دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Market orientation::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Market orientation

تعداد مقالات یافته شده: 14
ردیف عنوان نوع
1 We survived this! What managers could learn from SMEs who successfully navigated the Greek economic crisis
ما از این جان سالم به در بردیم! آنچه مدیران می توانند از شرکتهای متوسط و متوسطی که با موفقیت در بحران اقتصادی یونان پیموده اند بیاموزند-2020
Small and medium size enterprises in both business to business and consumer markets are particularly vulnerable to economic downturns. Concentrating on the Greek economic crisis, one of the toughest and most prolonged on a global scale, the present research sheds light on both anthropocentric and business-centric factors that helped SMEs survive, therefore, providing a valuable survival manual. Per findings of two studies performed under the given economically intense conditions, it is evidenced that the right answer to survival rests upon: (a) the entrepreneurs personality traits and skills that affect the market and entrepreneurial orientations of SMEs,(b) the adoption of such orientations that keep impacting the firms performance, and finally (c) the implementation of strategy relevant to reaching higher quality standards for products and services, combined with tactics relevant to downsizing, marketing actions, extroversion, and financial management.
Keywords: Market orientation | Entrepreneurial orientation | Personality traits | SMEs | Economic crisis
مقاله انگلیسی
2 The impact of brand value on brand competitiveness
تأثیر ارزش برند بر رقابت برند-2020
The role of brand value in driving brand competitiveness has recently received attention from marketing scholars like Winzar, Baumann, and Chu (2018). From the perspectives of marketing and strategic orientation, we propose and test a framework that depicts the effects of these variables on brand competitiveness. Development of the framework was achieved by synthesising existing research from the marketing and management streams. A convenience sample of 374 retailers who worked with the brand as its business customers completed a survey questionnaire. Structural Equation Modelling (SEM) was employed to test the proposed model. We found that brand value, created for business customers, indirectly enhances brand competitiveness through marketing orientation, albeit not directly. Moreover, brand differentiation directly and positively influences brand competitiveness in addition to building brand value. Our study is one of the initial attempts to explore the capability of brand value to bring together market orientation and strategic orientation for brand competitiveness and also extend the periphery of current knowledge about the variables that drive the competitiveness of a brand.
Keywords: Brand value | Marketing orientation | Strategic orientation | Brand competitiveness | Brand differentiation
مقاله انگلیسی
3 The social - market convergence in a renewable energy social enterprise
همگرایی بازار اجتماعی در یک شرکت اجتماعی با انرژی های تجدید پذیر-2020
The paper examines how the market and social logics which are supposedly counter to each other, converge into one rather than being two distinctive sets of actions, in the actions of a renewable energy social enterprise in an emerging economy context. To provide a foundation, the research draws upon literature on renewable energy, social entrepreneurship, market orientation, and social value creation. A qualitative in-depth case study research design with inductive theory-building approach for grounded theory development was conducted with two socially and environmentally inclusive renewable energy social enterprises in rural India. This resulted in a novel framework on a converging process comprising of: (a) Involved Searching, (b) Dialogic Localizing, and (c) Engaged Implementing. First, there is ‘involved searching’, where insights are generated through involved interactions for searching problematized contextual realities. Then, there is ‘dialogic localizing’, where insights are shared and acted upon through dialogically inclusive and localized solving. Finally, there is ‘engaged implementing’, where solutions are implemented through honest convincing and engaging mutuality. The findings make a novel contribu- tion towards: (a) Going beyond the duality perspective and revealing social entrepreneurship as a phenomenon where the social and the market converge as an articulated whole, (b) Advancing hybrid organizing as a converging action with trappings of social value creation and market orientation, and (c) Revealing the potential of renewable energy social enterprises in blending the social and the market while working towards a sustainable environment.© 2020 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Renewable energy | Social entrepreneurship | Social enterprise | Market orientation | Social value creation
مقاله انگلیسی
4 The critical criteria for innovation entrepreneurship of restaurants_ Considering the interrelationship effect of human capital and competitive strategy a case study in Taiwan
معیارهای مهم کارآفرینی نوآوری در رستوران ها: مطالعه موردی در تایوان با توجه به تأثیر روابط متقابل سرمایه انسانی و استراتژی رقابتی-2020
This study clarifies different mechanisms among multiple mediation-moderation models related to 622 restau- rants in Taiwan, that won innovation awards and entrepreneurship loan subsidies from governments and that joined an innovative brand for less than three years from 2015 to 2017. Regarding mediation, we found that absorptive capacity and innovation mediate the relationships between market orientation and performance, and market orientation mediates the relationship between entrepreneurial orientation and performance. Regarding moderation, we discovered that the critical moderating role of human capital strengthens the relationships between market orientation, absorptive capacity and innovation, and that competitive strategy strengthens the relationships between market orientation and innovation to performance. The first and second orders of the proposed models are also discussed for improving the relevance and accuracy of examinations of moderation and mediation in tourism and hospitality research.
Keywords: Absorptive capacity | Market orientation | Innovation | Competitive strategy | Entrepreneurial orientation | Performance
مقاله انگلیسی
5 Financial structure, bank competition and income inequality
ساختار مالی ، رقابت بانکی و نابرابری درآمدی-2019
This paper empirically investigates the contribution of finance to income inequality with particular emphasis on the role of financial structure (i.e., stock market orientation) and banking market structure (bank market power), an aspect that has been overlooked in the literature. It employs recently developed cointegration techniques that take into account cross-section correlation and simultaneity in non-stationary panels. The paper finds that income inequality increases with financial deepening but decreases with a more market-oriented financial system. It is also found that greater concentration, less competition in the banking sector strengthens income inequality. These effects are found stronger during the banking crisis period, for high-income countries or countries with better quality of political institutions. The data thus suggest that financial reform toward promoting stock market development, enhancing competition or lessening concentration in the banking sector is beneficial to income distribution.
Keywords: Income inequality | Financial development | Financial structure | Concentration | Competition
مقاله انگلیسی
6 The influence of entrepreneurial, market, knowledge management orientations on cleaner production and the sustainable competitive advantage
تاثیر کارآفرینی، بازار، مديريت دانش در تولید پاك کننده و مزیت رقابتی پایدار-2018
Enterprises from different economic sectors play a fundamental role in furthering a sustainable devel opment in the region where it is inserted. However, it is the environmental practices of these organi zations which determine the prompt impacts on environmental sustainability. In this sense, Cleaner Production is responsible for the decrease in natural and material resources’ consumption and energy, as well as for the systematic decrease in waste and pollutants emission. Thus, it is important to identify the strategical guides which came before Cleaner Production and, consequently, lead the enterprises to achieve a Sustainable Competitive Advantage before their competitors. In this context, this research aims at analysing the influence of strategic drivers (Entrepreneurial Orientation, Market Orientation and Knowledge Management Orientation) on Cleaner Production and the Sustainable Competitive Advan tage. This research was about a survey applied to 1774 small and medium enterprises in Southern Brazil, in the sectors of transformation industry, commerce and services, and it was analysed by the Structural Equation Modelling, typifying it as a quantitative and descriptive research. The results show there is an intense previous influence of strategic drivers over Cleaner Production, pointing out that the correlations among the three antecedents have a high intensity, showing that the enterprises researched use the strategic drivers separately, and that, when they are combined, there is a higher chance of Cleaner Production success, with a significant increase in Sustainable Competitive Advantage for the small and medium enterprises.
Keywords: Cleaner production ، Sustainable competitive advantage ، Entrepreneurial orientation ، Market orientation ، Knowledge management rientation ، Brazil
مقاله انگلیسی
7 Relationship quality as an antecedent of customer relationship proneness: A cross-cultural study between Spain and Mexico
کیفیت رابطه به عنوان مقدمه از تمایل ارتباط با مشتری: مطالعه متقابل فرهنگی بین اسپانیا و مکزیک-2018
Key factors, such as globalization and the development of information technologies, have forced some firms to change their approach to customer relationship management, particularly within the new competitive frame work of online channels. In this context, customer relationship proneness may guide relationship quality (RQ) by keeping commercial relations alive. This research proposes and examines a conceptual model using a compre hensive management approach that includes market orientation (MO), knowledge management (KM), and perceived relationship investment (PRI) as perceived by customers, which, when available, enhance RQ in an online context. To the best of our knowledge, this study is the first to investigate the effect of RQ on CRP, making a unique contribution to better understanding the continuity of customer–firm relationships. The proposed conceptual model is tested in two different cultures and economic stages, providing relevant insights on the cross-cultural relationship marketing literature. Survey questionnaires are administered to a sample of Spanish and Mexican banking customers, and structural equation modeling, using partial least squares, is used to analyze the data collected. The results show that, in both countries, CRP is significantly influenced by RQ, while PRI should be con sidered when improving the quality of customer relationships. However, intangible aspects (such as the level of MO or KM) seem to be relevant in more mature, competitive markets whose customers show a higher level of LTO. In terms of practical applications, banks must recognize that customers give different priorities to different capabilities and resources based on their perceptions of the RQ. Hence, banks should give clear priorities to commercial strategies aimed at improving RQ. Implications of the results are discussed, and future research avenues suggested.
Keywords: Relationship quality ،Customer relationship proneness ، Online channel ، Cross-cultural effects
مقاله انگلیسی
8 نقش جهت گیری بازار، سرمایه رابطه ای، و سرعت بین المللی شدن در خروج از بازار خارجی و تصمیمات ورود مجدد تحت شرایط آشوب
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
راهبردهای بین المللی سازی شرکت ها بسته به محیط رو به تغییر، فرق می کنند. گاهی شرکتی دوباره وارد بازار خارجی می گردد که در گذشته آن را ترک نموده است در صورتی که شرایط محیطی تغییر یافته باشد. مقاله حاضر نگرشی درباره خروج از بازار خارجی و فرایندهای ورود مجدد در بعدها فراهم می کند. به طور ویژه از نگرش انعطاف پذیری راهبردی برای بررسی تاثیر جهت گیری بازار، سرمایه رابطه ای و سرعت بین المللی در خروج از بازار و تصمیم ورود مجدد تحت آشوب در بازار میزبان استفاده می کنیم. با استفاده از نمونه 156 شرکت ترکیه ای مشغول بازار مصر بین 2010 و 2015 پی بردیم که شرکت های بازار محور انعطاف پذیری بیشتری در تصمیمات خروج از بازار نسبت به سازمان هایی دارند که میزان بازار محور کمتری دارند. علاوه بر این سرمایه رابطه ای مختص کشور میزبان تاثیر منفی بر تصمیم خروج از بازار تحت شرایط تعارض سیاسی دارد. نتایج همچنین نشان می دهد که روابط قوی با شرکا در کشور میزبان گرایش به ورود مجدد به بازار را افزایش می دهد.
واژگان کلیدی: خروج بازار | ورود مجدد به بازار | آشوب بازار | جهت گیری بازار | سرمایه رابطه ای | سرعت بین المللی شدن
مقاله ترجمه شده
9 Market orientation and SNS adoption for marketing purposes in hospitality microenterprises
جهت گیری بازار و استفاده از SNS برای اهداف بازاریابی در شرکتهای ریز مهمانداری-2018
In a nowadays context where the social network sites (SNS) have a widespread use among users and enterprises, this paper aims to analyze the factors determining the adoption of SNS for marketing purposes by hospitality microenterprises. With this objective, our study develops a model that includes: 1) the two pillars of market orientation for companies (i.e. consumer orientation and competitor orientation); and 2) the factors of the widely used Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT): performance expectancy, effort expectancy, social influence, and facilitating conditions. The results from a sample of 200 hospitality microenterprises in a region of Spain show that the intention to use SNS for marketing purposes (in particular, business communication) is mainly determined by the expectancies of managers or owners about the performance and effort in the use of the technology, and by the social influence generated by users and professionals in the sector. Additionally, in contrast to competitor orientation, customer orientation has a positive influence on performance expectancy and social influence.
keywords: Social network sites |Market orientation |UTAUT |Intention to use |Microenterprises
مقاله انگلیسی
10 چگونه فرهنگ سازمانی بر روی گرایش بازار و عملکرد کسب و کار در صنعت رستوران تاثیر می گذارد؟
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
این پژوهش به بررسی گزارشات مربوط به مهمان نوازی و بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم انواع فرهنگ سازمانی بر گرایش و عملکرد بازار در صنعت رستوران می پردازد. پرسشنامه ساختار یافته برای بررسی صاحبان / مدیران رستوران های مستقل در ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفت. تأثیر مستقیم انواع فرهنگ های حمایتی و نوآورانه بر عملکرد شرکت تایید شد. علاوه بر این، MO تا حدی تأثیر مثبت و مستقیم فرهنگ نوآورانه سازمانی بر عملکرد شرکت را مطرح کرد. نتایج بدست آمده توسط ما همچنین تأیید می کند که نوع فرهنگ سازمانی نوآورانه و حمایت کننده، پیش بینی کننده های مهم MO هستند و آنها نیز پیش بینی کننده عملکرد بهتر نسبت به MO هستند. یافته ها باید طرح های سازمانی و گزینه های بازاریابی در دسترس را برای کسب و کارهای رستوران ارتقاء دهند و راهنمایی هایی را برای مدیران ایجاد کنند و سعی کنند در شکل گیری فرهنگ سازمانی و رفتارهای مرتبط با اجرای MO برای بهبود عملکرد نقش ایفا کنند.
کلمات کلیدی: فرهنگ سازمانی | گرایش بازار | عملکرد شرکت | رستوران ها
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi