دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Lane detection::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - Lane detection

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 Advanced lane detection technique for structural highway based on computer vision algorithm
تکنیک تشخیص خط پیشرفته برای بزرگراه ساختاری بر اساس الگوریتم بینایی ماشین-2021
Lane departure detection plays a vital role in the Advanced Driver assistive systems and it improves the vehicle’s active safe driving. A wholesome lane detection method which is based on computer vision techniques, is introduced. The lane boundaries and its radius of curvatures and lane direction were detected from a stream of videos. This video footage was recorded from a camera mounted on the top of a vehicle. We have corrected the camera distortion in the input frame. HLS thresholding and sobel thresholding techniques are applied to the undistorted image for getting focus on the lane lines in the binary image. Then the resulted frame is warped to the bird’s eye by applying the perspective transform. The respective lane line pixels are identified using sliding window search and then left and right lane lines are identified by fitting second-degree polynomials. The lane curvature and deviation from the lane centre are also computed after the identification of the lane. The identified lane boundaries are warped back onto the input image and the radius of lane curvature and vehicle position is calculated and dis- played. Hence this technique is enforced using python programming language and for processing the images open CV is utilized. The obtained result illustrates how the proposed method accurately detects the lane line in different lightning conditions.© 2021 Elsevier Ltd. All rights reserved. Selection and peer-review under responsibility of the scientific committee of the International Conference on Advances in Materials Research – 2019.
Keywords: Lane detection | Sobel thresholding | HLS thresholding | Perspective transform | Sliding window search
مقاله انگلیسی
2 Lane detector for driver assistance systems
آشکارساز خط برای سیستم های کمک راننده-2021
The challenging problem in the traffic system is lane detection. This Lane detection which attracts the computer vision community’s attention. For computer vision and machine learning techniques, the Lane detection which acts as the multi-feature detection problem. Many machine learning techniques are used for lane detection. Driver support system is one of the most important features in the modern vehicles to ensure the safety of the driver and decrease the vehicle accidents on road. Road Lane detection is the most challenging task and complex tasks now-a-days. Road localization and relative position between vehicle and roads which also includes with this. But in this journal, we propose a new method. Here, an on- board camera to be used which is looking outwards are presented here in this work. This proposed technique which can be used for all types of roads like painted, unpainted, curved, straight roads etc in different weather conditions. No need for cam- era calibration and coordination of the transform, may be any changing illumination situation, shadow effects, various road types. No representation for speed limits. This includes that the system acquires the front view using a camera mounted on the vehicles and detect the Lane by applying the code from the Python Programming process. This proposed system does not require any more information about roads. This system which demonstrates a robust performance for Lane detection.© 2021 Elsevier Ltd. All rights reserved. Selection and peer-review under responsibility of the scientific committee of the International Virtual Conference on Sustainable Materials (IVCSM-2k20).
Keywords: Lane detection | Computer vision | ITS | Driver support system | Machine learning techniques | Python programming | ADAS
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi