, i. e., collecting waste streams in order to recycle them into new products, thus achieving a more sustainable production system. Scope and approach: This paper is focused on the application of a circular supply chain concept within the food system, with the aims to: a) outline the advantages of this approach in terms of value addition; b) discuss the impact of the increased complexity of circular supply chains on food safety; and c) propose management solutions. To link theoretical principles with empirical data, winemaking was chosen as a case study because of the high volumes of valuable byproducts produced globally. Key findings and conclusions: Circular food supply chains can potentially generate added-value foods. However, new loops in the food supply chains could also bring about new risks. The main challenges are likelihood of food contamination and loss of identification due to batch dispersion. Hence, a holistic approach of research is needed to integrate the value addition strategy with risk analysis and to apply forecasting and optimization studies to the whole supply chain. At the operational level, Internet of Things could represent a powerful management tool. Moreover, the management system within a circular supply chain should be conceived and implemented beyond the company level, involving all the trading partners in order to ensure high transparency, interconnectivity and thus efficacy.
Keywords: Circular supply chain | Value addition | Food safety | Risk analysis | Traceability
مقاله انگلیسی
8 به سمت لبه هوشمند: ارتباطات بی سیم به یادگیری ماشین می‌رسد
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
احیای هوش مصنوعی در اواخر (AI) تقریباً در هر شاخه‌ای از علم و فناوری، انقلابی ایجاد کرده است. با توجه به گجت‌های تلفن همراه هوشمند و همه جا حاضر و دستگاه‌های اینترنت اشیا (IoT)، انتظار می‌رود که اکثر برنامه‌های هوشمند را بتوان در لبه‌ی شبکه‌های بی سیم استقرار داد. این روند باعث شده است، تمایل قوی برای تحقق «لبه هوشمند» ایجاد شود تا از برنامه‌های کاربردی مجهز به AI در دستگاه‌های لبه مختلف استفاده شود. بر این اساس، یک حوزه‌ی پژوهشی جدید به نام یادگیری لبه به ظهور رسیده است که از دو رشته عبور می‌کند و انقلابی در آنها ایجاد می‌کند: ارتباطات بی سیم و یادگیری ماشین. یک موضوع اصلی در یادگیری لبه غلبه بر قدرت محاسباتی محدود و همچنین داده‌های محدود در هر دستگاه لبه است. این امر با استفاده از پلت فرم محاسبات لبه تلفن همراه (MEC) و استخراج داده‌های عظیم توزیع شده در تعداد زیادی دستگاه لبه محقق شده است. در چنین سیستم‌هایی، یادگیری از داده توزیع شده و برقراری ارتباط بین سرور لبه و دستگاه‌ها دو جنبه‌ی حیاتی و مهم است و همجوشی آنها، چالش‌های پژوهشی جدید و زیادی را به همراه دارد. این مقاله از یک مجموعه جدید از اصول طراحی برای ارتباطات بی سیم در یادگیری لبه پشتیبانی می‌کند که در مجموع ارتباطات یادگیری محور نامیده می‌شوند. مثال‌های گویایی ارائه شدند تا اثربخشی این اصول طراحی مشخص شوند و برای این منظور فرصت‌های تحقیقاتی منحصر به فردی شناسایی شدند.
کلمات کلیدی: سرورها | مدل سازی جوی | هوش مصنوعی | پایگاه های داده توزیع شده | ارتباطات بی سیم | یادگیری ماشین | مدل سازی محاسباتی
مقاله ترجمه شده
9 A 2020 perspective on “Transformative value of the Internet of Things and pricing decisions”
چشم انداز 2020 در مورد "ارزش تحول پذیر اینترنت اشیا و تصمیمات قیمت گذاری"-2020
The Internet of Things (IoT) has become increasingly influential, particularly because of the significant new developments in the technologies of big data, cloud computing, 5G, and artificial intelligence. In this paper, we briefly explain how these new developments in the IoT may create a new electronic commerce landscape and opportunities associated with it; these developments pose interesting questions for future research.
Keywords: Internet of Things | Business management | Computational social science (CSS) | Data analytics
مقاله انگلیسی
10 Fast Authentication and Progressive Authorization in Large-Scale IoT: How to Leverage AI for Security Enhancement
احراز هویت سریع و مجوز پیشرو در اینترنت اشیا با مقیاس بزرگ: نحوه استفاده از هوش مصنوعی برای تقویت امنیت-2020
Security provisioning has become the most important design consideration for large-scale Internet of Things (IoT) systems due to their critical roles in supporting diverse vertical applications by connecting heterogenous devices, machines, and industry processes. Conventional authentication and authorization schemes are insufficient to overcome the emerging IoT security challenges due to their reliance on both static digital mechanisms and computational complexity for improving security levels. Furthermore, the isolated security designs for different layers and link segments while ignoring the overall protection leads to cascaded security risks as well as growing communication latency and overhead. In this article, we envision new artificial intelligence (AI)-enabled security provisioning approaches to overcome these issues while achieving fast authentication and progressive authorization. To be more specific, a lightweight intelligent authentication approach is developed by exploring machine learning at the base station to identify the prearranged access time sequences or frequency bands or codes used in IoT devices. Then we propose a holistic authentication and authorization approach, where online machine learning and trust management are adopted for achieving adaptive access control. These new AI-enabled approaches establish the connections between transceivers quickly and enhance security progressively so that communication latency can be reduced and security risks are well controlled in large-scale IoT systems. Finally, we outline several areas for AI-enabled security provisioning for future research.
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi