دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Magnetic field::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Magnetic field

تعداد مقالات یافته شده: 10
ردیف عنوان نوع
1 تأثیر میدان مغناطیسی بر جریان نانو سیال بین دو استوانه با استفاده از روش AGM
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
در تحقیق حاضر، تأثیر میدان مغناطیسی یکنواخت بر جریان نانو سیال بین دو استوانه به‌صورت تحلیلی با روش AGM بررسی‌شده است. دو مدل فازی برای نانو سیال در نظر گرفته‌شده است. روش‌های تحلیلی برای پارامترهای مختلفی ازجمله ضریب منظری، عدد هارتمن، اکرت ، رینولدز، ترموفورز، پارامترهای براونی و عدد اشمیت بررسی‌شده‌اند. نتایج بیان می‌کند که سرعت با افزایش نیروهای لورتنز کاهش‌یافته و با بالا رفتن عدد رینولدز افزایش می‌یابد. گرادیان حرارت با افزایش عدد هارتمن بالا می‌رود و با افزایش دیگر پارامترها کاهش می‌یابد.
کلمات کلیدی: نانوفیلد | AGM | سیلندر چرخشی | حرکت براوني | میدان مغناطیسی
مقاله ترجمه شده
2 انتقال گرمای نانو سیال بین دو لوله با در نظر گرفتن حرکت براونی با استفاده از روش AGM
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
جریان نانو سیال بین دو لوله با مقطع دایره‌ای در حضور میدان مغناطیسی موردمطالعه قرارگرفته است. از مدل KKL برای نانو سیال‌ها استفاده‌شده است. اثر تشعشع گرمایی در معادله‌ی انرژی در نظر گرفته‌شده است. از AGM هم برای حل معادلات دیفرانسیل معمولی استفاده‌شده است. روش‌های شبه تحلیلی برای پارامترهای مختلفی ازجمله ضریب منظری، عدد هارتمن، عدد اکرت و عدد رینولدز موردبررسی قرارگرفته است. نتایج مشخص می‌کند که گرادیان دما با افزایش عدد هارتمن، اکرت و ضریب منظری افزایش‌یافته ولی با افزایش عدد رینولدز کاهش می‌یابد. سرعت با افزایش نیروهای لورنتس کاهش می‌یابد ولی با بالا رفتن عدد رینولدز افزایش می‌یابد.
مقاله ترجمه شده
3 جریان نانوسیال و انتقال گرما در حفره با میدان مغناطیسی متغیر
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
جریان نانوسیال Fe3o4 در یک حفره با شار گرمای ثابت با استفاده از کنترل حجم بر اساس روش المان محدود بررسی و تحقیق می شود. اثرات Rayleigh و Hartmann و کسر حجمی Fe3o4 ( نانومغناطیس و اکسید آهن ) روی ویژگی های جریان و انتقال گرما تحلیل و بررسی شد. نتایج نشان می دهد که شیب دما یک عملکرد افزایشی از نیروهای شناور و کسر حجمی این ماده است ؛ اما یک عملکرد کاهشی از نیروهای لورنتس است. همچنین نرخ انتقال گرما با افزایش در نیروهای لورنتس تقویت می شود. اگرچه عکس آن در مورد نیروهای نرخ انتقال گرما با نیروهای شناوری است. علاوه براین با افزایش نیروهای لورنتس جریان اصلی به سمت پایین حرکت می کند. همچنین انتظار می رود نتایجی که اینجا ارائه می شود ، نه تنها اطلاعات مفیدی در مورد خنک کردن اجزای الکتریکی فراهم می کند بلکه مرور ادبیات حاضر را تکمیل می کند.
مقاله ترجمه شده
4 جابجایی اجباری نانوسیال در حضور میدان مغناطیسی ثابت با در نظر گرفتن اثرات شکل نانوذرات
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال در یک نیمه حلقه‌ی متخلخل در حضور میدان مغناطیسی یکنواخت مورد بررسی قرار گرفته است. شکل‌های متنوع نانوذرات در نظر گرفته شده است. اثر حرکت براونی بر روی ویسکوزیته‌ی نانوسیال نیز لحاظ شده است. معادلات حاکم با استفاده از فرمول‌بندی تابع جریان ورتیسیته ارائه شده است. از حجم کنترل براساس روش المان محدود (CVFEM) جهت به‌دست آوردن نتایج استفاده شده است. در ابتدا، بهترین شکل نانوذرات انتخاب شده است و سپس تأثیرات کسر حجمی نانوسیال، اعداد دارسی، رینولدز و هارتمن ارائه گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که ویسکوزیته‌ی نانوسیال با افزایش اعداد دارسی و رینولدز بیشتر می‌شود. شکل صفحه‌ی کوچک دارای نرخ بیشتری بر روی انتقال حرارت می‌باشد. عدد ناسلت با افزایش کسر حجمی نانوسیال، عدد دارسی و رینولدز بیشتر می‌‌گردد، در حالی‌که با بیشتر شدن نیروی لورنتس مقدار آن کاهش پیدا می‌کند.
کلمات کلیدی: شکل نانوذره | جابجایی اجباری | نانوسیال | محیط متخلخل | میدان مغناطیسی | CVFEM.
مقاله ترجمه شده
5 کوپلر پهن باند کوچک شده ، ساخته شده از موجبر یکپارچه شده با زیرلایه نیم مد موج آهسته
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 3 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
در این مقاله، یک کوپلر پهن باند کوچک ارائه و نشان داده شده است که روش موجبر مجتمع زیرلایه نیم مد موج آهسته (SW-HMSIW) در فرایند بورد مدار چاپی را بررسی می کند. کوپلر (SW-HMSIW) از دو خط انتقال SW-HMSIW بارگذاری شده با شبکه چندخطی تشکیل می شود. توام با کوپلر، انرژی از طریق میدان الکتریکی و مغناطیسی بین دو خط موازی SW-HMSIW تزویج می شود. در مقایسه با کوپلر مایکرواستریپی معمولی، کوپلر پیشنهادی از تلفات کمتری نسبت به عملکرد ساختار HWSIW برخودار است. علاوه بر این، کوپلر SW-HMSIW پیشنهادی دارای اندازه کوچکتر نسبت به کوپلرهای SIW و HWSIW است، با توجه به اثرات موج آهسته چندخطی بارگذاری شده. نتایج اندازه گیری و شبیه سازی شده با یکدیگر مطابقت دارند.
کلمات کلیدی: کوپلینگ | HMSIW | شبکه چند خطی | موج آرام | SIW
مقاله ترجمه شده
6 تاثیر میدان مغناطیسی متناوب بر روی مقاومت فشاری بتن ساخته شده با سنگدانه ریز
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
یک تحقیق آزمایشگاهی جهت امکان سنجی استفاده از میدان مغناطیسی متناوب (AMF) برای افزایش مقاومت فشاری بتن و همچنین ابداع نوعی عملگر جدید در سازه های هوشمند ، انجام شده است. به همین منظور آزمایشاتی با مقیاس کوچک برروی نممونه های مکعبی بتن با سنگدانه های ریز انجام شد در این آزمایشات اثر میدان مغناطیسی متناوب با قدرت 0.5 تسلا (T) و فرکانس50 هرتز بر روی مقاومت بتن سخت شده و بتن تازه بررسی شد. به علاوه اثر جهت اعمال میدان مغناطیسی متناوب بر روی تغییر رفتار فیزیکی بتن تازه سنجیده شد. برای اعمال میدان مغناطیسی متناوب به نمونه ها یک مدار مغناطیسی مخصوص طراحی شد. از نتایج آزمایشات به دست آمد که اعمال میدان مغناطیسی متناوب به بتن تازه تاثیر چندانی در مقاومت فشاری آن ندارد اما از طرفی دیگر اعمال آن به بتن سخت شده مقاومت آن را تا 7.78 درصد افزایش می دهد. مزیت این میزان بهبود در مقاومت بتن به صورت نظری از جوانب مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت این نتیجه حاصل شد که می توان با استفاده از مجموعه ای از کنترل گر های الکترو مغناطیسی در سازه های هوشمند در برخی نقاط سازه در مواقع لازم سختی سازه را تنظیم کنیم. سپس امکان سنجی استفاده از چنین سیستمی به صورت یک مثال گرافیکی در یک ساختمان بتن مسلح بررسی شده است.
کلمات کلیدی: میدان مغناطیسی متناوب (AMF) | بتن | قدرت فشاری | مدار مغناطیسی | تراکم شار مغناطیسی
مقاله ترجمه شده
7 جریان ساکیادیس مایع ماکسول با توجه به میدان مغناطیسی و شرایط مرزی همرفتی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
در این مقاله ما به جریان مایع ماکسول ناشی از سطح تابشی تخت محرک مداوم با شرایط همرفتی اشاره کرده ایم. جریان تحت تاثیر میدان مغناطیسی عرضی غیر یکنواخت قرار دارد. سرعت و توزیع دمای به صورت عددی با رویکرد پرتابی محاسبه شده است. پاسخ‌ها به پارامترهای جالب مختلفی از جمله عدد دبورا محلی De، پارامتر میدان مغناطیسی M، عدد پرندتل Pr و عدد بیوت Bi، بستگی دارد. دریافتیم که تغییرات در سرعت با افزایش در عدد دبورا محلی De، غیر یکنواخت است. با این حال، دما یک تابع کاهشی از عدد دبورا De است. نویسندگان 2015. تمام محتوای مقاله، به جز موارد ذکر شده دیگر، تحت لیسانس مجوز Creative Commons Attribution 3.0 Unported قرار دارند.
مقاله ترجمه شده
8 Stochastic Equations: Theory and Applications in Acoustics, Hydrodynamics,Magnetohydrodynamics,and Radiophysics Volume 1
معادلات تصادفی: نظریه و کاربرد در صدا، هیدرودینامیک، مغناطیسی-2015
In some cases, certain coherent structures can exist in stochastic dynamic systems almost in every particular realization of random parameters describing these systems. Dynamic localization in one-dimensional dynamic systems, vortexgenesis (vortex production) in hydrodynamic flows, and phenomenon of clustering of various fields in random media (i.e., appearance of small regions with enhanced content of the field against the nearly vanishing background of this field in the remaining portion of space) are examples of such structure formation. The general methodology presented in Volume 1 is used in Volume 2 Coherent Phenomena in Stochastic Dynamic Systems to expound the theory of these phenomena in some specific fields of stochastic science, among which are hydrodynamics, magnetohydrodynamics, acoustics, optics, and radiophysics. The material of this volume includes particle and field clustering in the cases of scalar (density field) and vector (magnetic field) passive tracers in a random velocity field, dynamic localization of plane waves in layered random media, as well as monochromatic wave propagation and caustic structure formation in random media in terms of the scalar parabolic equation.
کتاب
9 بررسی آبکاری آلیاژ Ni-Co-Fe-Zn در DMSO با اثر MHD
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
این مقاله، آبکاری مغناطیسی آلیاژ Ni-CO-Fe-Zn را در حلال دی متیل سولفوکسید با بودن و نبودن میدان مغناطیسی موازی پایدار (PPMF) در سطح کاتودی گزارش می دهد. متوجه شدیم که، ته نشست جریان با حضور PPMF (9 T) در مقایسه با نبود PPMF افزایش پیدا می کند. درصد ارتقای جریان زمانی بالا می رود که با وجود PPMF برای مدت 1 ساعت به ترتیب در -1.10، -1.20 و -1.30 ولت ته نشست کند. ته نشینی در پتانسیل های بالا با وجود PPMF نیز کارآیی را بالا می برد. خط ترکیبی مرجع محاسبه شده برای Ni حدودا 25% بود، اگرچه فلزات نجیب (مانند Ni,Co) رفتار ته نشینی غیرعادی را با وجود عناصری با نجابت کمتر مانند Zn و Fe نشان می دهند. رشد و تشکیل هسته نیز در زمان انجام فرآیند گالوانیزه کردن بررسی شدند. این مورد نشان داد که، تشکیل هسته و ضرایب انتسار زمانی ارتقا پیدا می کنند که از PPMF و افزایش پتانسیل به کار رفته استفاده می شود. فرسایش شیمیایی سطح آلیاژ با پتانسیل مدار باز و اسپکتروسکوپی جریان متناوب شیمیایی ارزیابی گردید. نتایج بدست آمده نشان دادند که مقاومت فساد تدریجی با افزایش مقدار فلزات نجیب، افزایش پیدا می کند.
کلمات کلیدی: گالوانیزه کردن مغناطیسی | گالوانیزه کردن آلیاژ | تشکیل هسته | رسوب گیری غیرعادی | فرسایش شیمیایی.
مقاله ترجمه شده
10 طراحی و ساخت یک کوپلر جهتی موج عقبگرد(پسرو) فوق پهن باند
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
در این مقاله، طراحی و ساخت یک کوپلر جهتی موج عقبگرد فوق پهن باند ارائه شده است. این کوپلر متقارن، غیریکنواخت، باند فرکانسی 2 تا 50 گیگاهرتز با متوسط تزویج 16.3±2.4 dB را در بر می گیرد، در حالی که به مقادیر جهت پذیری بزرگتر از 10 dBاز 10 مگاهرتز تا 33.8 گیگاهرتز و 8 dBتا 48.4 گیگاهرتز دست می یابد. این طراحی مبتنی بر خطوط مایکرو استریپ تزویجی مناسب برای یکپارچه سازی با ماژول های سر جلو سیستم های جدید اندازه گیری است. برای بررسی رفتار پراکنش این موجبرها، از روش خط مارپیچی یا موج دار (wiggly-line) استفاده شده است. استخراج دقیق پارامترهای مدار معادل توزیعی وابسته به فرکانس موجبر به وسیله ی شبیه سازی میدان الکترومغناطیسی المان محدود 2D (EM) انجام شده است. تاثیر تغییرات مشترک ساخت و مونتاژ بر روی عملکرد دستگاه ، تجزیه و تحلیل شده است. نتایج اندازه گیری کوپلر مورد نظر با پورت عایق تطبیقی مسطح، ارائه شده است.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی