دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Micro and small enterprises::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - Micro and small enterprises

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 Managing micro and small enterprise supply chains: A multi-level approach to sustainability, resilience and regional development
مدیریت زنجیره تأمین شرکت های خرد و کوچک: رویکردی چند سطح برای پایداری ، انعطاف پذیری و توسعه منطقه ای-2021
Amidst the high number of frameworks associated with supply chain sustainability (SCS), proper consideration to the role and importance of micro and small enterprises (MSEs) has been missing in the literature. To address this research gap, this paper investigates the driving factors that support MSE supply chains to achieve sustainability. We employ institutional and complexity theories to broaden our understanding of the dynamics behind neglected supply chain structures, especially the ones predominantly formed by MSEs. An in-depth nested case study is carried out in a MSE supply chain in an emerging economy, where 33 supply chain players were involved in the data collection. Using a combination of deductive and inductive approaches to analyze the data, we find that to truly implement SCS, research and practice should consider not only the strategic, structural and process levels, but also the contextual level, which is critical dimension to SCS dynamics. Results show that MSE supply chains contribute significantly to regional socio-economic development due to their local roots and regional history. Also, findings demonstrate that MSE supply chains have enhanced resilience to crises (e.g., economic, political and other disruptions) because they are often focused on long-standing economic activities within the regional ecosystems. This paper contributes to theory by arguing that SCS is a much more complex phenomenon in practice than the current theory implies. Therefore, incorporating the diversity from reality and the peculiarities of MSE supply chains into the SCS debate helps the literature to get closer to the SCS practice.
Keywords: Supply chain sustainability | Micro and small enterprise supply chains | Supply chain resilience | Regional development | Emerging economy
مقاله انگلیسی
2 Evaluating innovation development among Brazilian micro and small businesses in view of management level: Insights from the local innovation agents program
ارزیابی توسعه نوآوری در میان مشاغل خرد و کوچک برزیل با توجه به سطح مدیریت: بینش از برنامه عوامل محلی نوآوری-2020
This research aims to analyze management and innovation patterns among micro and small businesses (MSBs) that participated during 2015–2016 in the Local Innovation Agents (LIA) Program from the Brazilian Micro and Small Business Support Service (SEBRAE). Complemented by factor analyses, two-step cluster analysis was applied on 6674 MSBs’ management dimensions to identify group patterns and statistical tests explored further cluster differences regarding management and innovation dimensions, besides innovation improvement throughout the program. Results were multifaceted. First, complementary factor analyses showed that management dimensions compose one factor with similar loadings, thus in accordance with their predictive importance found in the cluster analysis. Second, two main clusters were identified in terms of management level, which also presented significant differences regarding innovation levels. Third, considering a before-and-after self-comparison, by and large, innovation was significantly improved by both clusters. Fourth, the highest developed cluster presented higher improvement rates in most innovation dimensions, thus benefiting more from the program, except for two marketing-related innovations, which improved similarly by both clusters. Overall, even though the LIA Program was effective to leverage MSBs innovation, higher efficiency rates would be bounded to fewer participating MSBs, and hence policy planners should be aware of this tradeoff.
Keywords: Micro and small enterprises | Innovation | Support | Program | Innovation radar | Brazilian Micro and Small Business Support Service (SEBRAE)
مقاله انگلیسی
3 Gotong Royong as social capital to overcome micro and small enterprises capital difficulties
Gotong Royong به عنوان سرمایه اجتماعی برای غلبه بر مشکلات سرمایه ای خرد و کوچک-2020
One of the micro and small enterprises (MSEs) main problem is business capital. Cash flow shortage often in- terrupts business development. This difficulty is due to the limited ability in meeting the requirements to access sources of capital. The development of micro and small enterprises using the culture of the local community is a way to overcome this issue. Asians generally have the perception of Gotong Royong (which means mutual aid in English) as a form of collectivism. This study comes from the gap whether Gotong Royong serves as social capital to overcome the difficulties of micro and small enterprises’ capital. Therefore, the purpose of this study is to find out the perception of owners of MSEs toward the application of Gotong Royong culture, which suggests how to overcome the business capital difficulties in reality. The qualitative method was applied to investigate the in- formants with triangulation process to validate the result accuracy. The results of this study show that MSEs owners build their businesses with the family culture, which upholds a Gotong Royong character. Small: based on the field data processing, the second result reveals that the social capital of the community in the form of Gotong Royong culture could overcome capital constraints in micro and small enterprises. Similarly, the Gotong Royong culture applied in business could reduce the capital requirement that should be prepared by micro and small entrepreneurs. The contribution of this research is for business owners so that they do not lose the character of mutual cooperation and to provide input for the government to support family businesses that still rely on these characters by giving light funding assistance. However, this research must be developed further in a broader business scale with different informant profiles so that the results will be more comprehensive.
Keywords: Social capital | Gotong Royong | MSEs | Capital | Sustainable business | Management | Research and development | Social networks | Social policy
مقاله انگلیسی
4 Evaluating innovation development among Brazilian micro and small businesses in view of management level: Insights from the local innovation agents program
ارزیابی توسعه نوآوری در بین مشاغل خرد و کوچک برزیل با توجه به سطح مدیریت: بینش از برنامه عوامل محلی نوآوری-2020
This research aims to analyze management and innovation patterns among micro and small businesses (MSBs) that participated during 2015–2016 in the Local Innovation Agents (LIA) Program from the Brazilian Micro and Small Business Support Service (SEBRAE). Complemented by factor analyses, two-step cluster analysis was applied on 6674 MSBs’ management dimensions to identify group patterns and statistical tests explored further cluster differences regarding management and innovation dimensions, besides innovation improvement throughout the program. Results were multifaceted. First, complementary factor analyses showed that management dimensions compose one factor with similar loadings, thus in accordance with their predictive importance found in the cluster analysis. Second, two main clusters were identified in terms of management level, which also presented significant differences regarding innovation levels. Third, considering a before-and-after self-comparison, by and large, innovation was significantly improved by both clusters. Fourth, the highest developed cluster presented higher improvement rates in most innovation dimensions, thus benefiting more from the program, except for two marketing-related innovations, which improved similarly by both clusters. Overall, even though the LIA Program was effective to leverage MSBs innovation, higher efficiency rates would be bounded to fewer participating MSBs, and hence policy planners should be aware of this tradeoff.
Keywords: Micro and small enterprises | Innovation | Support | Program | Innovation radar | Brazilian Micro and Small Business Support | Service (SEBRAE)
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi