دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Literature review::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - Literature review

تعداد مقالات یافته شده: 322
ردیف عنوان نوع
1 IoT-based Prediction Models in the Environmental Context: A Systematic Literature Review
مدل‌های پیش‌بینی مبتنی بر اینترنت اشیا در زمینه محیطی: مروری بر ادبیات سیستماتیک-2022
Undoubtedly, during the last years climate change has alerted the research community of the natural environment sector. Furthermore, the advent of Internet of Things (IoT) paradigm has enhanced the research activity in the environmental field offering low-cost sensors. Moreover, artificial intelligence and more specifically, statistical and machine learning methodologies have proved their predictive power in many disciplines and various real-world problems. As a result of the aforementioned, many scientists of the environmental research field have performed prediction models exploiting the strength of IoT data. Hence, insightful information could be extracted from the review of these research works and for this reason, a Systematic Literature Review (SLR) is introduced in the present manuscript in order to summarize the recent studies of the field under specific rules and constraints. From the SLR, 54 primary studies have been extracted during 2017-2021. The analysis showed that many IoT-based prediction models have been applied the previous years in 10 different environmental issues, presenting in the majority of the primary studies promising results.
keywords: Natural Environment | Internet of Things | Prediction Models | Systematic Literature Review
مقاله انگلیسی
2 A Systematic Literature Review of Quantum Computing for Routing Problems
مروری بر ادبیات سیستماتیک محاسبات کوانتومی برای مسائل مسیریابی-2022
Quantum Computing is drawing a significant attention from the current scientific community. The potential advantages offered by this revolutionary paradigm has led to an upsurge of scientific production in different fields such as economics, industry, or logistics. The main purpose of this paper is to collect, organize and systematically examine the literature published so far on the application of Quantum Computing to routing problems. To do this, we embrace the well-established procedure named as Systematic Literature Review. Specifically, we provide a unified, self-contained, and end-to-end review of 18 years of research (from 2004 to 2021) in the intersection of Quantum Computing and routing problems through the analysis of 53 different papers. Several interesting conclusions have been drawn from this analysis, which has been formulated to give a comprehensive summary of the current state of the art by providing answers related to the most recurrent type of study (practical or theoretical), preferred solving approaches (dedicated or hybrid), detected open challenges or most used Quantum Computing device, among others.
INDEX TERMS: Quantum computing | quantum annealer | quantum gates | IBM | DWAVE | traveling salesman problem | vehicle routing problem | routing problems.
مقاله انگلیسی
3 The politics behind scientific knowledge: Sustainable forest management in Latin America
سیاست پشت دانش علمی: مدیریت جنگل پایدار در آمریکای لاتین-2021
Sustainable Forest Management (SFM) seeks to achieve an equilibrium in the economic, social and environ- mental value of all types of forests. This practice contrasts with the conventional view of managing forests, in which the focus is productivity. Thus, discussions about conventional forest management versus sustainable forest management play a central role in the political and scientific agendas. However, knowledge production and its direction can be biased by different contextual factors such as the way funding is assigned by each country, institutional priorities, and constraints on international cooperation. With this paper, we aim to analyze the contribution of scientific knowledge produced in Latin America within the sustainable forest management research landscape by applying a literature review method (Scopus database for 2015–2018 period). Our results show a similar contribution of national and foreign funds and institutions supporting scientific knowledge about SFM in Latin America. Foreign funding comes mainly from United States of America, and Europe. Latin American authors lead high proportion of scientific articles, and authorship gender was more equitable between male and female researchers. The studies were mostly focused on conservation combined with productivity goals, as well as pure conservation goals, although social studies and restoration goals were also present. Our findings highlight a significant contribution to the paradigm shift in half of the scientific articles. Some studies provided recom- mendations (specific or general) derived from their results, but we did not detected a clear relationship with funding origin. Moreover, we found that the high contribution to the paradigm shift (studies supporting SFM instead of traditional management) came from institutions based in Latin America. This article aims to contribute to discussions related to scientific funding in Latin America, the North-South scientific relations, and the future of forest in times of climate change.
keywords: سیاست های جنگلداری | همکاری بین المللی | بررسی ادبیات | منابع طبیعی | تحقیق و توسعه | بودجه پژوهشی | Forestry policies | International cooperation | Literature review | Natural resources | Research and development | Research funding
مقاله انگلیسی
4 Analysing the inhibitors of complexity for achieving sustainability and improving sustainable performance of petroleum supply chain
تجزیه و تحلیل مهارکننده های پیچیدگی برای دستیابی به پایداری و بهبود عملکرد پایدار زنجیره تأمین نفت-2021
In the era of business sustainability, the modern supply chain is becoming complex due to several inhibitors such as uncertainty in the market, technological innovation, environmental protocols, cross-border trade regulations, and many stakeholders’ involvement. In the existing literature, minimal discussion to study the inhibit supply chain complexity (SCC) inhibitors for achieving sustainability. Therefore, the study analyses the inhibitors to SCC and supply chain sustainability (SCS) jointly. The combined examination of the underlying relationship for improving the Petroleum Supply Chain’s sustainable performance (PSC) is arguably one of the complex sectors with a significant impact on the environment and sustainability. The inhibitors to SCC and SCS are identified through extensive literature review and experts’ opinions. Through a structured questionnaire, data were collected from PSC experts. An integrated approach of analytic hierarchy process (AHP) and interpretive structural modelling (ISM) is proposed to prioritize and examine the underlying relationship between inhibitors. This study explores the driving and dependence power of the inhibitors. The results indicate that most of the SCS inhibitors, such as institutional pressures (laws and regulations), strategic lack of strategic supplier alliance, market threat, act as drivers of SCC inhibitors, such as technological complexity, horizontal complexity, and complexity of customers. The study’s findings would help the supply chain managers and the petroleum sector policymakers to make better decision to overcome the challenges for achieving sustainability in PSC.
Keywords: Petroleum supply chain | Environment and sustainability | Complexity | Business strategy | Interpretive structural modelling | Performance
مقاله انگلیسی
5 Wood supply chain risks and risk mitigation strategies: A systematic review focusing on the Northern hemisphere
خطرات زنجیره تامین چوب و استراتژی های کاهش خطر: یک مرور سیستماتیک با تمرکز بر نیمکره شمالی-2021
This paper presents a systematic literature review on both the risks affecting wood supply security and risk mitigation strategies by quantitative and qualitative data analysis. It describes wood-specific supply chain risks, thereupon resulting impacts and counteracting strategies to ensure supply. Risks, impacts, and strategies are documented as basis for a comparative analysis, discussion of results, challenges and research gaps. Finally, the suitability and the limitations of the chosen methodology and the achieved results are discussed. Scanning wood supply chain risks and supply strategies, most of the reviewed papers focus on wood supply for bioenergy generation and only a few studies investigate wood supply chain risk issues for the sawing, wood panel, pulp and paper industries, or biorefineries.This review differs significantly from other reviews in this field as it considers the entire wood value chain including recent studies on new chemical wood-based products and thus provides a more complete picture of the wood-based bioeconomy. Consequently, it contributes to the literature by providing an overarching investigation of the risks affecting wood supply security and possible side effects of a growing wood-based bioeconomy. It was found that comprehensive value chain analyses considering established wood products, large-volume bioenergy products, as well as established and new chemical wood-based products in the context of wood supply security are missing. Studies that map the entire wood value chain with its multilevel interdependences and integrating cascading use of wood are lacking.
Keywords: Wood supply | Wood supply chain risk | Supply risk mitigation | Wood supply strategy | Wood-based bioeconomy
مقاله انگلیسی
6 COVID-19 pandemic related supply chain studies: A systematic review
مطالعات زنجیره تامین مرتبط با همه گیری COVID-19 : مرور سیستماتیک-2021
The global spread of the novel coronavirus, also known as the COVID-19 pandemic, has had a devastating impact on supply chains. Since the pandemic started, scholars have been researching and publishing their studies on the various supply-chain-related issues raised by COVID-19. However, while the number of articles on this subject has been steadily increasing, due to the absence of any systematic literature reviews, it remains unclear what aspects of this disruption have already been studied and what aspects still need to be investigated. The present study systematically reviews existing research on the COVID-19 pandemic in supply chain disciplines. Through a rigorous and systematic search, we identify 74 relevant articles published on or before 28 September 2020. The synthesis of the findings reveals that four broad themes recur in the published work: namely, impacts of the COVID-19 pandemic, resilience strategies for managing impacts and recovery, the role of technology in implementing resilience strategies, and supply chain sustainability in the light of the pandemic. Alongside the synthesis of the findings, this study describes the methodologies, context, and theories used in each piece of research. Our analysis reveals that there is a lack of empirically designed and theoretically grounded studies in this area; hence, the generalizability of the findings, thus far, is limited. Moreover, the analysis reveals that most studies have focused on supply chains for high-demand essential goods and healthcare products, while low-demand items and SMEs have been largely ignored. We also re- view the literature on prior epidemic outbreaks and other disruptions in supply chain disciplines. By considering the findings of these articles alongside research on the COVID-19 pandemic, this study offers research questions and directions for further investigation. These directions can guide scholars in designing and conducting impactful research in the field.
Keywords: Supply chain disciplines | COVID-19 pandemic | Supply chain disruptions | Epidemic outbreaks | Literature review
مقاله انگلیسی
7 Knowledge management and natural disaster preparedness: A systematic literature review and a case study of East Lombok, Indonesia
مدیریت دانش و آمادگی برای بلایای طبیعی: مروری بر ادبیات سیستماتیک و مطالعه موردی شرق لومبوک، اندونزی-2021
Disaster impacts can be significantly reduced with disaster preparedness. Knowledge management is one of the building blocks of disaster preparedness. This paper comprehends the current state of the literature on knowl- edge management in community preparedness towards natural disasters. The paper identifies and develops a categorization of community-related knowledge management in disaster preparedness using a systematic liter- ature review. Subsequently, the categorization is utilized in a case study to determine if community-related knowledge management in the preparedness phase can improve communities’ responses in the event of natu- ral disasters. The case study was conducted in the Lombok Island community of Indonesia, which experienced two major earthquakes in mid-2018 and early 2019. The results show that knowledge transfer and creation towards and among the Lombok community increased after the mid-2018 earthquake. Consequently, the com- munity was better able to respond to the early-2019 earthquake. Better disaster preparedness activity designs are crucial in attracting participation and motivating residents to be more prepared.
keywords: عملیات بشردوستانه | مرحله آمادگی | مدیریت دانش | فاجعه با شروع ناگهانی | زمین لرزه | Humanitarian operations | Preparedness phase | Knowledge management | Sudden-onset disaster | Earthquake
مقاله انگلیسی
8 Benefits of and Obstacles to RPA Implementation in Accounting Firms
مزایا و موانع اجرای RPA در شرکت های حسابداری-2021
This paper describes the concept of a novel research planned to be carried out in Polish accounting firms providing accounting services to micro and small enterprises. The accounting firms consist of around 36,000 active entities providing services to as many as about 2 million entrepreneurs. The principal objective of this research is to determine the extent of robotic process automation in Polish accounting firms, as well as to identify the benefits of and obstacles to its implementation. The research is to be structured into 6 tasks, while the methods to be applied include a literature review, interviews with the owners and accountants working in accounting firms, survey methods/pen-and-paper personal interview and computer-assisted web interview, as well as raw data collection and statistical analysis. The results of a preliminary pilot study in two accounting firms are also presented in the paper.
Keywords: Accounting processes management | Robotic Process Automation | accounting firms
مقاله انگلیسی
9 Data on knowledge management and natural disaster preparedness: A field survey in East Lombok, Indonesia
داده های مربوط به مدیریت دانش و آمادگی درمانی طبیعی: بررسی میدانی در شرق Lombok، اندونزی-2021
Knowledge management is a vital part of disaster preparedness in reducing the disaster impacts. This article presents data based on a field survey of 200 people in East Lombok, Indonesia. The data taken from the survey is presented to examine how the community utilized the knowledge created and transferred during the preparedness phase into actions during the response phase. This article’s data can be served as a starting point to examine knowledge management topics in humanitarian operations literature further and to reveal more novel insights from the survey results. This datain-brief article accompanies the paper “Knowledge management and natural disaster preparedness: A systematic literature review and a case study of East Lombok, Indonesia” by Ratih Dyah Kusumastuti, A. Arviansyah, N. Nurmala, and Sigit S. Wibowo.
keywords: عملیات بشردوستانه | مرحله آمادگی | مدیریت دانش | فاجعه با شروع ناگهانی | زمین لرزه | Humanitarian operations | Preparedness phase | Knowledge management | Sudden-onset disaster | Earthquake
مقاله انگلیسی
10 Circular supply chain management with large scale group decision making in the big data era: The macro-micro model
مدیریت زنجیره تأمین دایره ای با تصمیم گیری گروهی در مقیاس بزرگ در عصر داده های بزرگ: مدل خرد خرد-2021
Today, achieving the circular economy is a common goal for many enterprises and governments all around the world. In the big data era, decision making is well-supported and enhanced by a massive amount of data. In particular, large scale group decision making (LSGDM), which refers to the case in which a lot of decision makers join the decision making process, has emerged. Social network analyses are known to be relevant to LSGDM. In this paper, we examine the literature on LSGDM and highlight the current methodological advances in the area. We review the works focusing on applications of LSGDM. We study how big data can be used in circular supply chains. Based on the reviewed studies, we further construct the three-stage LSGDM CSCM micro framework as well as the five-step LSGDM CSCM macro framework (with a feedback loop) and form the Macro-Micro Model. We discuss how the Macro-Micro Model can help to support circular supply chain management (CSCM). We propose future research directions and areas. This paper contributes by being the first study uncovering systematically how LSGDM can be applied to support CSCM in the big data era using the Macro-Micro Model.
Keywords: Large scale group decision making (LSGDM) | Circular supply chains | Research agenda | Literature review | Frameworks | Macro-micro model
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi
بازدید امروز: 81 :::::::: بازدید دیروز: 0 :::::::: بازدید کل: 81 :::::::: افراد آنلاین: 10