دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Metacognitive therapy CBT::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - Metacognitive therapy CBT

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 درمان فراشناختی و درمان شناختی-رفتاری ویژه اختلال برای اختلال های اضطرابی همراه: یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 41
مطالعات اندکی به مقایسه اثرات درمان فراشناختی (MCT) و درمان شناختی-رفتاری (CBT) در اختلال های اضطرابی همراه پرداخته اند. در مطالعه حاضر، درمان شناختی-رفتاری و درمان فراشناختی را برای اختلال های اضطرابی ناهمگن در یک محیط مسکونی مقایسه کردیم. نود بيمار با تشخيص اوليه اختلال استرس پس از سانحه، فوبیای اجتماعي يا اختلال هراس، با و بدون گذرهراسی (ترس از مکان های باز)، به صورت تصادفي در گروه درمان شناختی-رفتاری يا درمان فراشناختی قرار داده شدند . بیماران قبل از درمان، پس از درمان و در طول یک سال پیگیری بررسی شدند . مقیاس های اولیه پیامد شامل پرسشنامه اضطراب بِک و برنامه مصاحبه ساختار یافته برای اختلال های اضطرابی (ADIS IV) و مقیاس های ثانویه پیامد شامل مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال های DSM ((SCID II، پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا ، سیاهه چک لیست علائم-90 و پرسشنامه مشکلات بین فردی-64 بود. وفاداری به درمان، رضایت بخش بود و اعتبار درمانگر در هر دو روش درمانی، برابر بود. اختلاف معنا داری در سطح اضطراب روش درمان فراشناختی پس از درمان (D = 0.7) وجود داشت، اما هیچ تفاوتی در یک سال پیگیری، عمدتا به دلیل بهبود گروه درمان شناختی-رفتاری در طول دوره پیگیری وجود نداشت. هر دو درمان موثر بودند. هیچ تفاوتی در تأثیر بر تشخیص ها و علائم همراه وجود نداشت، اما درمان فراشناختی تغییرات بیشتری در مشکلات شخصیتی ایجاد کرد. به نظر می رسد درمان فراشناختی ، اثر سریعتری بر علائم اضطراب داشته باشد، اما هیچ تفاوت معناداری در بلند مدت برای بیماران مبتلا به اختلال های اضطرابی همراه وجود نداشت
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi